Wp/cop/ⲁⲅⲅⲗⲓⲁ

< Wp‎ | cop
Wp > cop > ⲁⲅⲅⲗⲓⲁ

ⲁⲅⲅⲗⲓⲁ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲁⲅⲅⲗⲓⲁ: England) ⲓⲉ ⲉⲛⲕⲉⲗⲑⲉⲣⲁ ⲟⲩⲭⲱⲣⲁ ⲉⲧⲉ ⲡⲓⲧⲟⲓ ⲙ̀ⲫⲣⲏⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲉⲧⲧⲟⲙⲓ. ϯϫⲁϫⲃⲁⲕⲓ ⲡⲉ ⲗⲟⲛⲧⲣⲁ.

ⲡⲓⲙⲏⲓⲛⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲁⲅⲅⲗⲓⲁ

ⲡⲓϣⲗⲟⲗ edit

ⲧⲉⲟⲩⲓϯⲟⲩ `ⲛϩⲁϩ `ⲛⲣⲱⲙⲓ ⲥⲉⲭⲏ ϧⲉⲛⲁⲅⲅⲗⲓⲁ. ⲡⲓϩⲟⲩⲟ `ⲛⲣⲉⲙⲫⲙⲁ ⲡⲉ ⲣⲉⲙⲛⲁⲅⲅⲗⲓⲁ.

ϧⲉⲛ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ 1100 ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁϩ ⲥⲛⲁⲩ `ⲛⲣⲱⲙⲓ ϧⲉⲛⲁⲅⲅⲗⲓⲁ. ϧⲉⲛ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ 1901 ⲁⲟⲩⲟⲛ 30.5 `ⲛϩⲁϩ `ⲛⲣⲱⲙⲓ ϧⲉⲛⲡⲓⲑⲟ. `ⲙⲫⲟⲟⲩ ⲥⲟⲟⲩ ϧⲉⲛϣⲉ `ⲛⲣⲱⲙⲓ ⲡⲉ ⲣⲉⲙⲛϩⲉⲛⲧ.