Wp/cop/ϫⲱ ⲡⲁⲓⲇⲉⲛ

< Wp‎ | cop
Wp > cop > ϫⲱ ⲡⲁⲓⲇⲉⲛ

ϫⲱⲥⲉϥ ⲣⲟⲡⲓⲛⲉⲧ ⲡⲁⲓⲇⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲩϫⲓ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲁⲅⲅⲗⲓⲁ: Joseph Robinette Biden, Jr, 20 ⲛ̀ⲛⲟⲉⲙⲃⲣⲓⲟⲥ 1942, ⲥⲕⲣⲉⲛⲧⲟⲛ, ⲡⲉⲛⲥⲓⲗⲃⲁⲛⲓⲁ, ϯⲁⲙⲉⲣⲓⲕⲏ) ⲡⲉ ⲫⲁϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲃⲁⲕⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲁⲙⲉⲣⲓⲕⲏ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲙⲁϩⲙ̅ⲋ̅ ⲛ̀ϩⲩⲅⲟⲩⲙⲉⲛⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲉⲛⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉⲧⲧⲟⲙⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲁⲙⲉⲣⲓⲕⲏ. ⲛⲉ ⲉⲡⲙⲁ ⲙ̀ⲡⲓϩⲩⲅⲟⲩⲙⲉⲛⲟⲥ ⲓⲥϫⲉⲛ 2009 ϣⲁ 2017 ϧⲉⲛ ϯⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲁⲣⲁⲕ ⲟⲡⲁⲙⲁ. ⲡⲓⲙⲉⲗⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲁⲟⲩⲏⲧ ⲫⲁⲫⲙⲏϣ.

ϫⲱ ⲡⲁⲓⲇⲉⲛ ϧⲉⲛ 2013