Wp/cop/ϫⲁⲙⲁⲓⲕⲁ

< Wp‎ | cop
Wp > cop > ϫⲁⲙⲁⲓⲕⲁ

ϫⲁⲙⲁⲓⲕⲁ ⲡⲉ ⲟⲩⲑⲟ ϧⲉⲛⲡⲓⲥⲁϧⲏⲧ `ⲛⲁⲙⲉⲣⲓⲕⲏ. ϯϫⲁϫⲃⲁⲕⲓ ⲡⲉ ⲕⲓⲛⲅⲥⲧⲟⲛ.

ϯⲙⲉⲧⲥⲁⲟⲩⲛϣⲗⲟⲗEdit

ϯⲁⲥⲡⲓEdit

ϯⲁⲥⲡⲓ ⲉⲧⲉⲛϩⲟⲧ ⲡⲉ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛⲉⲛⲕⲉⲗⲧⲉⲣⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓϩⲟⲩⲟ `ⲛⲛⲓⲣⲉⲙⲫⲙⲁ ⲥⲁϫⲓ `ⲙⲡⲓⲡⲁⲑⲟⲩⲁ `ⲛⲣⲉⲙⲛϫⲁⲙⲁⲓⲕⲁ.

ⲡⲓϫⲓⲛϣⲉⲙϣⲓEdit

ϣϥⲉ ϧⲉⲛϣⲉ `ⲛⲛⲓⲣⲉⲙⲫⲙⲁ ⲡⲉ ϩⲁⲛⲭⲣⲓⲥϯⲁⲛⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ϫⲱⲧⲟⲩⲁⲓ ϧⲉⲛϣⲉ ⲡⲉ ϩⲁⲛⲁⲑⲛⲟⲩϯ.

ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛϫⲟⲙEdit

ϫⲁⲙⲁⲓⲕⲁ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏϣ `ⲙⲙⲁⲛϩⲉⲙⲥⲓ ⲡⲉ. ϯⲟⲩⲣⲱ ⲧⲉ ⲉⲗⲓⲥⲁⲃⲉⲧ ϯⲙⲁϩⲥⲛⲟⲩϯ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲛⲟϫ `ⲛⲗⲁⲥⲁϧ ⲡⲉ ⲁⲛⲇⲣⲟⲩ ϩⲱⲗⲛⲉⲥ. ⲟⲩⲟⲛⲧⲉ ⲡⲓⲙⲁⲛϩⲉⲙⲥⲓ `ⲙⲡⲓⲑⲟ ⲏⲓ ⲥⲛⲁⲩ ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲡⲓⲡⲉⲣⲏⲧ ⲛⲉⲙⲡⲓⲙⲁⲛϧⲉⲗⲗⲟ. `ⲙⲫⲟⲟⲩ ⲡⲓⲛⲓϣϯ `ⲛⲁⲟⲩⲃⲏⲧ ⲡⲉ ⲡⲓⲁⲟⲩⲃⲏⲧ `ⲛⲣⲉⲙⲫⲓⲣⲓ `ⲛϫⲁⲙⲁⲓⲕⲁ.