Wp/cop/ϫⲁϥⲁⲣ ⲁⲛⲛⲓⲙⲁⲓⲣⲓ

< Wp‎ | cop
Wp > cop > ϫⲁϥⲁⲣ ⲁⲛⲛⲓⲙⲁⲓⲣⲓ

ⲛⲉ ϫⲁϥⲁⲣ ⲁⲛⲛⲓⲙⲁⲓⲣⲓ (1930 - 2009) ⲡⲉ ⲟⲩⲙⲁⲧⲟⲓ ⲛⲉⲙⲣⲉⲙⲛϫⲟⲙ ⲛ̀ⲛϩⲟⲥ.

ϫⲁϥⲁⲣ ⲁⲛⲛⲓⲙⲁⲓⲣⲓ ϧⲉⲛϯⲣⲟⲙⲡⲓ 1981

ⲁⲩⲙⲁⲥϥ ϧⲉⲛ ⲟⲙⲧⲟⲩⲣⲙⲁⲛ ϧⲉⲛⲥⲟⲩ ⲟⲩⲁⲓ ⲛ̀ⲓⲁⲛⲟⲩⲁⲣⲓⲟⲥ 1930. ⲛ̀ϣⲟⲣⲡ ⲛⲉ ϫⲁϥⲁⲣ ⲁⲛⲛⲓⲙⲁⲓⲣⲓ ⲟⲩⲙⲁⲧⲟⲓ ⲙ̀ⲙⲉⲧϣⲫⲏⲣ ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥϣⲟⲡ ⲉⲟⲩⲣⲉⲙⲛϫⲟⲙ ⲙ̀ⲙⲉⲧⲗⲁϩⲙⲓ ϧⲉⲛⲛⲓⲣⲟⲙⲡⲓ 1980. ⲛⲁϥ ⲡⲉ ⲡⲓⲣⲉϥϭⲓⲙⲱⲓⲧ ⲛ̀ϫⲟⲙ ⲙ̀ⲡⲑⲉⲛϩⲟⲥ ⲓⲥϫⲉⲛ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ 1969 ϣⲁϯⲣⲟⲙⲡⲓ 1985. ⲁϫⲁϥⲁⲣ ⲁⲛⲛⲓⲙⲁⲓⲣⲓ ⲓⲛⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̀ϯⲁϣϣⲁⲣⲓⲁ ϧⲉⲛⲡⲑⲉⲛϩⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ. ϫⲁϥⲁⲣ ⲁⲛⲛⲓⲙⲁⲓⲣⲓ ϥϫⲁⲗⲏⲟⲩⲧ ⲉⲱⲛ ⲓⲥϫⲉⲛ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ 1985 ϣⲁ1999. ⲁϥⲙⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡϧⲉⲣⲑⲱⲙ ϧⲉⲛⲥⲟⲩ ⲙⲁⲡ ⲙ̀ⲙⲁⲓⲟⲥ 2009.