Wp/cop/ϩⲱⲗ

< Wp‎ | cop
Wp > cop > ϩⲱⲗ

ⲫⲱⲗ ⲓⲉ ⲡϩⲱⲗ ⲟⲩⲑⲟⲩⲱⲧ ⲛ̀ⲁⲛⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⲙ̀ⲙⲟⲩⲓ ⲛⲉⲙ ϯⲁⲫⲉ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲓ ⲉⲧϥⲟϩⲓ ϩⲓ ϯⲟⲩⲏϣⲥⲓ ⲛ̀ϯⲡⲉⲣⲥⲓⲥ ϩⲓ ⲡⲓⲭⲣⲱ ⲛ̀ⲉⲙⲉⲛⲧ ⲙ̀ⲫⲓⲁⲣⲟ ϧⲉⲛ ⲭⲏⲙⲓ ⲡⲉ.

ⲫⲱⲗ ⲛ̀ϯⲡⲉⲣⲥⲓⲥ

ⲛⲓⲣⲁⲛEdit

ⲡⲓⲣⲁⲛ ⲙ̀ⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲡⲉ ⲫⲏⲗ ⲉⲧⲁϥⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ⲥⲁ ⲁⲗⲙⲉⲕⲣⲓⲍⲓ ϩⲱⲥ ⲡⲉⲗϩⲉⲓⲃ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: بلهيب). ⲡⲓⲣⲁⲛ ⲙ̀ⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛⲁⲣⲁⲃⲟⲥ ⲡⲉ ⲁⲡⲟⲩⲁⲗϩⲟⲩⲗ ⲉϥϫⲉⲣⲉ "ⲓⲱⲧ ⲛ̀ⲧⲉ ϯϩⲟϯ" ⲉϥⲗⲟϥⲗⲉϥ ⲙ̀ⲡⲓⲣⲁⲛ ⲙ̀ⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ.

ⲛⲓⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲁⲩϯⲣⲉⲛϥ ϩⲁⲣⲙⲁϣⲓ.

ⲛⲓⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲡⲓⲣⲁⲛ ⲥⲫⲓⲛⲝ ⲉⲧⲟⲩⲥⲱⲛⲧ ⲙ̀ⲡⲓⲣⲉϥⲧϩⲫⲉϣϥⲱ ⲛ̀ⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⲡⲉ.

ϯⲥⲧⲟⲣⲓⲁEdit

ⲣⲉϥⲕⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲱⲓϣEdit

ϣⲉϥⲣⲏEdit

ⲙⲉⲧⲥⲁⲟⲩⲛⲭⲏⲙⲓ ⲙ̀ⲙⲟⲩⲟⲩⲓ `ϥϫⲉ ϫⲉ ⲫⲏⲗ ⲁⲩⲕⲱⲧ ϧⲉⲛ 2500 ⲥⲁⲧϩⲏ ⲙ̀ⲡϭⲟⲓⲥ ⲉⲡⲓⲟⲩⲣⲟ ϣⲉϥⲣⲏ ⲉⲧⲉⲕⲱⲧ ⲙ̀ϯⲡⲩⲣⲁⲙⲓⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ ⲥⲛⲁⲩ.

ⲡⲓⲑⲟⲩⲟϯ ⲛ̀ϯⲣⲁⲥⲟⲩⲓ ⲉⲧⲁⲩⲕⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲟⲩⲣⲟ ⲑⲱⲟⲩⲧⲙⲓⲥⲓ ⲇ̅  ϩⲱϥ ⲁϥⲉⲣⲗⲱⲟⲩ ⲫⲏⲗ ⲛⲉⲙ ϣⲉϥⲣⲏ. ⲉⲧⲁⲩϫⲓⲙⲓ ⲡⲓⲑⲟⲩⲟϯ, ⲛⲉϥϧⲓⲣ ⲙ̀ⲙⲉⲧⲥϧⲁⲓ ⲁⲩⲉⲣⲟⲥⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϫⲱ:

"...ⲉⲛⲉⲓⲛⲓϥ ⲟⲩⲉϩⲉ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲥⲓⲙ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲛⲉϯϩⲱⲥ ⲉⲃⲉⲛⲟϥⲉⲣ...ϣⲉϥ (ⲟⲩⲧⲟⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲣⲁⲛ ⲁⲩⲥⲟⲣⲉⲙ)...ⲡⲓⲑⲟⲩⲱⲧ ⲉⲧⲁⲩⲑⲁⲙⲓⲟ ⲉⲁⲑⲱⲙϩⲁⲣⲙⲁϣⲓ."

ϩⲁⲛⲕⲉⲑⲉⲱⲣⲓⲁEdit

ϧⲉⲛ 1857 ⲟⲅⲓⲟⲩⲥⲧ ⲙⲁⲣⲓⲉⲧ, ⲟⲩⲣⲉϥϩⲓⲥⲉⲛϯ ⲙ̀ⲡⲓⲙⲟⲩⲥⲉⲓⲟⲛ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ ϧⲉⲛ ϯⲕⲁϣⲣⲱⲙⲓ, ⲁϥϫⲓⲙⲓ ⲡⲓⲑⲟⲩⲟϯ ⲛ̀ⲥϧⲓ ⲛ̀ⲧϩⲫⲉ ⲉⲧⲁⲩⲕⲱⲧ ϩⲟⲩⲟ ⲉⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲉⲧϥⲧⲁⲙⲟ ⲥⲁ ⲛ̀ⲣⲏϯ ϣⲉϥⲣⲏ `ϥⲫⲟϩ ⲉϫⲉⲛ ⲫⲏⲗ ⲕⲏⲛ ⲉⲧⲁⲩⲑⲟⲙⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩϣⲱ. ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲓⲑⲟⲩⲟϯ ⲡⲉ ϫⲓⲛⲟϩⲓ ⲉⲣⲁⲧ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ, ⲡⲁⲓⲧⲟⲓ ⲛⲟⲩⲙⲉⲧⲥϧⲁⲓ ⲉⲧⲁⲩⲱⲡ ⲛ̀ⲛⲟⲩϫ ⲉⲧⲁⲩⲑⲁⲙⲓⲟ ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ϩⲁⲛⲟⲩⲏⲃ ⲉϯ ⲟⲩⲓⲥⲧⲟⲣⲓⲁ ⲛ̀ⲁⲣⲭⲁⲓⲟⲥ ⲉⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ⲛ̀ⲏⲥⲓ.

ⲅⲁⲥⲧⲱⲛ ⲙⲁⲥⲫⲉⲣⲱ, ϯⲁⲫⲉ ⲡⲓⲙⲁϩ ⲥⲛⲁⲩ ⲙ̀ⲡⲓⲙⲟⲩⲥⲉⲓⲟⲛ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ, `ϥⲫⲱⲗϫ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ϣⲉϥⲣⲏ `ϥⲣⲱϣⲓ ⲉⲡⲉϥϫⲓⲛϣⲟⲕϣⲉⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲗ ϥⲉⲣ ϣⲟⲣⲡ ϣⲉϥⲣⲏ. ϥⲛⲁϩϯ ϫⲉ ⲫⲏⲗ ⲡⲉ «ⲡⲓⲁⲡⲁⲥ ⲛ̀ⲑⲟⲩⲱⲧ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ».

ϩⲁⲛⲑⲉⲱⲣⲓⲁ ⲛ̀ϣⲧⲁϯEdit

ⲟⲩⲟⲛ ⲡⲉ ⲟⲩⲁϣⲁⲓ ⲛ̀ϩⲁⲛⲑⲉⲱⲣⲓⲁ ⲛ̀ϣⲧⲁϯ ϩⲱⲥ ϯⲑⲉⲱⲣⲓⲁ ⲛ̀ⲡⲓϫⲓⲛⲉⲣⲗⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲥⲁϩ, ϯⲑⲉⲱⲣⲓⲁ ⲛ̀ϯϣⲉⲃⲓⲱ ⲛ̀ⲕⲗⲓⲙⲁ, ϯⲑⲉⲱⲣⲓⲁ ⲙ̀ⲫⲏⲗ-ⲁⲛⲟⲩⲡ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲑⲉⲱⲣⲓⲁ ⲛ̀ⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ.