Wp/cop/ϣⲟⲣⲡ ⲙ̀ⲃⲉⲧⲥ ⲛ̀ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ

< Wp‎ | cop
Wp > cop > ϣⲟⲣⲡ ⲙ̀ⲃⲉⲧⲥ ⲛ̀ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ

ⲡⲓϣⲟⲣⲡ ⲙ̀ⲃⲉⲧⲥ ⲛ̀ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲓⲉ ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⲙ̀ⲃⲉⲧⲥ ⲛⲉ ⲟⲩⲃⲉⲧⲥ ⲉⲧⲁⲩϣⲁ Ϧⲉⲛ 28 ⲛ̀ⲓⲟⲩⲗⲓⲟⲥ 1914 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϫⲱⲕ Ϧⲉⲛ 11 ⲛⲟⲉⲙⲃⲣⲓⲟⲥ 1918 ⲡⲉ.

ⲡⲓϣⲟⲣⲡ ⲙ̀ⲃⲉⲧⲥ ⲛ̀ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ
WWImontage.jpg
ϩⲁⲛⲥⲟⲩ28 ̀ⲛⲓⲟⲩⲗⲓⲟⲥ 1914 – 11 ̀ⲛⲟⲃⲉⲙⲃⲣⲓⲟⲥ 1918 (ⲙⲟⲩⲛⲕ ̀ⲛⲭⲣⲱⲙ)
ⲡⲓⲥⲉⲙⲛⲓ ̀ⲙⲃⲉⲣⲥⲁⲓ ⲁⲩϯⲙⲏⲓⲛⲓ 28 ̀ⲛⲓⲟⲩⲛⲓⲟⲥ 1919
ⲟⲩⲙⲁⲉⲩⲣⲱⲡⲏ, ⲁⲫⲣⲓⲕⲏ, ⲡⲓⲉⲃⲧ ⲙ̀ⲙⲏϯ, ⲛⲓⲙⲟⲩⲓ ⲛ̀ⲱⲕⲉⲁⲛⲓⲁ, ϭⲓⲛ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲭⲣⲟ ⲛ̀ⲁⲙⲉⲣⲓⲕⲏ ⲉⲧⲥⲁϦⲏⲧ ⲛⲉⲙ ⲉⲧⲥⲁⲣⲏⲥ
ⲟⲩⲉⲑⲃⲉϦⲁⲉⲡⲓϭⲣⲟ ⲛ̀ⲁⲛⲑⲁⲛⲑⲁ
ⲛⲓⲭⲱⲣⲁ ⲛ̀ⲉⲩⲣⲱⲡⲏ ϩⲉⲛ 1914

ⲡⲓⲑⲙⲁⲓⲟ ⲛ̀ⲟⲩⲃⲉⲧⲥ ⲁϥϣⲟⲡ ⲙⲉⲧⲣⲉϥϦⲁⲧⲉⲃ ⲛ̀ⲡⲓⲥⲓⲉⲛⲥ ⲛ̀ⲛⲉⲙϭⲓ ϥⲣⲁⲛⲥ ϥⲉⲣⲧⲓⲛⲁⲛⲧ ⲛⲉⲙ ⲡⲉϥⲥϩⲓⲙⲓ ⲥⲟⲫⲓⲁ ϩⲟⲧⲉⲕ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲥⲉⲣⲡⲓⲁ ⲙ̀ⲡⲟⲥⲛⲓⲁ ⲅⲁⲃⲣⲓⲗⲟ ⲡⲣⲓⲛⲥⲓⲡ ⲉⲛⲁϥϣⲟⲡ ⲟⲩⲍⲏⲗⲱⲧⲏⲥ ⲙ̀ⲟⲩⲙⲟⲩⲛⲕ ⲙⲗⲁⲧⲁ ⲡⲟⲥⲛⲁ ⲉⲁϥⲱⲟⲡ ⲟⲩⲧⲟⲓ ⲛ̀ϯϫⲓϫ ⲛ̀ⲭⲁⲙⲉ.

ⲡⲓⲟⲩϩⲟ ⲛ̀ϫⲓⲛϯ ⲛⲁϥϣⲟⲡ Ϧⲉⲛ ⲉⲩⲣⲱⲡⲏ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲁⲛⲙⲁⲧⲟⲓ ⲛ̀ϩⲁⲛⲭⲱⲣⲁ ⲛ̀ⲁϣⲁⲓ ⲛ̀ⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲁⲩϫⲓⲧⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲱⲧⲉⲃ ⲛⲓⲙⲉⲧⲉⲣⲁⲙⲁϩⲓ ⲛ̀ⲕⲟⲗⲟⲛⲓ ⲛ̀ⲛⲓϫⲟⲙ ⲛ̀ⲉⲩⲣⲱⲡⲏ. Ϧⲁϫⲉⲛⲟⲩⲃⲉⲧⲥ ⲛ̀ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲡⲓⲥⲛⲁⲩ ⲁⲩϣⲁ Ϧⲉⲛ 1939 ⲟⲩⲃⲉⲧⲥ ⲛ̀ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲡⲓϣⲟⲣⲡ ⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲡⲓⲣⲁⲛ ⲡⲓⲃⲉⲧⲥ . 135 ⲛ̀ⲛⲓⲭⲱⲣⲁ ⲁⲩϫⲓⲧⲟⲓ Ϧⲉⲛ ⲡⲓⲃⲉⲧⲥ ⲟⲩⲟϩ ϩⲟⲧⲉ ⲉ 9 ⲛ̀ϩⲁϩ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲓ ⲁⲩⲙⲟⲩ Ϧⲉⲛ ⲛⲓⲙⲁ ⲛ̀ϯ.

ⲡⲓϫⲓⲛϯ ⲛⲁϥϣⲟⲡ Ϧⲉⲛ ⲙⲏϣ ⲛ̀ⲧⲉϩⲛⲓ ⲛ̀ⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ. ⲡⲓⲟⲩϩⲟ ⲙ̀ⲡⲓϫⲓⲛϯ ⲟⲩⲧⲱ ⲅⲉⲣⲙⲁⲛⲓⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛⲑⲁⲛⲑⲁ ⲛⲁϥϣⲟⲡ Ϧⲉⲛ ϯⲧⲉϩⲛⲓ ⲛ̀ⲉⲙⲉⲛⲧ. ⲡⲓⲟⲩϩⲟ ⲙ̀ⲡⲓϫⲓⲛϯ ⲧⲁⲓ ⲛⲁϥϣⲟⲡ ⲙⲉⲧⲙⲁⲧⲟⲓ ⲙ̀ⲃⲟϩⲓ.

ϯⲧⲉϩⲛⲓ ⲛ̀ⲓⲉⲃⲧ ⲁϥϣⲟⲡ Ϧⲉⲛ ⲉⲩⲣⲱⲡⲏ ⲙ̀ⲙⲏϯ ⲛⲉⲙ ⲛ̀ⲓⲉⲃⲧ. ⲡⲓϫⲓⲛϯ ⲧⲁⲓ ⲁϥϣⲟⲡ ⲙⲉⲧⲙⲁⲧⲟⲓ ⲙ̀ⲃⲟϩⲓ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲉⲧⲙⲁⲧⲟⲓ ⲛ̀ⲕⲓⲙ ⲉⲑⲃⲉϯⲙⲁⲏ ⲛ̀ϯⲧⲉϩⲛⲓ. ⲁϣⲁⲓ ⲙ̀ⲡⲓϫⲓⲛϯ ⲁϥⲣⲁⲟⲩⲱ Ϧⲉⲛ ϯⲧⲉϩⲛⲓ ⲛ̀ⲡⲓⲉⲃⲧ ⲛ̀ⲙⲏϯ ⲟⲩⲟϩ ϯⲧⲉϩⲛⲓ ⲛ̀ⲓⲧⲁⲗⲓⲁ.

ⲡⲓⲃⲉⲧⲥ ⲁⲩϭⲓⲁⲟⲩⲱ ⲛⲉⲙ ϫⲓⲛⲙⲏⲓⲛⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲥⲉⲙⲛⲓ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲥⲁⲓ.