Wp/cop/ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⲙ̀ⲡϣⲁⲙⲏⲣ

< Wp‎ | cop
Wp > cop > ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⲙ̀ⲡϣⲁⲙⲏⲣ

Ⲛⲉ ⲡⲓϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⲙ̀ⲡϢⲁⲙⲏⲣ ⲟⲩϣⲓⲙⲓ ⲛ̀ⲛⲓϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⲉ ⲛⲓⲙⲉⲧⲁⲗⲭⲁⲗⲉⲃ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲟⲙⲉⲓⲁ ⲛⲉⲙ ⲣⲉⲙⲛⲁⲃⲃⲁⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ⲕⲩⲡϯⲟⲥ ⲛⲉ ⲉⲧⲱⲛϧ ϧⲉⲛ ⲡϢⲁⲙⲏⲣ ϧⲉⲛ Ⲭⲏⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲙⲉⲧϣⲏ ⲑ̅ ⲛⲉⲙ ⲓ̅. ⲛ̀ⲥⲉⲥⲱⲟⲩⲛ ⲙ̀ⲙⲟⲛ ⲁⲛ ⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ϯϩⲟⲩⲓϯ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲓⲛⲓϣϯ ⲛ̀ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⲁⲩⲭⲏ ϧⲉⲛ 749, 767 ⲛⲉⲙ 831–832.

ϯⲕⲓϯ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲙⲉⲣⲟⲩⲁⲛ ⲡⲓⲙⲁϩⲃ̅. ⲛⲉ ⲛⲓⲇⲏⲙⲱⲥⲓⲟⲛ ⲉⲧϣⲁϩϣⲱϩ ⲡⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲛ̀ⲉⲧⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ.

ⲛⲓϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣEdit

749Edit

Ⲁⲩⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⲙ̀ⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲡϫⲉⲫⲣⲟ ⲡⲁⲣⲁ Ϫⲉⲙⲛⲟⲩϯ. ⲛⲉ ⲡⲉϥⲣⲉϥϭⲓⲙⲱⲓⲧ Ⲙⲏⲛⲁ ⲡϣⲏ Ⲁⲡⲁⲕⲩⲣⲟⲥ. Ⲥⲉⲩⲏⲣⲟⲥ ⲡⲓⲢⲉⲙⲛϣⲙⲟⲩⲛ ⲁϥⲥϧⲁⲓ ϫⲉ ⲡⲓⲥⲩⲙⲃⲟⲩⲗⲟⲥ ϩⲁⲟⲩⲑⲁⲣⲁ ⲉⲓⲡⲛ Ⲥⲟⲩⲭⲁⲏⲗ ⲁϥϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⲁⲛ ⲉ ⲗⲱϫϩ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲁⲗⲭⲁⲗⲏⲃ Ⲙⲉⲣⲟⲩⲁⲛ ⲁϥϣⲉ ⲉ Ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀Ⲇⲁⲙⲁⲥⲕⲟⲥ.

ϩⲁⲟⲩⲑⲁⲣⲁ ⲁϥϭⲓ ⲡⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ Ⲙⲓⲭⲁⲏⲗ ⲁ̅ ϩⲱⲥ ⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲑⲏⲕⲏ ϧⲉⲛ ⲧⲢⲁϣⲓⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲓⲣⲉⲙⲛⲡϣⲁⲙⲏⲣ ⲁⲩϭⲓ ϯⲃⲁⲕⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲧⲱⲣⲡ ⲙ̀ⲙⲟⲥ. ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲙⲗⲁϧ ⲙ̀Ⲡⲉⲣⲉⲙⲟⲩⲛ.

Ⲁⲩⲥⲱⲥⲓ ⲙ̀Ⲙⲉⲣⲟⲩⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲓⲣⲉⲙⲛⲁⲃⲃⲁⲥ ϧⲉⲛ 750 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲣⲉⲙⲛⲡϣⲁⲙⲏⲣ ⲁⲩⲉⲣⲣⲉⲙϩⲏ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ ⲉⲛⲓⲇⲏⲙⲱⲥⲓⲟⲛ.

767Edit

Ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⲛ̀ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ϧⲉⲛ ϯⲆⲉⲗⲧⲁ ϧⲉⲛ 767. ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓϢⲁⲣⲱⲧ ⲁⲩⲉⲣϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲣⲉⲙⲛⲁⲣⲁⲃⲟⲥ ⲉ ⲡⲓⲙⲁⲛⲉⲣϣⲓϣⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲣⲉⲙⲛⲁⲃⲃⲁⲥ.

831-832Edit

Ⲛⲓⲣⲉⲙⲛⲁⲃⲃⲁⲥ ⲁⲩϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⲁⲛ ⲉⲙⲟⲩⲛⲕ ⲙ̀ⲡⲓϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⲛ̀ⲧⲉ 767 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲁⲗⲭⲁⲗⲏⲃ Ⲁⲗⲙⲉⲓⲙⲟⲩⲛ ⲁϥⲧⲁⲟⲩⲉ ⲙ̀ⲙⲁⲩ ⲡⲉϥⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲗⲁⲧⲏⲥ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲥⲟⲅⲇⲓⲁⲛⲏ Ⲁⲗⲁⲫϣⲓⲛ. ⲁϥⲗⲱϫϩ ⲛⲛⲓⲣⲉⲙⲛϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ϧⲉⲛ ϯⲆⲉⲗⲧⲁ ⲙ̀ⲡⲉⲓⲉⲃⲧ ⲛⲉⲙ Ⲣⲁⲕⲟϯ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲁⲩϯ ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉϩⲣⲛ. Ⲁⲗⲁⲫϣⲓⲛ ⲇⲉ ⲁϥⲕⲱⲣϣ ⲡⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ Ⲓⲱⲥⲏⲫ ⲁ̅ ⲉⲧⲁⲟⲩⲉ ⲛⲓⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲉⲛⲓⲣⲉⲙⲛϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⲉⲥⲱϣⲧ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩϩⲱⲟⲩϣ ⲛⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ. ⲡⲓⲁⲗⲭⲁⲗⲏⲃ ⲛⲉⲙ Ⲇⲓⲟⲛⲏⲥⲓⲟⲥ ⲡⲓⲢⲉⲙⲑⲉⲗⲙⲁϩⲣⲓ ⲡⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲧⲀⲛϯⲟⲭⲓⲁ ⲁϥϣⲉ ⲉ Ⲭⲏⲙⲓ ⲉⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲣⲉⲙⲛϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⲁⲗⲗ ⲁⲩⲕⲏⲛ ⲟⲩⲟϩ Ⲁⲗⲙⲉⲓⲙⲟⲩⲛ ⲁϥⲙⲁϣⲟⲩ ⲉⲡⲓϫⲉⲫⲣⲟ ⲡⲁⲣⲁ Ϫⲉⲙⲛⲟⲩϯ ⲛⲉⲙ ϯⲃⲟⲏⲑⲓⲁ ⲛ̀ⲛⲓⲣⲉⲙⲫⲙⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡϪⲉⲫⲣⲟ ⲛⲉⲙ Ⲧⲁⲛⲧⲁⲑⲟ. ⲛⲓⲣⲉⲙⲡϣⲁⲙⲏⲣ ⲁⲩⲙⲟϣⲓ ⲛⲉⲙ ϯⲙⲉⲧⲣⲉϥⲉⲣⲁⲛⲉⲭⲉⲥⲑⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩϧⲱⲧⲉⲃ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲓ ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁⲛⲉⲣϣⲓϣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲧⲁⲟⲩⲉ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ⲥϩⲓⲙⲓ ⲛⲉⲙ ϣⲏⲣⲓ ⲉ Ⲉⲓⲣⲁⲕ ϩⲱⲥ ⲛⲓⲉⲃⲓⲁⲓⲕ.