Wp/cop/ϣⲉϣⲟⲛⲕ ⲡⲓⲙⲁϩⲁ̅

< Wp‎ | cop
Wp > cop > ϣⲉϣⲟⲛⲕ ⲡⲓⲙⲁϩⲁ̅

ϣⲉϣⲟⲛⲕ ⲡⲓⲙⲁϩⲁ̅ ⲡⲉ ⲡⲓⲙⲁϩⲁ̅ ⲛⲟⲩⲣⲟ `ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲙⲁϩϫⲱⲧⲥⲛⲁⲩ `ⲙⲫⲱⲣ `ⲛⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ.

ϣⲉϣⲟⲛⲕ ⲡⲓⲙⲁϩⲁ̅ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲛⲧⲉ ⲱⲡⲓ

ⲣⲉⲛϥEdit

ϯⲙⲟⲩⲙⲓ ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲣⲁⲛ ⲧⲉ ϯⲁⲥⲡⲓ `ⲛⲣⲉⲙⲫⲁⲓⲁⲧ. ⲛⲉⲛⲓⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ `ⲛⲁⲡⲁⲥ ⲥϧⲁⲓ ⲥⲉⲥⲱⲅⲭⲓⲥ. ϧⲉⲛⲛⲓⲥϧⲁⲓ `ⲛⲁϣϣⲟⲩⲣ ⲣⲉⲛϥ ⲡⲉ šusanḳu ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉⲛⲓϩⲉⲃⲣⲉⲟⲥ ⲥϧⲁⲓ šišaq ⲛⲉⲙ šušaq.[1].

ⲁⲛⲓⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ ⲥϧⲏ ⲡⲓⲣⲁⲛ ⲛⲧⲉ ϣⲉϣⲟⲛⲕ ⲡⲓⲙⲁϩⲟⲩⲁⲓ
M8
M8
N35
q
M17mn
N35
U7
M17S38O28

(Ššnq mrj Jmn nṯr hq3 Iwnw) ⲉⲧⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ϣⲉϣⲟⲛⲕ ⲙⲁⲓⲁⲙⲟⲩⲛ, ⲡⲓⲟⲩⲣⲟ `ⲛⲛⲟⲩϯ `ⲛⲧⲉ ⲱⲛ.

ϩⲁⲛϫⲱⲙ `ⲛⲥⲁϧEdit

  1. J. Vergote. 1973. Grammaire Copte (1b), ϧⲉⲛϯⲥⲉⲗⲓⲥ 99