Wp/cnr/Josif Strunjaš, general-major

< Wp‎ | cnrWp > cnr > Josif Strunjaš, general-major

Rođen je, 01. oktobra 1922. godine, u selu Timar kod Šavnika u porodici Milivoja Strunjaša.

BiografijaEdit

Nižu gimnaziju je završio u Pljevljima, a prvi razred Učiteljske škole u Banja Luci. Kao srednjoškolac se svrstao u napredni omladinski pokret. Septembra 1941. godine stupa u Narodnooslobodilački pokret, a u proljeće 1942. godine postaljen je za komesara čete u udarnom bataljonu Pljevaljskog NOP odreda. Na dan formiranja 3. Proleterske sandžačke brigade prvo je bio borac, a zatim politički delegat voda i komesar čete. Nakon bitke na Sutjesci bio je zamjenik komesara čete u 2. Proleterskoj brigadi. Prilikom formiranja 5. Sandažke udarne brigade postavljen je za pomoćnika komesara brigade. Od februara 1942. godine je član KPJ. U avgustu 1943. godine je završio niži partijski kurs, a 1944. godine srednji partijski kurs. Zamjenik komesara bataljona bio je od septembra 1943. godine do juna 1944. godine. Pomoćnik političkog komesara bataljona bio je od kraja maja do sredine avgusta 1944. godine. Nakon rata bio je politički komesar divizije, zatim sekretar Komisije za statutarna pitanja Konferecije SK u JNA idr. Završio je Višu partijsku školu „Đuro Đaković“ i Višu vojnu akademiju JNA. Aktivna služba u JNA prestala mu je 1974. godine.

PovezniceEdit

IzvoriEdit

  • Martinović Srdja, Crnogorska vojna elita JNA ?1943-1992, Matica, br. 70, Podgorica, 2017, str. 543-658.