Wp/chn/mun

< Wp‎ | chn
(Redirected from Wp/chn/Mun)
Wp > chn > mun

Mun ixt hayas ikta kopa kusax̣. Kopa pulakhli, mun pałach hayu t'wax̣ kopa nesaika, pi mun yaka t'wax̣ yaka iskəm kopa sən. Iysi maika nanich mun kopa pulakhli, pi wix̣t maika nanich mun kopa sən. 239,000 mail wik-saya nesaika mun. Bastən-wawa yaka wawa ikta, moon, chako kopa nesaika kopa mun (kakwa san).

Mun kopa pulakhli

Maika nanich kanawi mun pus phał mun yaka. Pus łiʔil kanawi mun "chxi mun" ukuk. Chxi mun chako phał pi wixt chx̣i khimt'a 29-30 sən chako. 12 əbə 13 "mun" chako kopa kanawi kul. pi maika nanich kanawi ukuk "mun" łaska nim yakwa:

12 mun
Mun yaka k'winin Nim kopa bastən-wawa Halq'əməiləm łaska nim

(khapa chinuk)

X̣luima chinuk nim*
1 mun January ais mun, gwidəq mun sitkəm khul [iliʔi] mun
2 mun February yutskat mun chinuk mun
3 mun March stik shwakuk mun hayu win mun
4 mun April kiluk mun chxi tipsu mun
5 mun May lakamas mun spakram mun
6 mun June ulali mun dilet wam mun
7 mun July wam mun samən mun
8 mun August pilpil mus mun dəlet wam mun
9 mun September hokumil mun mash tənas mun
10 mun October mash tipsu mun khul win mun
11 mun November samən mun kikwəli haus mun
12 mun December khul mun hayu snu mun
  • Ixt-ixt tałləm-łun mun wix̣t chako, pus maika mamuk X̣luima chinuk nim.