Wp/btm/Sampuraga

< Wp‎ | btm
Wp > btm > Sampuraga

Sampuraga on marupaon carito na adong i mandailing na icaritoon sian ompung ni ompung na najolo, biama najolo mangolu sada bayo dohot umak na tinggal i huta Padang Bolak karejo ni bayoon nungna manjalaki ayu bakaron maiya on, ima kaadaan nalai  na miskinan i huta i. baen na songkonon sajo maiya tong lala si sampu raga i hagoluan nia on jadina adong sajo doon ka inginan nia i bagasan roa nia na mandung samuloi on na jolo ro i ipikiran dohot ate-ate nia.

Ima ibayangkon sampuraga on manjadi poso-poso na mamiliki masa depan na cerah dohot paten ma jadina porroa nia get maranto ipikiran nai ampot bisa dapot rasoki iparantoan on tongkin nai, baen na ka inginan ni sampuraga on naget maranto on jadina mangido izin ma iya tu umak nia na mandung tobang on baen naget ke iya maranto on. Baen na mandung naporan roa ni sampuraga on naget maranto on jadina ipa tola umak nia ma iya naget marangto on, marangkat ma sampuraga naget maranto on naget marangkat on pe sampuraga on sedih do sampe tagis maninggalkon umak nia. Marjanji do iya (sampuraga) manolong umak nia pula mandung marhasil iya i parantoan on tongkin nai, inda nung na sampuraga sajo na sedih pas nake maninggalkon umak nia tau tong umak nia dope na lobi sedih na arana tong sampuraga on ma anak nia sada-sadana alak lai sapanjang marangkat na sampuraga on torus dope umak nia na tagis i.

Sampuraga on torus doon malanjutkon patualangan nia on sampe loja torus manorus sampe nung tarlolot sampe ma iya tu Pidelhi (pidoli) na sannari baru nung sampe tusi, isima iya salama kurang waktu tartontu baru ipatorus iya ma pardalanan nia tu huta sirambas jadina pas i maso on sirambas on i pimpin ma sada halak raja na margolar Silanjang (karajaan Silanjang) i huta on ma si sampuraga karejo, salama na karejoon i gogoi iya do na karejoon songkonon kabiasooan nia na jolo samuloi on daganak. Baen na ringgas on si sampuraga jadina si raja on pe manjadi tartarik tu si sampuraga on baen naget jodohon nia tu borunia. Jadina sonangmantong sampuraga on pas mandung mamboto iya naget ijodohkon dohot boru ni raja on, jadina ungsongkonon raja on pe get mabaen horja na godang ma sude raja-raja i mandailling sangape na i sakitar ni karajaon raja Siranjang on i undang ma tu orja on. Samantara i umak nia mandung na lugunan tu anak nia on, jadina sampuraga on mandung manjadi anak poso-poso nagokkan ma parubahan ni sampuraga on nung do manjadi dewasa jadina sannari inda miskin be iya baen na igogoi iya na karejoi dung i sannari pe mandung manjadi raja iya.[1]

Sumberna edit

  1. https://web.archive.org/web/20210214025716/https://madina.go.id/selayang-pandang/sejarah-dan-budaya/