Wp/brx/सावथुन

< Wp‎ | brx
Wp > brx > सावथुन

सावथुन(इंराजि:Film), मोनसे गोदान मुगानि सुबुंनो रंजानाय होग्रा राहा। सुबुंनि जिउआ सुखु-दुखुजों बुंफबनाय, बिनिखाइनो सुबुंनि गोसोखौ सुग्लाय होनो थाखाय नांगौ रंजानाय-बाजानायनि राहा। गाहाम जायोब्ला जेरै सुबुं wp/brx/जिउआ थाजिम एबा गोजोन जायो बिब्दिनो सुबुंनि दुखु जाल्लाखौ मोसानाय, wp/brx/मेथाय बायदि रोखोमनि भाव नायना एसे सुग्लाय होनो हागौ। बेफोरखौ लाबोनो हायो wp/brx/सिनेमा आरो दानि मुगानि wp/br/टेलिभिसिचन बायदिफोरा।

मोनसे भिनतेज फक्स मुभितन मसन पिक्चार केमेरा

जोनोम

edit

सिनेमा दिहुन्नाया बारा गोबाव जायाखै। गोदो गोदाय सावथुन गैयामोन। सावगारिखौ नायनो थाखाय बाइस्कपजों बायजोआव दिन्थिनायमोव। उनाव गोनोखोआरिफोरनि नाजानायाव दानि बे सावथुना नुजायो। आमेरिकानि आलभा टमास एडिसना गिबि दोरोदथाय सावगारि दिहुनाे।

लासै लासै, सावथुनखौ दुलाराय मुलुगावनो गोबां रोखोमजों गोसारहोना सुबुं समाजाव आंगोथि जानो हाबोयो। आथिखालनि सिनेमाखौ गोदान महर एबा गाबजों सुबुंफोरा नायनो खाबु मोनबाय।

बर' सावथुन

edit

मुंख'जाथाव दि जोंनि माखासे बर' समाज सिबिसुला आरो सानसुमैफोरनि नाजानायाव दासिमहालागै मोन्नै फुरा सावथुन आरो गोबां फोरमायथि सावगारि दिहुन्नो हाबाय। आलायरण सावथुना बिनि गाहाम सावगारि दिन्थिनायनि थाखाय रजत कमल बान्था भारत सोरखारनिफ्राय मोन्नो हादों। बे सावथुनखौ कक्राझारनि बड'सा फिल्म प्रदाकत्सनआ दिहुनदोंमोन। बिनि कक्राझार फिल्म ससाइटि दिहुननाय जिउनि सिमां सावथुनआ बर' समाजाव आंगोथि खामायनो हादों। बेफोरबादि सावथुन एबा सिनेमा दिहुन्नानै गुबै बर' समाजनि समाज बिथाथि आरो जेंनाफोरखौ दिन्थिनानै बिनि सुस्रांनाय राहा लामाखौ बेरखां होनायजों लोगोसे बर' माहारिखौ सांग्रां खालामनो नाजानाय नुनो मोन्दों।

गोनांथि

edit

सावथुन एबा सिनेमा दिहुन्नो गोबां रां नांगौ जायो। रांजों लोगोसे मोन्दांथि सुबुं, गाहाम दैदेनगिरि, केमेरामेन, सेदेब जोन्थोर, आरो मेथाय फोरा गाहाम जानांगौ। मोनसे गाहाम सावथुन एबा सिनेमा जानोब्ला बिनि गुदि सल', भावथाइ, बाथ्रा आरो मेथाय, लोगोसे बाहागो लाग्रा फाव दिन्थिगिरिफोरा आखा फाखा जानांगौ।

जाेबनाय फारि

edit

मोजांजों गाज्रि थाखानायआ थार। गाज्रिखौ एंगारना गाहामखौ आजावना लानो सोलोंनांगौ। सानफ्रोमबो सावथुन नायब्ला मेगननि नोजोरगाेहोआ गाज्रि जानो हागौ, बेनिखायनो सावथुनखौ बाराद्राय नायनो नांया। गाहाम सावगारि थानाय, बोसोन गोनां सावथुनखौल' नायाेब्ला सावथुननिफ्राय गोबां गियान मोन्नो हागौ। बैसोजों गोरोबनाय सावथुनखौल' नायनाया गाहाम। गाज्रि फिल्मखौ नायाेब्ला आखु दानायाव हेंथा हाेनो हागौ।