Wp/brx/बर' थुनलाइ आफाद

< Wp‎ | brx
Wp > brx > बर' थुनलाइ आफाद


बर' थुनलाइ आफाद, (Bodo Sahitya Sabha): आ बर'नि मोनसे थुनलाइयारि आफाद/गौथुम जाय आफादा बर' रावखौ जौगा होनो थाखाय खामानि मावो, लोगोसे बर' रावनि थुनलाइबो सोर्जिहोयो। भारत उदांस्रि मोनखांनायनि उनाव सानैसो सांग्रां लेखा गोरों बर' सुबुंफोरा बेनि गोनांथिखौ सानखांना बे आफादखौ दादोंमोन।

जोनोम/गायसननाय

edit

बर' थुनलाइ आफादखौ 1952 माइथाइनि 16 नबेम्बरआव दानाय जादोंमोन।बै समनिफ्रायनो बे आफादआ बर' रावनि थुनलाइ जौगाहोनाय आरो बर' रावखौ फोथांनानै लाखिनाइ, गेरेमसा माहारि दानाइ बाइदिसिना खामानियाव फासयनानै थायाखै। 15 आरो 16 नभेम्बर आव जानाय सोलोंथायआरि सावराय मेल, बासुगावआव बे गौथुमखौ दानाय जायो। जयभद्र हागजेरखौ नेहाथारि, सनाराम थावसेनखौ आफादगिरि आरो जगेन्द्रनाथ बसुमटारिखौ joint Scy. महरै साइखनाइ जादोंमोन।

1953 माइथाइआव आसाम सोरखारनो बर' रावखौ गुदि फराइसालियाव सोसननो थाखाइ बर थुनलाइ आफादआ गासे memorandum गथाइदोंमोन। 1956 माइथाइआव आसाम सोरखारआ बर रावनि गानैसो बिजाब सेबखांनानै दिहुनन होदोंमोन नाथाइ बिजाब आव गोबां असमिया राव सोदेरनायनि थाखाइ बिखौ बर थुनलाइ आफादआ नेवसिगारनांगौ जायो। 1960 माइथाइआव असमिया रावखौ मावख'आरि रावनि महरै गनाइथि होनाय जायो । आरो बै समनिफ्रायनो बरफोराबो आलादाह राज्यो बिजेनो।

बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरिफोर: जय़ भद्र हागजेर 1952-1966, सतिस चन्द्र बसुमटारी 1966-1968, गौरि कान्त ब्रह्म 1968-1974, रामदास बसुमटारी 1974-1977, लाखेस्बर व्रह्म 1977-1980, रामदास बसुमटारी 1980-1983, ज'गेन्द्र कुमार बसुमटारी 1983-1990, कमल कान्त ब्रह्म 1990-1993, म'नि राम म'सारी 1993-1996, बिनेस्बर ब्रह्म 1996-2000 (आगष्ट), दलेस्बर बर' (मावफुं) 2000-2002 (आगष्ट), ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म 2002-2008, डः कामेस्बर ब्रह्म 2008-

बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारीफोर: स'नाराम थावसेन 1952-1956, गौरि कान्त ब्रह्म 1956-1968, तरुन फुकन बसुमटारी 1968-1971, बिहु राम बर' 1971-1974, रनेस्बर बसुमटारी 1974-1977, बिहु राम बर' 1977-1990, बिनेस्बर ब्रह्म 1990-1993, ग'पिनाथ बरगय़ारी 1993-2002, राजेन खाखलारी 2002-2005, ग'बिन्द बसुमटारी 2005-2008, कमला कान्त मसाहारी 2008-

बर' थुनलाइ आफादनि वेबछाइट:

www.bodosahityasabha.org

आफादनि खामानि/ गोनांथि

edit

भारतआ उदांस्रि मोनखांनायनि उनाव गोबां बर मेलेमजिबिफोरा बर' रावखौ रैखा खालामनायनि गोनांथिखौ सानदोंमोन। आरो जोबोर गोब्राब नाजाथाबनाइनि गेजेरजों बर' रावखौ फरायसालि- फरायसालिमाफोराव सोसननो होदोंमोन आरो बेफोर खामानियाव बर थुनलाइ आफादनि बिहोमाखौ जेब्लाइबो मुंखनांगोन।जेराव जों गासै बर सुबुंआ गुबुन बिजोंआव फरायनानैनो गावखौ गाइसंनो गोनां जादोंमोन।गावनि आंगो राव थासेआवबो फरायनांगौ जायोमोन बेंगलि आरो असमिया। बर' मेलेमजिबिफोरा मोन्दांमोनदि बर' रावआ असमिया आरो बेंगलि रावफोरबादि थांना थानो आरो जौगाथारनांगोन। थिग बेबादियैनो बर थुनलाइ आफादआ गोबां बिहोमा होबोगासिनो दं।

फुवारनाय

edit

फोजोबनाय

edit