Wp/bnn/kunuantu,maiasan

< Wp‎ | bnn
Wp > bnn > kunuantu,maiasan

kunuantu,maiasan(馬遠部落) Ma-aq kunuan a itutakivatan tu asang, ihan bahuan ta. maag inta sinsusuaz a, haiza hutan, qalidang,tai,bahat,huzuq,maduq,izuq,kanaziq, haiza na minsinsusuaz tu,taimispia ka lukis, sia nai sinza, susiu, laatul, bahul, dakus, banhil, dala, talum,qaul,avulaki. takikunuan tu bunun a,haiza dau a, kumuing, haiza kisacu, haiza sinsi, haiza kanguhu, haiza ihan kuva kuzakuza, haiza kananaq minuni ki tauki, haiza amin simung malkauni ki linban tu kuzkuzzaun, haiza malkasaviki, azaza ingka maqaqasmav tu bunun.

maaq,inaita.sinlatuza.a.sia.kilistukiu,sin.tisinkiu,uka.a.lulusan i akia. liskamantuq aingka. .anakan ak tu sinlatuza,pakadaidaz aingka,paindanqazdanqaz ainqka, miqumis,tutuza tu,haizaan.madaing tu.daidaz.sin malinaskal.miqumis tu.asang..