Wp/bnn/Puxung

< Wp‎ | bnn
Wp > bnn > Puxung

Puxung(臺東市)

Ihaan Puxung a Puxung-ansiang. 111.48 km² tu is puskunun a kengaz-aqan i dalaq. ( 0.47 km² tu is puskunun a kengaz-aqan i pislukisan tu dalaq. 1.09 km² tu daqvisbangkal is puskunun a kengaz-aqan i pesitda tu dalaq.) 10,692 a bunun is puskunun masipul, 3,655 a lumaqlumaq, Sia taki-Tevang Ketnanu siduq tu Bantalang(Vavakalun), Livaqlivaq, Pevang(64%) a mastaan papia haan Qetuhtu-ansiang ta.

tastukuzkuza-an i paliskadaan Edit

Ma-aq a ihaan Puxung-ansiang ta ka, heza tu 46 asangdengaz, 20 ka asang. Ma-aq a 20 tu asang un a sia, Apapuro(高坡部落), Pasawali(巴沙哇力部落), Ining(伊濘部落), Falangaw(馬蘭部落), Asiroay(阿西路愛部落), Pusong(布頌部落), Alapanay(阿拉巴奈部落), Karoroan(加路蘭部落), Matang(馬當部落), Katatipul(卡地布部落), Kasavakan(射馬干部落), Puyuma(普悠瑪部落), Papulu(巴布麓部落), Kalaluran(卡拉魯然部落), Fukid(新馬蘭部落), Pongodan(大橋部落), Sihodingan(常德部落), Kakawasan(石山部落), Siafulungay(建農部落), Pakurung(巴古崙部落).

ekusnada-an i na ispisniap Edit