Wp/blk/လိတ်ပအိုဝ်ႏ

< Wp‎ | blkWp > blk > လိတ်ပအိုဝ်ႏ
 • ပအိုဝ်ႏလိတ်မွူး ဗီး ၃၃ ဖြုံႏ
က
(ကရီး)

(ခရီး)

(ဂဆုဲင်ꩻ)

(ဃဆုဲင်ꩻ)

(စရီး)

(ဆရီး)

(ဇဆုဲင်ꩻ)

(ဈဆုဲင်ꩻ)

(ဋရီး)

(ဌရီး)

(ဍရီး)

(ဎထာႏဝ)

(ဏရီး)

(တဆုဲင်ꩻ)

(ထဆုဲင်ꩻ)

(ဒဆုဲင်ꩻ)

(ဓဆုဲင်ꩻသွတ်ꩻ)

(နဆုဲင်ꩻ)

(ဖရီး)

(ဘဆုဲင်ꩻ)

la (လရီး)

ḷ (ဠဆုဲင်ꩻ)
အံ
 • ပအိုဝ်ႏမူလသရစဲဉ်ႏ(၁၆)ဖြုံႏ
သရ
 အ အာ အိ အီ အု အူ အေ့ အေ အဲ့ အဲ အုဲင့် အုဲင် အော့ အော် အို့ အို
 • ဂဏန်ꩻ
ဂဏန်ꩻ
 ၁  ၂  ၃  ၄  ၅  ၆  ၇  ၈  ၉  ၀
တဲမ်းလိတ်ဖြုံႏနေး
 တာ  နီ သွံ  လစ်ꩻ ငတ်ꩻ သူ နွုတ်ꩻ သွစ်ꩻ ကွတ်ꩻ သုည(အခြေင်)
တာ နီ သွံ လစ်ꩻ ငတ်ꩻ သူ နွုတ်ꩻ သွစ်ꩻ ကွတ်ꩻ သုည
Pa'O arithmetic 1.svg Pa'O arithmetic 2.svg Pa'O arithmetic 3.svg Pa'O arithmetic 4.svg Pa'O arithmetic 5.svg Pa'O arithmetic 6.svg Pa'O arithmetic 7.svg Pa'O arithmetic 8.svg Pa'O arithmetic 9.svg Pa'O arithmetic 0.svg

[1]

အာႏကွိုꩻEdit

 1. ပအိုဝ်ႏလိတ်မွူးစောင်ႏ