Wp/blk/ငဝ်းဖေႏဆုꩻအမျိုꩻမျိုꩻ

< Wp‎ | blkWp > blk > ငဝ်းဖေႏဆုꩻအမျိုꩻမျိုꩻ

"ငဝ်းဖေႏဆုꩻ(၁)" ဘုရာꩻရတနာႏ၊ တရာꩻရတနာႏ၊ သံႏဃာႏရတနာႏ၊ ရတနာႏယိုသွံပါꩻ၊ တကာႏလိုꩻအာ ဝုဲင်ႏကန်းတော့ꩻ၊ ရိုႏသေႏမာန်ႏချော့ꩻ အကျိုꩻနဝ်ꩻ၊ ဘဝယိုခါ ဘဝငါ၊ မုဲင်ꩻခါခါတရိုꩻတဝ်း၊ နမ်းကဝ်ႏကာႏယေႏ ယံခြွိုင်ႏသန်ꩻ၊ ယံအုံဟဝ်လင်ꩻ သွတ်ꩻစိုးပန်၊ လောင်ႏလွိုးလဲ့ယံ တရေꩻငါႏ၊ တဲက်တွိုင်ꩻနယ်ဗာႏ သျင်ႏကစ္စယ်ꩻ၊ လွစ်စွဉ်ႏတီးနယ်ꩻ သပ္ပါယ်ႏမွေး၊ နမ်းတွမ်ႏသꩻဟွေး ယံချံꩻသာႏ၊ ဗလနဝ်ꩻအာႏ ယံတလာ၊ ပဋိဘာနနဝ်ꩻခါ ပညာႏဉာဏ်ႏ၊ ယံဒါႏသေမန်ႏ စွုမ်ႏမွိုꩻမျိုꩻ၊ တဘဝလိုꩻ အတာႏတွက်၊ ယံဖေႏကငက် ကပ်သွံပါꩻ၊ ယံကကင်ꩻညာꩻ ငတ်ꩻရန်ႏသူႏ၊ ယံဖေႏကဟူႏ ဗျသန၊ ဆီပါꩻဒသ ဘေꩻမျိုꩻတံႏ၊ ယံလွစ်အမန်ႏ မော့ꩻတဝ်းရင်ꩻ၊ ယံကင်ꩻအမန်ႏ မော့ꩻတဝ်းမွေး၊ အဝ်ႏကုဲင်နေဟွေး ကရိုꩻဒါႏ၊ သွံဆီနီကျမ္မာႏ ယိုတမျိုꩻ၊ ယံႏဖေႏကထိုꩻ လဲဉ်းတရွို့ꩻ၊ တဗွို့ꩻလꩻတဝ်း သီနမ်းလောင်း၊ မဂ်ဖိုလ်ႏယိုကောင်း ယံလꩻမန်ႏ၊ နိဗ္ဗာန်ႏယိုကောင်း ယံလꩻစူꩻ၊ ခမ်းညိမ်ꩻချံꩻသူꩻ ယံတွိုႏနေား၊ နာႏတရာꩻသီးယာ လိုꩻအာတဖုံႏ၊ အားလုံးတဉ်ဟွေး။ "ငဝ်းဖေႏဆုꩻ(၂)" သတ္တလောက၊ သင်္ခါရလောက၊ ဩကာသလောက၊ လောကသွံပါꩻအကို အမျတ်လွိုသွတ်ꩻကထွာဒါႏ ဘုရာꩻရတနာႏ၊ အမျတ်လွိုသွတ်ꩻကထွာဒါႏ တရာꩻရတနာႏ၊ အမျတ်လွိုသွတ်ꩻကထွာဒါႏ သံႏဃာႏရတနာႏ၊ ရတနာႏမျတ်သွံပါꩻယို ယုံႏကေႏမုꩻသꩻသဒ္ဓါႏ၊ စေႏတနာႏနိုꩻဆောႏတဲင်၊ ကပူႏဇောႏ ကရိုႏသေႏ၊ ပဏာႏမေႏ ကုသိုလ်ႏကျိုꩻ၊ ကွတ်ꩻဆီသူမျိုꩻ ဝွေႏဒနာႏ၊ ယံကလွစ်ဗာႏ ကင်ꩻထိုꩻယန်၊ သွံပါꩻကပ်တန် လစ်ꩻအပါယ်ႏ၊ ရန်ႏသူႏငတ်ꩻနယ်ႏ ယံကင်ꩻညာꩻ၊ ဘေꩻတန်ဆီပါꩻ ယံကင်ꩻနေား၊ ဥပဒ္ဒဝေါ တဆီသူ၊ နီဆီငတ်ꩻဒူ ဘေꩻမျိုꩻပေါင်ꩻ၊ သွံဆီနီနောလောင်ꩻ ကျမ္မာႏစ၊ ယံကင်ꩻလွစ်လွ စွုမ်ႏစိုးပန်၊ ယံကင်ꩻညာꩻယန် မော့ꩻဗာႏပုဲင်ႏ၊ ဆင်ꩻရယ်ꩻယပ်ꩻခုဲင်ႏ လွစ်ထွူခါ၊ ခမ်းဟဝ်ဝေင်ꩻထာ နိရောဓ၊ ခမ်းအမတ မျတ်နိဗ္ဗာန်ႏ၊ မန်ႏမန်ႏယံကလꩻလွဝင်ꩻနေား၊ တကာႏမူႏခိုသီးယာ၊ လိုꩻအာတဖုံႏ၊ အားလုံးတဉ်ဟွေး။ "ငဝ်းဖေႏဆုꩻ(၃)" ဘုရာꩻ တရာꩻ သံႏဃာႏ၊ ရတနာႏမျတ် သွံပါꩻယို၊ ဆီလီးစူနုံ၊ ရွမ်းတဗုံစုဗူႏ၊ ကတူႏကီအွဉ်ႏဒင်ႏ၊ ဝုဲင်ႏထင်ႏပူႏဇောႏ၊ ရေႏရောႏကန်းတော့ꩻဗာႏ၊ စေႏတနာႏ အကျိုꩻနဝ်ꩻ၊ တဲႏစယိုခါ၊ မာꩻတငါ တသက်လွုမ်း၊ အပါယ်ႏလစ်ꩻပါꩻ၊ သွံပါꩻကပ်တန်၊ ကင်ꩻယန်ရန်ႏသူႏ၊ ငတ်ꩻဒူႏဗျသန၊ သွစ်ꩻအဋ္ဌ အရပ်ပဲစ်၊ ဆဲစ်နဲစ်သေႏချာႏ၊ မော့ꩻဗာႏပုဲင်ႏလာꩻလာꩻ၊ ကင်ꩻညာꩻထွူခါ- အာယု-သက်ထိုစိုးဆွာꩻ၊ ယိုတပါꩻလဲ့နဝ်ꩻ၊ ဝဏ္ဏ-လောင်ႏလွိုးယောင်ꩻဆင်ꩻ၊ တရေꩻလင်ꩻလဲ့နဝ်ꩻ၊ သုခ-နမ်းသꩻနီပါꩻ ချမ်ꩻသာႏမုꩻလဲ့နဝ်ꩻ၊ ဗလ-နမ်းအာႏဉာဏ်ႏအာႏ၊ တလာဗာႏလဲ့နဝ်ꩻ၊ ပဋိဘာန-တွေꩻတော်ꩻဆင်ႏချင်ႏ၊ ပဋိဘာန်ႏယိုလဲ့နဝ်ꩻ၊ မန်ႏမန်ႏစွုမ်ႏဖြာꩻ၊ ပငါပရာꩻ ပေႏတန်၊ ယံလꩻယံပဲင်ႏ၊ ယံဆဲင်ႏထွူတဲင်၊ မဂ်ဉာဏ်ႏဖိုလ်ႏဉာဏ်ႏ၊ နိဗ္ဗာန်ႏတရာꩻယို၊ ယိုꩻယိုꩻသာႏသာႏ၊ ယံကလꩻဗာႏသွော့ဝင်ꩻနေား၊ မူႏခိုမျာꩻတကာႏ၊ တရာꩻနာꩻသီးယာ၊ လိုꩻအာတဖုံႏ၊ အားလုံးတဉ်ဟွေး။ "ငဝ်းဖေႏဆုꩻ(၄)" ဗုဒ္ဓ ဘုရာꩻ၊ ဓမ္မ တရာꩻ၊ သံဃ သံႏဃာႏ၊ ရတနာႏမျတ် သွံပါꩻ၊ သီနီနာꩻ တကာႏအာ၊ စူနုံခါ ရိုမ်းတဗူႏ၊ ဒင်ႏကတူႏ ရိုႏသေႏဗာႏ၊ ပဏာႏမ စေႏတနာႏအကျိုꩻနဝ်ꩻ၊ အပါယ်ႏလစ်ꩻပါꩻ ယံကင်ꩻယန်၊ သွံပါꩻကပ်တန် ယံကအောင်ႏ၊ ရပ်ပဲစ်သွစ်ꩻဗောင်ႏ ယံကင်ꩻညာꩻ၊ ရန်ႏသူႏငတ်ꩻပါꩻ ယံကလီ၊ သူပါꩻကွတ်ꩻဆီ ဝွေႏဒနာႏ၊ ယံကင်ꩻညာꩻဒျာႏ မော့ꩻဗာႏမွုန်း၊ တဲႏဟန်ႏနီꩻ မာꩻတငါ၊ မုဲင်ꩻခါခါ ဘဝဇာတ်၊ သက်ယံထို စိုးယံဆွာꩻ၊ ယောင်ꩻဆင်ꩻခါ နုဲင်းခံꩻလောင်ႏ၊ သွုံꩻဆောင်ႏခါ ယံပြန်ꩻပြော်ꩻ၊ အာႏရဲင်ꩻလဲ့ ယံတလာ၊ ပညာႏခါ နုဲင်းမဟောႏ၊ မီႏသွတ်ꩻစောႏ ဘဝဆုဲင်ꩻ၊ ဇာႏတိလို့ဝုဲင်ꩻ ဇရာႏလွစ်၊ ဗျာႏဓိလဲ့ချွစ် မရဏကင်ꩻ၊ ချမ်ꩻသာႏစဲစ်ရင်ꩻ ခမ်းနိဗ္ဗာန်ႏ၊ မန်ႏမန်ႏယံကလꩻ လွဝင်ꩻနေား၊ နာႏတရာꩻအပေါင်ꩻ၊ သူႏတောႏကောင်ꩻသီးယာ၊ လိုꩻအာတဖုံႏတဖင်ႏ၊ တင်ႏကနန်ႏတဉ်ဟွေး။ "ငဝ်းဖေႏဆုꩻ(၅)" အမျတ်သွတ်ꩻ ဘုရာꩻရတနာႏ၊ အမျတ်သွတ်ꩻ တရာꩻရတနာႏ၊ အမျတ်သွတ်ꩻ သံႏဃာႏရတနာႏ၊ ရတနာႏမျတ်သွံပါꩻ၊ စွုမ်ႏဖြာꩻဖြာꩻ ပေႏတွမ်ႏတန်၊ စူနီပင် ဒင်ႏကတူႏ၊ ကပူႏဇောႏ ကန်းတော့ꩻဗာႏ၊ ပဏာႏမစေႏတနာႏ ကုသိုလ်ႏကျိုꩻ၊ စွုမ်ႏဘဝလိုꩻ စိုးဇာတ်အာ၊ သူႏတောႏကောင်ꩻခါ ယံသဲင်ꩻခွဲး၊ ယံသဲင်ꩻမော့ꩻတဲး မွိုးဖါဒါႏ၊ ယံသဲင်ꩻမော့ꩻဗာႏ ဆရာႏဟဝ်၊ ဇမ္ဗူႏကျွန်ꩻနဝ် ဘုရာꩻပွင်ꩻ၊ သဲင်ꩻတနꩻလင်ꩻ ကျွုံႏသော့ꩻမွေး၊ ဒါႏနယိုဟွေး ကုသိုလ်ႏခြွီ၊ ယံဖေႏကကွီ ဆုတောင်ꩻသေꩻ၊ သီႏလအရေꩻ နီနမ်းကျင်ꩻ၊ ယံကတဉ်ႏလင်ꩻ မယ်ꩻတသေႏ၊ ဖေႏဗဲင်းမွိုင်ဗွေႏ ငဝ်းစားယို၊ ယံလွစ်ဟွိုန်ဖို ဒေါ့ꩻဗာႏပုဲင်ႏ၊ နမ်းသꩻယပ်ꩻခုဲင်ႏ ဒုက္ခမျိုꩻ၊ စွုမ်ႏဘဝလိုꩻ ယံကင်ꩻနေား၊ ကုသိုလ်ႏကျိုꩻဩ အဗွန်ဟုံႏ၊ သီႏလမျိုꩻမျတ် ဂွုဏ်ႏကေꩻဇူꩻ၊ လိုꩻလဲ့လိုꩻထူꩻ ယံကထွာ၊ လူꩻခါꩻလူꩻမျတ် ယံကထွိုက်၊ ဘဝသွတ်ꩻတွိုက် ဆုဲင်ꩻတနီꩻ၊ ညိမ်ꩻဆွိုးဖြီꩻစီꩻ ရုပ်တွမ်ႏနာမ်ႏ၊ ခမ်းမျတ်နိဗ္ဗာန်ႏ နိရောဓ၊ အမတနယ်ႏ ဝေင်ꩻခေႏမာႏ၊ ယံကတွိုႏဗာႏလွသွော့ဝင်ꩻနေား၊ တကာႏလိုꩻအာ သီးယာဟွေး။ "ငဝ်းဖေႏဆုꩻ(၆)" ဘုရာꩻ တရာꩻ သံႏဃာႏ၊ ရတနာႏ မျတ်သွံပါꩻ၊ စွုမ်ႏဖြာꩻဖြာꩻ တကာႏအာ၊ စူနုံခါ ရိုမ်းတဗူႏ၊ ဒင်ႏကတူႏ ရိုႏသေႏဗာႏ၊ ပဏာႏမစေႏတနာႏ ကုသိုလ်ႏကျိုꩻ၊ အီႏဒေါ့ꩻရိုꩻ ဆုတောင်ꩻဖေႏ၊ တန်တွမ်ႏပေႏ ဒါႏယကာႏ၊ ဝွေႏဒနာႏ ကွတ်ꩻဆီသူ၊ လွစ်ကင်ꩻသွူ မော့ꩻဗာႏမွိုန်း၊ အရပ်ထွန်း ကျွန်ꩻနဝ်ကို၊ စွုမ်ႏဇာတ်ယို သဲင်ꩻကွုတ်သော့ꩻ၊ သဲင်ꩻမော့ꩻခွဲး သာႏသနာႏ၊ လိုꩻချမ်ꩻသာႏ လူꩻသုခ၊ စွုမ်ႏဘဝ သဲင်ꩻစံႏစာꩻ၊ ပါယ်ႏလစ်ꩻပါꩻ ရန်ႏငတ်ꩻစွိုး၊ ယံလွစ်ဆွိုး ကင်ꩻညာꩻခြူႏ၊ ခွိုင်းသꩻယူႏ ထာꩻမဲဉ်လꩻ၊ မတောင်ႏတ ဗွေစွုံႏလင်ႏ၊ မေႏပြုံႏတင်ႏ တဆီပုဲင်၊ အွဉ်ႏကုဲင်ခန်း ယံကညိမ်ꩻ၊ ခန္ဓာႏသိမ်ꩻ ဝိညာဏ်ႏပျတ်၊ ဘဝဇာတ် သွတ်ꩻဆွိုးဝုဲင်ꩻ၊ အီႏကွုတ်ဆုဲင်ꩻ အဲဉ်ထဝ်းဒွုမ်၊ မဂ်လဲ့ခွုမ် ဖိုလ်ႏလဲ့ဖွို့ꩻ၊ မတရွို့ꩻ ခမ်းနိဗ္ဗာန်ႏ၊ မန်ႏမန်ႏယံကလꩻလွဝင်ꩻနေား၊ တရာꩻနာႏအပေါင်ꩻ၊ သူႏတောႏကောင်ꩻသီးယာ၊ လိုꩻအာတဖုံႏ၊ အားလုံးတဉ်ဟွေး။ "ငဝ်ႏဖေႏဆုꩻ(၇) ဗုဒ္ဓ ဓမ္မ၊ သံဃ သံႏဃာႏ၊ သွံပါꩻရတနာႏ အမျတ်လွို၊ ခိန်ႏငခါယို တကာႏသီး၊ စူနုံဆီလီး ဒင်ႏကတူႏ၊ သွံလဲင်ႏဝုဲင်ႏထူႏ ကန်းတော့ꩻငါ၊ ကုသိုလ်ႏယိုခါ အကျိုꩻနဝ်ꩻ- တကာႏတန်ပေႏ လိုꩻအမျာꩻ၊ အသက်ထိုꩻဆွာꩻ ယံနုဲင်းပီ၊ တရျာꩻလွိုကီ အာႏနန္တာႏ၊ ယောင်ꩻဆင်ꩻသေႏချာႏ လွစ်အနယ်ꩻ၊ မဟာႏကစ္စယ်ꩻ ဗွိုန်ပီမွေး၊ ချမ်ꩻသာႏယိုဟွေး ဗွေပြဲ့ꩻဝ၊ သဌေꩻဇောတိက ယံပီထွာ၊ တမျိုꩻနဝ်ꩻခါ ဗလအာႏ၊ တလာဟဝ်ငါႏ ဗွိုန်ပီလင်ꩻ၊ ဗိမ္ဗိသာရဟော်ခံꩻ ခွန်တန်ပို၊ အဇာႏတသတ်ယို အတွိုင်ꩻတွိုင်ꩻ၊ ပညာႏခံꩻဖွိုင်ꩻ ယံနုဲင်းဗာႏ၊ သာရိပုတ္တရာႏ ရဟန်ꩻမျတ်၊ အကျိုꩻငတ်ꩻရပ် လꩻထွူခါ၊ ယံကလွစ်ပါ လစ်ꩻအပါယ်ႏ၊ သွံပါꩻကပ်နယ်ႏ ရန်ႏငတ်ꩻစွိုး၊ ယံကလွစ်တွိုး လစ်ꩻဝိပတ်၊ သွစ်ꩻပါꩻအရပ် ပဲစ်အဝ်ႏမျိုꩻ၊ ဆီပါꩻတဲ့ရိုꩻ ဟဲ့ꩻဘေꩻတံႏ၊ တဆီသူမန်ႏ ဥပဒ္ဒ၊ နီဆီငတ်ꩻဘယ ဘေꩻမျိုꩻပေါင်ꩻ၊ သွံဆီနီနောလောင်ꩻ ကံႏကျမ္မာႏ၊ ကွတ်ꩻဆီသူရောႏဂါႏ ကင်ꩻလို့စင်၊ လိုꩻလူꩻတနံ စေꩻစိန်ႏမျိုꩻ၊ စံႏစာꩻထွူရိုꩻ တနီꩻခါ၊ ဇာႏတိအထွာ ဇရာႏဖြား၊ ဗျာဓိတစား ဆာရောႏဂါႏ၊ မရဏဟဲ့ꩻဒါႏ ထာꩻသီမျိုꩻ၊ လစ်ꩻစွိုးကရိုꩻ ထာꩻဒုက္ခ၊ လွစ်ရာꩻဌာႏန ခမ်းနိဗ္ဗာန်ႏ၊ မလွယ်ꩻဧကန်ႏ တွိုႏဗာႏရင်ꩻ၊ မူႏခိုခွန်နင်ꩻ ဒါႏယကာႏ၊ တရာꩻနာႏအပေါင်ꩻ၊ သူႏတောႏကောင်ꩻသီးယာ၊ လိုꩻအာတဖုံႏ၊ အားလုံးတဉ်ဟွေး။ "ငဝ်းဖေႏဆုꩻ(၈)" ခိန်ႏခါႏကာႏလ ယိုခါတွင်ꩻ၊ မူႏခိုခွန်နင်ꩻ တကာႏသီး၊ စူနုံဆီလီး ဒင်ႏကတူႏ၊ သွံလဲင်ႏဝုဲင်ႏထူႏ ကန်းတော့ꩻဗာႏ၊ သွံပါꩻရတနာႏ အကျိုꩻနဝ်ꩻ- တဲႏဟန်ႏနီꩻ မာꩻတငါ၊ မုဲင်ꩻခါခါ တရိုꩻတဝ်း၊ အပါယ်ႏလစ်ꩻပါꩻ ယံကကင်ꩻ၊ သွံပါꩻကပ်တန်ꩻ ယံကဟူႏ၊ ငတ်ꩻပါꩻရန်ႏသူႏ မလွဉ်ထေ့၊ လစ်ꩻဝိပ္ပတ္တိ ယံကင်ꩻညာꩻ၊ ဗျသနတရာꩻ မမော့ꩻဖို၊ သွစ်ꩻရပ်ပဲစ်ယို မမော့ꩻဖူꩻ၊ ယံလွစ်ပါစူꩻ တံႏတဆီ၊ လွိုဒွိုန်းဆꩻကီ တဌာႏန၊ ဥပဒ္ဒဝ တဆီသူ၊ နီဆီငတ်ꩻဒူ ဘေꩻမျိုꩻရန်ႏ၊ သွံဆီနီမန်ႏ ကျမ္မာႏမျိုꩻ၊ ကွတ်ꩻဆီသူရိုꩻ ဝွေႏဒနာႏ၊ ယံမော့ꩻဗာႏပုဲင်ႏ လွစ်ကင်ꩻညာꩻ၊ အဟဝ်မုဲင်ꩻရာꩻ ယံကကျွုံႏ၊ ယံဗွေစွုမ်ႏသွော့ သꩻကကျွိုက်၊ ယံထွိုက်ဒျာႏသွော့ နမ်းကလိုႏ၊ ကျံႏတွိုင်ꩻလꩻပုဂ္ဂိုလ်ႏ ယံကထွာ၊ ငါတွိုင်ꩻလꩻပုဂ္ဂိုလ်ႏ ယံကမွေး၊ ဆုဲင်ꩻသွတ်ꩻယိုဟွေး တရာꩻထူꩻ၊ မဂ်ဖိုလ်ႏဉာဏ်ႏသူꩻ ယံလꩻဗာႏ၊ ဘဝသံႏသရာႏ ဖေ့သွတ်ꩻဝုဲင်ꩻ၊ အန္တိမအဆုဲင်ꩻ ခမ်းနိဗ္ဗာန်ႏ၊ မန်ႏမန်ႏယံကလꩻလွဝင်ꩻနေား၊ တရာꩻနာꩻအပေါင်ꩻ၊ သူႏတောႏကောင်ꩻသီးယာ၊ လိုꩻအာတင်ႏကနန်ႏတဉ်ဟွေး။ "ငဝ်းဖေႏဆုꩻ(၉)" ပူဇာစ ပူဇနေယျာနံ၊ ဧတံ မင်္ဂလ မုတ္တမံ၊ ပါဠိငဝ်းမျတ် ကရိုꩻဒါႏ၊ တရာꩻဒေႏသနာႏ လွဉ်အတွိုင်ꩻ၊ ပူႏဇောႏထွိုက် ပူႏဇောႏလင်ꩻ၊ ရတနာႏသွံတန်ꩻ အမျတ်ယို၊ တကာႏမူႏခို တန်တွမ်ႏပေႏ၊ ဝုဲင်ႏလင်ꩻရိုႏသေႏ မဏာႏမ၊ သက္ကစ္စ ဂါႏရဝ ကုသိုလ်ႏမျိုꩻ၊ ငတ်ꩻစွိုးအကျိုꩻ ယံလꩻဗာႏ၊ လိုꩻသီးချမ်ꩻသာႏ လူꩻစေꩻစိန်ႏ၊ လိုꩻဘဝခိန်ႏ စိုးဇာတ်ပန်၊ လောင်ႏလွိုးကျယံ ယောင်ꩻတရေꩻ၊ လွစ်မော့ꩻရန်ႏဘေꩻ ကင်ꩻထာꩻဆာ၊ သက်စိုးလဲ့ခါ ထိုညဆွာꩻ၊ နမ်းသꩻနီပါꩻ ယံချံꩻသာႏ၊ ဗလရဲင်ꩻအာႏ ယံတလာ၊ ထာꩻသေဉာဏ်ႏခါ ယံတန်မွေး၊ နီနမ်းယိုဟွေး ကမဲဉ်လꩻ၊ နီသꩻယိုဟွေး ကဆုတောင်ꩻ၊ ယံဗွေမဲဉ်ႏလွဉ်ꩻ လွစ်ဗာႏမွော့၊ ခင်ႏလမ်းသွံထွော့ ဘုံႏသွံထပ်၊ ခင်ႏလမ်းဟဝ်မျတ် လိုꩻလူꩻနယ်ႏ၊ ထွာဗာႏကျင်ႏလယ်ႏ မီႏဗွိုႏအန်ꩻ၊ ခမ်းဟဝ်ဝေင်ꩻခံꩻ နိရောဓ၊ ဝေင်ꩻအမတ မျတ်နိဗ္ဗာန်ႏ၊ မုချဧကန်ႏ ယံတွိုႏနော၊ ကူကောတရာꩻနာႏသီးယာ၊ လိုꩻအာတဖုံႏတဖင်ႏ၊ တင်ႏကနန်ႏတဉ်ဟွေး။ "ငဝ်းဖေႏဆုꩻ(၁၀)" ဗုဒ္ဓ ဘုရာꩻ၊ ဓမ္မ တရာꩻ၊ သံဃ သံႏဃာႏ၊ သွံပါꩻရတနာႏ အမျတ်ယို၊ ပေႏတန်မူႏခို သူႏတောႏကောင်ꩻ၊ စူနီပင်ပေါင်ꩻ ရိုမ်းတဗူႏ၊ ကတောင်ကတူႏ ယွော့အွဉ်ႏဒင်ႏ၊ ဖြောင်းလဲ့ရွစ်ထင်ႏ ကွီအခွင်ꩻ၊ ဩကာသခန်ꩻ ငဝ်းကန်းတော့ꩻ၊ ရိုႏသေႏမာန်ႏချော့ꩻ ပဏာႏမ၊ မနော်ꩻဟဒယ သꩻလဲ့ယူႏ၊ အာႏရုံႏပျုထူႏ ထွူတဲင်ခါ၊ ကကန်းတော့ꩻငါ ရိုႏသေႏဗာႏ၊ သွံပါꩻရတနာႏ အကျိုꩻနဝ်ꩻ၊ ဘဝယိုခါ ဘဝဆုဲင်ꩻ၊ စိုးဇာတ်ပန်မုဲင်ꩻ တရိုꩻတဝ်း၊ ဆင်ꩻရယ်ꩻအဲဉ်ထဝ်း နမ်းတွမ်ႏသꩻ၊ ယံချံꩻသာႏခွꩻ ထွူတဲင်စော၊ လိုꩻလူꩻယိုနော စေꩻစိန်ႏမျိုꩻ၊ စံႏစာꩻထွူရိုꩻ တနီꩻခါ၊ လွစ်ကွုတ်လွစ်ဆာ လွစ်ဖြားသီ၊ ကိလေႏပါꩻဆီ ယံချုတ်ညိမ်ꩻ၊ ငတ်ꩻခန္ဓာႏသိမ်ꩻ ဝိညာဏ်ႏပျတ်၊ ခင်ႏလမ်းဟဝ်မျတ် ဝေင်ꩻနိဗ္ဗာန်ႏ၊ သေႏချာႏအမန်ႏ လꩻသွော့နေား၊ ခွိုင်းတဲင်တရာꩻနာႏ၊ တကာႏမူႏခိုသီးယာ၊ လိုꩻအာတဖုံႏ၊ အားလုံးတဉ်ဟွေး။ "ငဝ်းဖေႏဆုꩻ(၁၁)" ကာမရူပ အရူပ၊ သွံလောက အဆရာႏ၊ ကထွာဒါႏ ဗွေႏဘုရာꩻ၊ ဗွေႏဘုရာꩻ ကဟော်ꩻဒါႏ၊ ဒေႏသနာႏ မျတ်တရာꩻ၊ ဗွေႏဘုရာꩻ တပဲ့ꩻယာႏ၊ မျတ်သံႏဃာႏလဲ့ တပါꩻ၊ ယိုသွံပါꩻ ရတနာႏ၊ စူဟတ္ထာႏ လီးတဆီ၊ ကတောင်ကီ ယွော့အွဉ်ႏဒင်ႏ၊ ကန်းတော့ꩻထင်ႏ ပဏာႏမ၊ သက္ကစ္စ ကုသိုလ်ႏကျိုꩻ၊ ဘဝလိုꩻ ကအဝ်ႏထွာ၊ ယိုခါခါ ပစ္စုပ္ပန်ႏ၊ ကထုမ်ႏကျံႏ ကလုပ်ꩻမာꩻ၊ ယံထူꩻချာꩻ ယံလꩻခွဉ်ႏ၊ တွို့ꩻတွမ်ႏကွဉ်ႏ နဝ်တွမ်ႏထင်ꩻ၊ ထေအရင်ꩻ ကကူꩻကား၊ စွဲးကတ္တား ကခွုမ်စံႏ၊ ယံတိုꩻထင်ႏ ယံကမျတ်၊ လိုꩻတသက် နမ်းတွမ်ႏသꩻ၊ ယံကခွꩻ ယံချံꩻသာႏ၊ ဝွေႏဒနာႏ ယံကကင်ꩻ၊ ယံခြွိုင်ႏသန်ꩻ အုံဗာႏပျောႏ၊ သတင်ꩻကျောႏ မဉ်ꩻလွီးဟွမ်၊ ခိုႏတွမ်ႏဒွမ် ကီတွမ်ႏလ၊ လိုꩻဘဝ လူꩻစေꩻစိန်ႏ၊ နေင်ႏအခိန်ႏ ညထိုꩻဆွာꩻ၊ မွန်းပျောႏစံႏစာꩻ ထွူတဲင်ခါ၊ ထင်ႏကီလွေꩻငါ ခမ်းနိဗ္ဗာန်ႏ၊ မုချဧကန်ႏ လွယ်ꩻတဝ်းနော၊ စွုမ်ႏဖြာꩻကူကော တရာꩻနာႏ၊ ဥပသကာႏ အပေါင်ꩻ၊ သူႏတောႏကောင်ꩻသီးယာ၊ လိုꩻအာတဖုံႏတဖင်ႏ၊ တင်ႏကနန်ႏတဉ်ဟွေး။ "ငဝ်းဖေႏဆုꩻ(၁၂)" ဘုရာꩻရတနာႏ၊ တရာꩻရတနာႏ၊ သံႏဃာႏရတနာႏ၊ ရတနာႏမျတ်ယိုသွံပါꩻ၊ မူႏခိုစွုမ်ႏဖြာꩻ သူႏတောႏကောင်ꩻ၊ စူဗောင်အွဉ်ႏရောင်ꩻ ဒင်ႏကတူႏ၊ သꩻကိုလဲ့ယူႏ ဖြောင်းလဲ့ကွီ၊ အပဲစ်နမ်းကီ ယံကသျင်ꩻ၊ ယံကလွစ်ကင်ꩻ ကံႏသွံပါꩻ၊ စွုမ်ႏဖြီးစွုမ်ႏဖြာꩻ ဩကာႏသ၊ ရိုႏသေႏဂါႏရဝ ကန်းတော့ꩻဗာႏ၊ ပဏာႏမစေႏတနာႏ အကျိုꩻနဝ်ꩻ- ခွိုင်းတဲင်ဟဝ်တဝ်း လစ်ꩻအပါယ်ႏ၊ ကပ်တန်သွံသွယ်ႏ ငတ်ꩻရန်ႏသူႏ၊ လစ်ꩻစွိုးလစ်ꩻဒူႏ ဝိပ္ပတ္တိ၊ ငတ်ꩻပါꩻပဉ္စိ ဗျသန၊ သွစ်ꩻပါꩻအဋ္ဌ အရပ်ကုဲင်၊ ယံကဟုဲင်လုဲင် ဆီဖေꩻတံႏ၊ တဆီသူခွင်ႏ ဥပဒ္ဒ၊ ပဉ္စဝီသ ဘေꩻမျိုꩻပေါင်ꩻ၊ သွံဆီနီနောလောင်ꩻ ကံႏကျမ္မာႏ၊ ခွိုင်းတဲင်ရောႏဂါႏ ကွတ်ꩻဆီသူ၊ ယံကင်ꩻလို့ထွူ မော့ꩻဗာႏမွော့၊ ယံခွဲးပုဲင်ႏသွော့ လွစ်တာႏသေႏ၊ တန်ယိုတွမ်ႏပေႏ တရာꩻနာႏ၊ ဆုဲင်ꩻသွတ်ꩻချံꩻသာႏ ခမ်းနိဗ္ဗာန်ႏ၊ မန်ႏမန်ႏယံကလꩻလွသွော့ဝင်ꩻနေား၊ တရာꩻဦꩻကောနာႏ၊ မျာꩻတကာႏအပေါင်ꩻ၊ သူႏတောႏကောင်ꩻသီးယာ၊ လိုꩻအာတဖုံႏ၊ အားလုံးတဉ်ဟွေး။ "ငဝ်းဖေႏဆုꩻ(၁၃)" ဘုရာꩻကရိုꩻဒါႏ ရတနာႏ၊ တရာꩻကရိုꩻဒါႏ ရတနာႏ၊ သံႏဃာႏကရိုꩻဒါႏ ရတနာႏ၊ သွံပါꩻယိုကရိုꩻဒါႏ၊ ရတနာႏ အမျတ်လွို၊ မူႏတွမ်ႏခို သူႏတောႏကောင်ꩻ၊ စူရုမ်းပေါင်ꩻ ဒင်ႏကတူႏ၊ ကပူႏဇောႏ ကရိုႏသေႏ၊ ကဝန္ဒေႏ ကဦးချ၊ သက္ကစ္စ ဂါရဝ၊ ပဏာႏမ ကုသိုလ်ႏကျိုꩻ၊ အီႏဒေါ့ꩻရိုꩻ ဆုတောင်ꩻဖြောင်း၊ အာယုနဝ်ꩻကောင်း သက်ထိုဆွာꩻ၊ ဝဏ္ဏနဝ်ꩻရာꩻ ယောင်ꩻသေႏချာႏ၊ သုခချံꩻသာႏ ယံကတန်၊ ဗလအာႏအန် ယံတလာ၊ ပဋိဘာနနဝ်ꩻခါ ပညာႏဉာဏ်ႏ၊ ယံဒါႏသေထင်ႏ ကူစွိုးစွိုး၊ ယံမော့ꩻဖာမွိုး သဌေꩻနွယ်ႏ၊ ယံထွာသူႏကျွယ်ႏ စွုမ်ႏဘဝ၊ ဧကန်ႏမုချ လꩻထွူတဲင်၊ ခမ်းမျတ်ဝေင်ꩻသဲင် နိရောဓော၊ ဆုဲင်ꩻသွတ်ꩻယိုနော ယံလꩻဗာႏ၊ မူႏခိုတရာꩻနာႏ သူႏတောႏကောင်ꩻ၊ အမျာꩻလိုꩻပေါင်ꩻသီးယာ၊ အမျာꩻလိုꩻအာတဖုံႏ၊ အားလုံးတင်ႏကနန်ႏတဉ်ဟွေး။ "ငဝ်းဖေႏဆုꩻ(၁၄)" အဘိဝါဒန သီလိဿ၊ နိစ္စံ ဝုဍ္ဎာ ပစာယိနော။ စတ္တာရော ဓမ္မာ ဝဍ္ဎန္တု၊ အာယုဝဏ္ဏော သုခံ ဗလံ။ ဝုဍ္ဎာ ပစာယိနော-သီႏလအသက် ဂုဏ်ႏသကတ်တန်လွိုပိုႏ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ႏယို လိုꩻကျောင်ꩻသီး၊ စူနုံဆီလီး ဒင်ႏကတူႏ၊ ရိုႏသေႏဦးချ ကန်းတော့ꩻဗာႏ၊ အဘိဝါဒန သီလိဿ-သာႏသာႏယာႏယာႏ ကန်းတော့ꩻလင်ꩻ၊ ကုသိုလ်ႏယိုရင်ꩻ အကျိုꩻကောင်း၊ အာယုစ-သက်ထိုစိုးဆွာꩻ ယိုတပါꩻလဲ့နဝ်ꩻ၊ ဝဏ္ဏောစ-လောင်ႏလွိုးယောင်ꩻဆင်ꩻ တရေꩻလင်ꩻလဲ့နဝ်ꩻ၊ သုခဉ္စ-နမ်းယိုတွမ်ႏသꩻ၊ ချံꩻသာႏခွꩻလဲ့နဝ်ꩻ၊ ဗလဉ္စ-နမ်းအာႏ ဉာဏ်ႏအာႏ ဗွေစွုမ်ႏဗာႏလဲ့နဝ်ꩻ၊ ဣမေ စတ္တာရော ဓမ္မာ-လစ်ꩻစွိုးလစ်ꩻပါꩻ အကျိုꩻတရာꩻဖုံႏယို၊ နိစ္စံ-ခေ့ꩻယိုတွမ်ႏလေ တသေႏသေႏ၊ တန်ယိုတွမ်ႏပေႏ ဒါႏယကာႏ၊ တရာꩻနာႏသီးအတွက်၊ ဝဍ္ဎန္တု-တိုꩻတက်စီꩻပွါꩻ ထူꩻချာꩻထင်ႏထိုဗာႏသွော့နေား၊ ကောကန်းတော့ꩻဒါႏ၊ ကေားရိုႏသေႏဒါႏ၊ တရာꩻနာꩻသီးယာ၊ လိုꩻအာတဖုံႏ၊ အားလုံးလို့လို့ဟွေး။ "ငဝ်းဖေႏဆုꩻ(၁၅)" ခိန်ႏခါႏကာႏလ၊ သမယယိုခါ၊ ကထွာဒါႏ တကာႏမူႏခိုသီး၊ ဆီလီးစူနုံ၊ ရုမ်းတဗုံစုဗူႏ၊ ကတူႏအွဉ်ႏဒင်ႏထွူတဲင်- ကကန်းတော့ꩻ ရိုႏသေႏဗာႏဒါႏ၊ ဘုရာꩻ တရာꩻ သံႏဃာႏ၊ ပဏာႏမ ကုသိုလ်ႏကံႏစေႏတနာႏ၊ သွုံꩻဆောင်ႏခရာႏ ဒါတဗ္ဗတခြိုꩻ၊ အမျိုꩻမျိုꩻဖုံႏယို၊ လူႏတန်ꩻဗာႏဒါႏ၊ ဒါႏနကုသိုလ်ႏကံႏစေႏတနာႏ၊ သွံပါꩻသရဏာႏဂုဏ်ႏ၊ ငတ်ꩻစွုံႏသီႏလယို၊ နေးခံႏဆောက်တယ်ႏဗာႏဒါႏ၊ သီႏလကုသိုလ်ႏကံႏ စေႏတနာႏ၊ စေႏတနာႏအမျိုꩻအမျိုꩻ၊ အကျိုꩻတရာꩻနဝ်ꩻကောင်း- ဘဝယိုခါ ဘဝငါ၊ မုဲင်ꩻခါခါ တရိုꩻတဝ်း၊ ဘေꩻအစွိုးစွိုး၊ ရန်ႏအဒဝ်ႏဒဝ်ႏ၊ အန္တရာယ်ႏအမျိုꩻမျိုꩻ၊ ဝွေႏဒနာႏရောႏဂါႏအစားစား၊ ထာꩻခိုးလျား ပူလီမျိုꩻယို၊ ယံမော့ꩻဗာႏပုဲင်ႏ ယံခွဲးဗာႏပုဲင်ႏ၊ ယံကလွစ်ကင်ꩻ၊ ယံကသျင်ꩻဗာႏထွူ နမ်းလောင်း နမ်းကီတဲင်တွော့ꩻ- အာယု' ဝဏ္ဏ' သုခ' ဗလ'ပဋိဘာန-အကျိုꩻတရာꩻငတ်ꩻပါꩻယို၊ ယံကလꩻ ယံကပဲင်ႏ၊ ယံကဆဲင်ႏဗာႏထွူတဲင်ခါ၊ အဆုဲင်ꩻသွတ်ꩻ တနီꩻသူꩻနဝ်ꩻ၊ မဂ်ဉာဏ်ႏဖိုလ်ႏဉာဏ်ႏ၊ နိဗ္ဗာန်ႏတရာꩻယို၊ ယိုꩻယိုꩻသာႏသာႏ၊ ယံကလꩻဗာႏသွော့ဝင်ꩻနေား၊ တရာꩻဦꩻကောနာႏ၊ တကာႏသီးယာ၊ လိုꩻအာတဖုံႏတဖင်ႏ၊ အားလုံးတင်ႏကနန်ႏတဉ်ဟွေး။ "ငဝ်းဖေႏဆုꩻ(၁၆)" သုနက္ခတ္တံ သုမင်္ဂလံ၊ နက္ခတ်ဟဝ် မင်္ဂလာႏဟဝ်၊ အခိန်ႏခါႏကာႏလ၊ သမယနုဲင်းယိုခါတွင်ꩻ၊ ကထွာလင်ꩻဒါႏ၊ တကာႏခိုမူႏသီး၊ ဝုဲင်ႏထင်ႏရိုႏသေႏဗာႏဒါႏ၊ ရတနာႏမျတ်သွံပါꩻ၊ အကျိုꩻတရာꩻလဲ့နဝ်ꩻ၊ လူႏခရာႏဝတ္ထု အစုစုဖုံႏယို၊ လူႏတန်ꩻဗာႏဒါႏ၊ ဒါႏနကုသိုလ်ႏကံႏစေႏတနာႏ၊ အကျိုꩻတရာꩻလဲ့နဝ်ꩻ- သရဏဂုဏ်ႏသွံပါꩻ၊ သီႏလငတ်ꩻပါꩻယို၊ နေးခံႏဆောက်တဲႏဗာႏဒါႏ၊ သီႏလကုသိုလ်ႏကံႏစေႏတနာႏ၊ အကျိုꩻတရာꩻလဲ့နဝ်ꩻ- တဲႏဟန်ႏနီꩻမာꩻတငါ၊ မုဲင်ꩻခါခါတရိုꩻတဝ်း၊ ဘေꩻရန်ႏအန္တရာယ်ႏအစွိုးစွိုး အမျိုꩻမျိုꩻဖုံႏယို၊ ယံကစင် ယံကကြောင်း၊ ယံကစင်သွော့ နုဲင်းထီသူႏလောင်း၊ ယံကကြောင်းသွော့ နုဲင်းထီသူႏလာႏ၊ ယံကစင်ကြောင်း သေႏချာႏထွူ၊ နမ်းလောင်းနမ်းကီတဲင်တွော့ꩻ၊ ကာယိကသုခ-နမ်းချံꩻသာႏ၊ စေတသိကသုခ-သꩻချံꩻသာႏ၊ မျက်မောက်ကာႏလ၊ ဘဝယိုခါ၊ သုခနီပါꩻ၊ ချမ်ꩻသာႏနီစွိုးယို၊ ယံကလꩻ ယံကပဲင်ႏ၊ ယံကဆဲင်ႏဗာႏ ထွူတဲင်ခါ၊ အဆုဲင်ꩻသွတ်ꩻ တနီꩻသူꩻနဝ်ꩻ၊ ဇာႏတိ' ဇရာႏ၊ ဗျာႏဓိ မရဏ၊ ဒုက္ခလစ်ꩻပါꩻ၊ ဆင်ꩻရယ်ꩻလစ်ꩻစွိုး၊ သွတ်ꩻဆွိုးဖေ့ဝုဲင်ꩻမန်ႏ၊ နိဗ္ဗာန်ႏချမ်ꩻသာႏယို၊ ယိုꩻယိုꩻမွိုင်မွိုင်၊ ယံကလꩻဗာႏသွော့ဝင်ꩻနေား၊ တရာꩻနာႏသီးယာ၊ လိုꩻအာတဖုံႏ၊ အားလုံးတဉ်ဟွေး။ "ငဝ်းဖေႏဆုꩻ(၁၇)" ဗုဒ္ဓဘာႏသာႏ၊ တကာႏခိုမူႏအပေါင်ꩻ၊ သူႏတောႏကောင်ꩻသီးဖုံႏဟွေး၊ လောကသွံပါꩻအကို၊ အမျတ်လွိုသွတ်ꩻ ကထွာဒါႏ၊ ဘုရာꩻ တရာꩻ သံႏဃာႏ၊ ရတနာႏမျတ်သွံပါꩻယို၊ စူနုံလီးဆီ မတ်ပီဗိုမွံꩻ၊ ရွံးဆွံꩻစူဗူႏ၊ ကတူႏကီ အွဉ်ႏဒင်ႏထွူတဲင်၊ ကကန်းတော့ꩻ ရိုႏသေႏဗာႏဒါႏ၊ ပူဇာစ ဂါရဝကုသိုလ်ႏကံႏစေႏတနာႏ၊ အကျိုꩻကရိုꩻနဝ်ꩻကောင်း- တကျွိုက်တဝ်း၊ တနေစ်သက်တဝ်း၊ တမဲဉ်လꩻတဝ်း၊ အကုသိုလ်ႏအကျိုꩻ၊ အကျိုꩻခိုးလျား၊ အကျိုꩻယပ်ꩻသꩻ၊ အကျိုꩻဒုက္ခဆင်ꩻရယ်ꩻဖုံႏယို၊ ယံမော့ꩻဗာႏပုဲင်ႏ၊ ယံခွဲးဗာႏပုဲင်ႏ၊ ယံကလွစ်ကင်ꩻ၊ ယံကသျင်ꩻဗာႏထွူ၊ နမ်းလောင်းနမ်းကီတဲင်တွော့ꩻ- သဒ္ဓါႏ' သီႏလ' သုတ' စာဂ' ပညာႏ' ဟိရီ' ဩတ္တပ္ပ ကရိုꩻဒါႏ၊ သူႏတောႏကောင်ꩻတရာꩻနွတ်ꩻပါꩻယို၊ ယံပြဲ့ꩻဝ ပြဲ့ꩻစွုံႏဗာႏသွူ၊ နမ်းလောင်းနမ်းကီတဲင်ခါ၊ အဆုဲင်ꩻသွတ်ꩻတနီꩻသူꩻနဝ်ꩻ၊ ကွုတ်ဖြားဆာသီ၊ ထာꩻပူလီနယ်ꩻ၊ ကလွစ်ရာꩻဒါႏ၊ ချံꩻသာႏအစဲစ်၊ ချံꩻသာႏအမန်ႏ၊ နိဗ္ဗာန်ႏချံꩻသာႏယို၊ ဘဝဆေ့ꩻဆေ့ꩻ၊ ဘဝဒွေါင်ႏဒွေါင်ႏ၊ ယိုꩻယိုꩻမွိုင်မွိုင်၊ ယံကလꩻလွသွော့ဝင်ꩻနော၊ ကောကန်းတော့ꩻ ရိုႏသေႏဒါႏ၊ တကာႏခိုမူႏသီးယာ၊ လိုꩻအာတဖုံႏတဖင်ႏ၊ တင်ႏကနန်ႏတဉ်ဟွေး။ "ငဝ်းဖေႏဆုꩻ(၁၈)" မျက်မောက်ကာႏလ၊ သမယယိုခါ၊ ကထွာလင်ꩻဒါႏ၊ တကာႏခိုမူႏသီး၊ ရတနာႏသွံပါꩻ၊ အမျတ်တရာꩻယို၊ ပူႏဇောႏရိုႏသေႏ၊ ယုံႏကေႏကန်းတော့ꩻဗာႏ၊ ပဏာႏမကုသိုလ်ႏကံႏ စေႏတနာႏ၊ အကျိုꩻကရိုꩻနဝ်ꩻကောင်း- ဂျိုဟ်ႏသက်ဟဝ်တဝ်း ထဲ့ရာႏဟု၊ ပါႏပဂျိုဟ်ႏစု မီႏတနꩻ၊ ယံလွစ်ထိုꩻလꩻ အကျိုꩻကုဲင်၊ သွုမ်ꩻတိန်ꩻဟုဲင်လုဲင် ရတနာႏ၊ ပစ္စေꩻဥစ္စာႏ ရွဉ်တွမ်ႏခံꩻ၊ ခန္ဓာႏငတ်ꩻတန်ꩻ ကုဲင်ကိုထန်ႏ၊ တနꩻမဲဉ်ႏရန်ႏ စန်းလွန်းပျတ်၊ ဘုမ္မိသွံထပ် သျားမီးပါ၊ အကျိုꩻကုဲင်ခါ ယံလွစ်ဗာႏ၊ အမင်္ဂလာႏ နိမိတ်မျိုꩻ၊ ထာꩻဗေင်ႏမင်းမျိုꩻ ထီႏတရွူး၊ ဗေင်ႏမင်းထီမွူး ထွတ်ꩻတဒူ၊ ထွီႏထော့ꩻခြေင်းခြူ ပနားပုဲင်ႏ၊ တရျိုးသꩻခုဲင်ႏ ဝင်ꩻတွဲႏနက်၊ ယံဖေႏကငက် ကင်ꩻလို့ပါ၊ အကုသိုလ်ႏခါ ယံလွစ်မာꩻ၊ ကုသိုလ်ႏတရာꩻ ယံအာဗာႏ၊ ထာꩻဆာရောႏဂါႏ ယံကင်ꩻနမ်း၊ ဘဝလိုꩻခမ်း ကအဝ်ႏအုံ၊ ဘဝလိုꩻဒုံ ကအဝ်ႏသော့ꩻ၊ စွုမ်ႏစွိုးဟဝ်ရော့ꩻ လွစ်ဆင်ꩻရယ်ꩻ၊ လွစ်သောင်လွစ်နယ်ꩻ လွစ်ခိုးလျား၊ အာမျိုꩻအာစား ထာꩻနန်းခီ၊ နမ်းလောင်းကြိုကီ ယံကင်ꩻခြူႏ၊ ခွိုင်းတဲင်သꩻယူႏ ထာꩻမဲဉ်ထွာ၊ သꩻဆန္ဒခါ ယံဗွေခူꩻ၊ ဆုဲင်ꩻတနီꩻသူꩻ စွုမ်ႏဖြာꩻတာႏ၊ မဂ်ဖိုလ်ႏချံꩻသာႏ မျတ်နိဗ္ဗာန်ႏ၊ မန်ႏမန်ႏယံကလꩻလွဝင်ꩻနော၊ ကောကန်းတော့ꩻရိုႏသေႏဒါႏ၊ တကာႏခိုမူႏသီးယာ၊ လိုꩻအာတဖုံႏတဖင်ႏ၊ တင်ႏကနန်ႏတဉ်ဟွေး။ "ငဝ်းဖေႏဆုꩻမသာႏ(၁၉)" အနိစ္စာ ဝတ သင်္ခါရာ၊ သင်္ခါရာ-ရုပ်နာမ်ႏနီပါꩻ သင်္ခါရတရာꩻဖုံႏနဝ်ꩻ၊ ဝတ-စင်ႏစဲစ်ဧကန်ႏ အမန်ႏတဗာႏ၊ အနိစ္စာ-တသေႏသေႏပြောင်ꩻလယ်ꩻ တမယ်ꩻတဝ်းသွူ။ ဗွေႏဘုရာꩻဒေႏသနာႏ၊ တရာꩻယာႏ လွဉ်အတွိုင်ꩻ၊ ရုပ်နာမ်ႏနီပါꩻ သင်္ခါရတရာꩻဖုံႏနဝ်ꩻ၊ ကွပ်ပွိုးတယ်ꩻတဝ်း၊ အနိစ္စတရာꩻတဲင်တွော့ꩻ (တကာႏဖြား စင်ꩻဖါသောဘန)ယိုနဝ်ꩻ ခန္ဓာႏအနိစ္စ၊ ဇာတ်ဘဝတသာ၊ ပြောင်ꩻလုဲင်ႏကူꩻငါလွေꩻလဲဉ်းသွူ။ ဟန်ႏနီꩻယိုနဝ်ꩻ အကျောင်ꩻပျုတွမ်ႏ ဇာတ်ဘဝတသာ ကပြောင်ꩻလုဲင်ႏကူꩻငါလွေꩻဒါႏ တကာႏဖြား (စင်ꩻဖါသောဘန)ယိုတဲင် အဝ်ႏကုဲင်ဆꩻချာ တကာႏလိုꩻအာသီး၊ ပူႏဇောႏရိုႏသေႏလင်ꩻဗာႏ၊ ရတနာႏသွံပါꩻ အကျိုꩻတရာꩻနဝ်ꩻကောင်း- ဘေꩻအစွိုးစွိုး၊ အန္တရာယ်ႏအမျိုꩻမျိုꩻကရိုꩻဒါႏ၊ အနိဋ္ဌဖလ၊ အကုသလဝိပါက၊ အကုသိုလ်ႏ အကျိုꩻကုဲင်ဖုံႏယို၊ ယံမော့ꩻဗာႏပုဲင်ႏ၊ ယံခွဲးဗာႏပုဲင်ႏ၊ ယံကလွစ်ကင်ꩻ၊ ယံကသျင်ꩻသွူ စွုမ်ႏဖြီးစွုမ်ႏဖြာꩻ ပငါပရာꩻတဲင်တွော့ꩻ- ကွပ်ပွိုးပွါꩻမျာꩻ ဆင်ႏချင်ႏဗာႏ၊ လက္ခဏာႏရေꩻသွံပါꩻ၊ အကျိုꩻတရာꩻတဲင် ကွုတ်ဖြားဆာသီကရိုꩻဒါႏ၊ ဒုက္ခလစ်ꩻပါꩻ၊ ဆင်ꩻရယ်ꩻတရာꩻလစ်ꩻစွိုး၊ သွတ်ꩻဆွိုးဖေ့ဝုဲင်ꩻမန်ႏ၊ ခမ်းနိဗ္ဗာန်ႏယို၊ ယိုꩻယိုꩻမွိုင်မွိုင်၊ ယံကလꩻဗာႏသွော့ဝင်ꩻနော၊ သုသာနသင်ႏခဲင်ꩻ၊ လုတ်တဲင်ꩻကိုယို၊ ကတွိုႏဖျော်လွဉ်ဒါႏ၊ တရာꩻနာႏအပေါင်ꩻ၊ သူႏတောႏကောင်ꩻသီးယာ၊ လိုꩻအာတဖုံႏ၊ အားလုံႏတဉ်ဟွေး။ "ငဝ်းဖေႏဆုꩻမသာႏ(၂၀)" (ဟန်ႏရဝ်ꩻ/နီꩻ)ယိုနဝ်ꩻ၊ ခန္ဓာႏလီꩻခြုံယ၊ စွဉ်ꩻဖအွဉ်ႏကုဲင်ထွူတဲင်တွော့ꩻ၊ ဘဝတသာ ကပြောင်ꩻငါတေားလွေꩻဒါႏ၊ တကာႏဖြား (စင်ꩻဖာသောဘန)ယို၊ ဝိညာဏ်ႏဇော်ꩻသꩻ၊ မရဏ ထာꩻသီမင်ꩻ၊ အတွင်ꩻကအဝ်ႏလွဉ်ထူႏ၊ တမွေးတမဲဉ်ႏတဝ်း၊ တဖြဝ်းတရွို့ꩻမာႏ၊ ယူႏကွင်ဒါႏတဲင်၊ ရန်းဖွိုႏဆꩻလ ဘဝပိတ္တာႏ၊ မီႏလွေꩻထွာဒါႏ ကရိုꩻနဝ်ꩻလဲ့၊ ဝဋ်ဒုက္ခ ဘဝဆင်ꩻရယ်ꩻယို၊ ယံလွစ်ထန်ႏ၊ သွုန်ႏကိုသꩻဖူꩻ၊ အာႏရုဏ်ႏပျဒစူꩻထွူတဲင်၊ မာꩻဖေႏဒါႏန၊ ဖဖေႏကုသိုလ်ႏ၊ ပွယ်ꩻပင်သွမ်ꩻသွူ။ အကျောင်ꩻပျုတွမ်ႏ ပွယ်ꩻပင်သွမ်ꩻယိုတဲင် ကကန်းတော့ꩻရိုႏသေႏဗာႏဒါႏ ရတနာႏသွံပါꩻ အကျိုꩻတရာꩻလဲ့နဝ်ꩻ၊ ကအီႏနေးခံႏဆောက်တဲႏလွေꩻ သွံပါꩻသရဏဂုဏ်ႏ၊ ငတ်ꩻစွုံႏသီႏလအကျိုꩻတရာꩻလဲ့နဝ်ꩻ၊ ဘဝယိုခါ ဘဝငါ၊ မုဲင်ꩻခါခါ တရိုꩻတဝ်း၊ နမ်းယိုတွမ်ႏသꩻ၊ ဒုက္ခဆင်ꩻရယ်ꩻ၊ အနယ်ꩻနယ်ꩻ အစွိုးစွိုးဖုံႏယို၊ ယံမော့ꩻဗာႏပုဲင်ႏ၊ ယံခွဲးဗာႏပုဲင်ႏ၊ ယံကလွစ်ကင်ꩻ၊ ယံကသျင်ꩻဗာႏထွူ၊ နမ်းလောင်းနမ်းကီတဲင်တွော့ꩻ မဂ်ဉာဏ်ႏဖိုလ်ႏဉာဏ်ႏ၊ နိဗ္ဗာန်ႏတရာꩻယို၊ ယိုꩻယိုꩻသာႏသာႏ၊ ယံကလꩻဗာႏသွော့ဝင်ꩻနေား၊ တရာꩻနာႏသီးယာ၊ လိုꩻအာတဖုံႏ၊ အားလုံးတဉ်ဟွေး။ [1][2]

အာႏကွိုꩻEdit

  1. ဗွေႏကုဝေရ
  2. တရာꩻဟော်ꩻပါခဲတ်(ဒုတိယတွယ်ꩻ)