Wp/bgn/مسلمان

< Wp‎ | bgn
Wp > bgn > مسلمان

مسلمان به آ کسی گُشته ئه بیت که شه اسلامئ دینا پیروی بکنت، و سلامئ دینئ پیغمبر محمد اینت، که اسلامئ دین هم یکی شه ابراهمین دینان اینت و ابراهمین دین عبارت انت شه عیسویت ، اسلام و یهودیتان.

مسلمان به جهانی تا

گیپتجاه Edit

https://web.archive.org/web/20200518002143/https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xx.html#People