Wp/bgn/مۇھەممەد سل الله ئەلەيھى وسلم

< Wp‎ | bgn
(Redirected from Wp/bgn/محمد)
Wp > bgn > مۇھەممەد سل الله ئەلەيھى وسلم

مۇھەممەد سل الله ئەلەيھى وسلم اسلامی پیغمبر و موچین بشریت ئالمی کامیابترین سیاستمدار ، مدبر ، اسلامی دینی رهبر و خدا نزد شه موچین ئالما جوانترین و قبولترین شخس اینت که بئ سال ۵۷۱ میلادی ئا بئ مکه ئی موئزمه ئی تا بئ ئەبدوالله بن موتەلیب ئی گیسی تا ودی بوت.

ودی بوتین

edit

پیس و ماس

edit

ئاروسی کورتین

edit

نبوت و پیغمبری

edit

وفات

edit

اهمیت کرزین پند شه بشریت ئی مزنین پیغمبرا

edit
 • آدم زاگان هر چه پیر تر بین دیگه آوانی دو صنعت ورنا تر بیت «حرص وواهگ» دو گره شه منی امت هستند که اگر اگن صلاح ودی کنت پا بند منی امت به امن هستند اگن فاسد بین دیگه منی امت هم فاسد بیت «علما وحکام»
 • کرتکه نکنت که مچان به مال دارایی راضی کنت مگه گون نیکین نیت وخلق کرتکه کنت
 • ناداری بلا انت مگه شه آی بدتر مردمی بیماری انت وشه آی سک تر دل بیماری انت
 • مسلمان هما انت که دیگه مسلمان شه ای دست وزوان به آسودگی بیت
 • شه لجاجت دوری کنت که آی بنیاد نادانی وآی کت شمیانی دیگه چیزی نه انت بیت
 • اگن خداوند وتی بندگی خیر اراده بکنت دیگه آی ستا به آی واعظ ورهبر گرار دیگ بیت
 • وشا به هما کسی که به وتی عیوب خاصین سوگه کنت که آیرا شه دیگرانی عیوب وت داری کرتکه کنت
 • نلستی سک تر شه نادانی انت ودارایی برزتر شه خرد مندی ومزنین عبادت شه تفکر گیش نه انت.
 • تان دل جور نه بیت
 • واک وتوک به باز واک نه انت بلکه پرواک کسی انت که به وتی خشم وغصه سوبین بیت
 • سه چیز ایمان کپ انت دستگیری سری تنگدستی شه وتی حق به دیگرانی کتا وت گذاری وبه وانوکان علم یات گرک
 • وتی دوستیا به وتی دوست ودار بکن تان دوستی رشته گشترین سک بیت
 • به دین سه چیز آفت انت فقیه بدکار ظالم پیشوا و نادان رهبر یا صدر
 • مردمان شه آوانی دوستانی گچین کنگ درستی کنت ووتی دوستان وتی همخوی به دوستی گچین بکنت
 • به دنیای کاران باز جهد کنت مگه به آخرت کاران هنچون بکنت که گون باندا شونتی هستی
 • شه وت سیاسی شمی قدر قیمتا کمتر کنت مگه شه وت گذاری شمی منزلت گشترین برز کنت.
 • وشا به هما مردمان که وتی گشترین مال به دیگران نجش کنت ووتی گشترین هبران به وتا ساتنت
 • هما که گون مردمان شرین سلوک نداریت دیگه هر وهده شه نیگی هان دور مانیت.
 • هر کسی که تاری کنت وبه مسلمانانی کارانی اصلاح کنگی سوچا مه بیت آکا ملین مسلمان نه انت
 • موکی وهده شه مردمان چست بیت که شه آوانی دارایی چه ماتگیت وفرشتگان چست کنت که شه نیکس عمل چه دیما دیمه داتگیت
 • به قیامت روچ اولین کاری که به آی رسیدگی بیت به ناحق هون ریحیری رسیدگی بیت.
 • ظالم نشانه چهار چیز انت گون وتی زیر دستان ستم ونا فرمانی گون وتی پایین تر کسانی حکومت کنگ حق را دشمن زانک وودار ستم کنگ
 • خداوند دیما هیچ دابی هبری اوشکتکه نه بیت مگه که گون عمل مه بیت مگه هیچ هبری منتگیت نه بیت مگه که گون پاکین نیت واخلاص مه بیت

ای مچین هبران شه مسلمانانی مزنین پیغمبر حضرت محمد(ص) ات که به انسانانی راه نشان دیوکی واسطا کوشک بوتگیت مگه به ایشی که اگن انسان به ای هبران عمل بکنت دیگه ضرور شه دوزخی آ چشا نجات ودی کنت مگه انسان هیچ وهده به آخرت واسطا اصلا تان وهده که به ای دینا زندگی انت سوچ نکنت انسان وهده به هوشا گیت که شه آی عمری کوستگیت کوشیت کنت که به وتی آخرت واسطا یک کتوکین چیزی را کشت بکنت تان شمی آخرت هــــــــــم اوشتا بیت.