Wp/bgn/سکائان

< Wp‎ | bgn
Wp > bgn > سکائان

یکی شه ایرانی ئین قومان اینت، که یک وختی سیستان تا که مروچین اوگانستانی نیمروز، فراه، هلمند ولایتان و ایرانی زبابل ئی سیمسر که سیستان و بلوچستانی مربوتین ایدا آتنت و زنده گی ئه کورتنت.

کمانداران سکایی.کرچ. سده چهارم پیش از میلاد

نام edit

 
سکونخا سکاهانی بادشاه که بندی کورته بوته سنگ‌نبشته بیستون (شه ایشانی خاسی یتان ،ایشانی خاسین کولا اینت.)

سکاها بئ آشوری زوبان تا اشکوز ئه به ینت و هندوستانی پارسی آوانا سَکا ئه گوشنت.[1] آن چونیکه بئ هخامنشی سینگ نیویشته ئانی تا نیویشه بوته؛ سَکَ یا سَکا یک نامی که بئ کهنگین پارسی زوبانی تا په سکاهایان که شه آسیای میانه ئی چاردوربرا آتنت و گو ایرانیان سروکار داشتنت، په کار شوته است. سنگ‌نبشتهٔ هخامنشی بیستون، شه چهار دستهٔ شه سکا ئان یاد کورته:

منشاء edit

ادبین شواهد

سکائان به اولین وار به قرن ۸ (دیم شه میلادا) به تاریخین مدارکانی تا ظاهر بوتنت .[3]

گیپتجاه edit

  1. Rene Grousset, Naomi Walford Translated by Naomi Walford (1998). "The Empire of the Steppes: A History of Central Asia، Rutgers University Press, Page 7
  2. دانشنامه ایرانیکا، ساتراپی‌های هخامنشیان (سرواژهٔ ACHAEMENIDSATRAPIES)
  3. div style="font-size:smaller">^ a b Szemerényi, Oswald (1980) "Four old Iranian ethnic names: Scythian; Skudra; Sogdian; Saka" in: Sitzungsberichte der Österreichischen Akademie der Wissenschaften; 371 = Scripta minora, vol. 4, pp. 2051–93 Azagoshnasp.net