Wp/bgn/اورارتو

< Wp‎ | bgn
Wp > bgn > اورارتو

یکی شه ایرانی تبارین قومانی گروپ ئانی باچاهی و تمدنی نامان اینت غدیما باز تووئین باچاهی و امپراتوری داشته انت.

سرچشمه گ edit