Wp/bcc/مهرگان

< Wp‎ | bcc
Wp > bcc > مهرگان

مهرگان اولی ماه چه بلوچی هجرتء ماهان انت که چه هما وهدی که بلوچان چه برزسری روچ کپتینا په جهلسری روچ دراتکء نیمگا آتکگن هنو هن ۲٠۴۶ سال چه ئی سابء سرا گوزیت

ماهانء لیست

مهرگان
آبان
آدل
دیمه
بهمن
سپنتا
رؤدئین
بهشت
ورداد
تیرمه
مردار
شهرئیر