Wp/anp/हिन्दी भाषा

< Wp‎ | anp
Wp > anp > हिन्दी भाषा

हिन्दी संवैधानिक रूप सॆं भारत केरॊ प्रथम राजभाषा छेकै आरू भारत केरॊ सबसॆं अधिक बोललॊ आरू समझलॊ जाबै वाला भाषा छेकै. चीनी केरॊ बाद इ विश्व मॆं सबसॆं अधिक बोललॊ जाय वाला भाषा भी छेकै.

हिन्दी भाषा

नामोत्पत्ति

भासाई उत्पत्ति आरो इतिहास

शैली सिनी

मानकीकरण

बोली सिनी

लिपि

शब्दावली

स्वरविज्ञान

स्वर

व्यंजन

विदेशी ध्वनियाँ

व्याकरण

जनसांख्यिकी

एकरो देखौ

बाहरी कड़ी

संदर्भ