Wp/anp/रोमानी भाषा

< Wp‎ | anp
Wp > anp > रोमानी भाषा

रोमानी भाषा भारोपीय भाषासमूह केरौ भित्तर आबै छै। इ हिंद-ईरानी शाखा केरौ हिन्द आर्य उपशाखा केरौ अन्तर्गत वर्गीकृत छै। हिन्द आर्य भाषासिनी उ भाषासिनी छेकै जे संस्कृत सँ उत्पन्न होलौ छै। हिन्दी भाषा, अंगिका भाषा, उर्दू भाषा, कश्मीरी भाषा, बंगाली भाषा, उड़िया भाषा, पंजाबी भाषा, मराठी भाषा जैसनौ भाषासिनी हिन्द-आर्य भाषासिनी छेकै। रोमानी यूरोप केरौ बंजारा (रोमा लोग, जेकरा अंग्रेज़ी मँ जिप्सीयो कहलौ जाबै छै) द्वारा बोललौ जाबै छै। इ भारी मात्रा मँ अन्य यूरोपीय भाषासिनी सँ मिश्रित छै। रोमानी भाषा केरौ विश्लेषण सँ पता चललै छै कि इ मध्य आरो उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप मँ बोललौ जाबै बला भाषासिनी सँ संबंधित छै।

इ भाषाई संबंध क रोमानी लोग केरौ भौगोलिक मूल क संकेत मानलौ जाबै छै। उ मूल रूप सँ भारतीय उपमहाद्वीप केरौ या अबअ उत्तरी भारत आरो पाकिस्तान केरौ कुछु हिस्सा सँ ऐलौ छेलै। रोमानी भाषा क आमतौर प मध्य हिन्द-आर्य भाषासिनी मँ शामिल करलौ जाबै छै। रोमानी भाषा केखनु-केखनु बोली केरौ एगो समूह या संबंधित भाषासिनी क एगो संग्रह, जेकरा मँ एगो आनुवंशिक उपसमूह केरौ सब्भे सदस्य शामिल छै, मानलौ जाबै छै। रोमानी भाषा कोय्यो राष्ट्र क अधिकारिक भाषा नै छेकै, परंतु ढेरी देशौ मँ एकरा अल्पसंख्यक भाषा क दर्जा देलौ जाबै छै। उ देश जेकरा मँ रोमानी जनसँख्या अधिक छै, वहां अबअ रोमानी भाषा क विभिन्न बोली संहिताबद्ध करलौ जाय क प्रक्रिया मँ छै।