Wp/anp/आइसलैण्ड (पहाड़)

< Wp‎ | anp
Wp > anp > आइसलैण्ड (पहाड़)

आइसलैण्ड म॑ बहुत सारा पहाड़, ज्वालामुखी, गरम चश्मा,(हॉट स्प्रिंग्स) नदी, छोटो॑ झील, झरना, हिमनद, आरु गीजर। यहां तक कि "गीजर" शब्द भी गिसिर नामक ऐगो प्रसिद्ध गीजर स॑ व्युत्पन्न होलै। जे कि देश के दक्षिणी भाग म॑ स्थित छै। हिमनद ई द्विपीय देश के ११% भुभाग क॑ अच्छादित करी क॑ रखने छै। आरु सबसे बडका वात्नाजोकुल लगभग १ किलोमीटर मोटा छै। आरु युरोप के सबसे बड़ो॔ हिमनद छीकै।