Wp/ami/hafay

< Wp‎ | amiWp > ami > hafay

hafay(小米)

Lamlo, no panapanayan. Roma a ngangan i “hafay” han, ira ko tata’akay hafay, mimingay hafay, tata’akay hafay i “falisan” han, mimingay hafay i “ hafay” han. Itiya ho o tadahemay no Taywan Yincomin. Pakaynien no mita a minengneng to pisalisin no kasafinacadan, tadakalimelaan. “Miilisin” ko Pangcah, “?” ko Iwatan, “?” ko Saysya, caykaca ira ko pinapina kamet mapatalahekal. Roma itira i paliwalay tono Yincomin a kakaenen, ira ko no hafay a eraw, misanga’an a emo no hafay.

Sapatala to kedal a kakaenen(備荒的糧食)

Mikikaka to panay ko kaca katalaw to kedal ko hafay, saka adihay ko caayay ka nga’ay misanga’ to pananoman a taporo, ato o hadhad a pala, mahecad to “O wina no hekal” pafecol to tamdamdaw, manga’ay aca matenes mana’ang. Orasaka, ira ko somowalan sapatala to kakedalan a kakaenen, pakaynien i serangawan no Taywan Yincomin tada talolong ko pinangan ato kacingangan to “serangawan no hafay” han konini. Nikaorira, itini i Taywan, caay ka aloman ko pakanengnengay to tapangan no hafay. Tadaheci nira miming, kahacecay no widawidan, maala kopinapina so’ot; itira ho i omah ko hafay, mamaecat to sa kaliyalaw sa mato o ’ekim ko widawidan nira. Cekel sa mali’akong, toor sa to ka iyof no fali a mita’ong, mato o sowal no Pangcah “Acyah kiso panay ” sanay, o fangcalay, makadofahay a widawidan no hafay sanay ko tatodong nira.

Ano nengnengen no mato’asay, pito polo’ay to ko mihecaan no Yincomin i, itini i kasapinalomaan, o hafay hananay tadacilisinay a pinaloma, o tada kaesaman to no malingaday a pinaloma. Nawhani, o “hafay” mato ira ko salo’afang, o tanginga, o mata ato senap. Malasaka adihay ko lisin to pakayniay i hafay, caho pinaon, ira ko sakacipades. Mikitoc sato hafay i omah, sarorayay, minaon aca a caciyaw, o wakawak tatiih a macodah, malasaka ira ko masamaanay a pades.

Pi’arawan to lakaw

  • 台灣原住民族歷史語言文化大辭典
  • 李景崇,1998,《阿美族歷史》,臺北:師大書苑。
  • 黄宣衞,2008,《阿美族》,臺北:三民。
  • 達西烏拉彎‧畢馬,2001,《臺灣的原住民 : 阿美族》,臺北:臺原。