Wp/ami/Onsing

< Wp‎ | amiWp > ami > Onsing

O ngangan no Onsing (溫泉部落由來)

O ngangan no Koyo han no ’Amis, tada adihay ko koyo i tokos saan no sowal to to’as. na i Wan-long-syang 萬榮鄉 ho ko aro’ nangra i ’ayaw ho. nawhani malooday na Ponong ko niyaro’ nangra , orasaka malinah satoko finawlan tonini a kapahay a pala. mamitao’ ho ko Dipong to Taywan i ti:yaho, ma’araw nangra to Onsing hananay a sapitanektek to tirengay a nanom. haratengen han nangra samaanen kona Onsing hani ? saka mitahidangay to finawlan no ’Amis a mipadang a misanga’ to Onsing a kinaira. saka mitahidangay to finawlan no ’Amis to mipadang ato misanga’ to Onsing hanaynay a . o mipadangay a tandaw o Atolanay a finawlan ko ka adihayay, sa masaniyaro to koyo i Dipongan. i ka’etip no Ruisui syataw ko Onsing a niyaro’, i kawili no Hong-ye ’alo, i satimol no Hoto 虎頭 a lotok. na itira i Ruisi 瑞西a niyaro’ , Ruisiang 瑞祥a niyaro’ i matini.

O kasiikedan no niyaro’(部落特色)

O Onsing a niyaro’ itini i kohokho no Ruisui syang 瑞穗鄉 no Hualien-Syen 花蓮縣 ko Onsing a niyaro,ira ko nano Dipongan ho Fa’etay-Nanom itini, sa panganan han to Onsing,itini i, iraay ho a ma’osaw ko nipatirengan ho no Dipong a loma’, o Hongyie-Onsing (紅葉溫泉) hananay. Hon-ye a Onsing (紅葉溫泉), o koyo ko mapangngana i ’ayaw ho, Ku-le 古樂 a niyaro’ han no Rinpon a tamdaw, tada adihayay ko lokdaw tora pala sanay a sowal no likisi. onsing a niyaro’ o kamaro’an no ’Amis a tamdaw, ira ko fangcalay a rayray, a kimad ato kapahay a talo’an no niyaro’. mipalosiyan to nitayalan ato sakafangcal no kamaro’an, mala kasa’opoan no citanengay to nakamayan, o folis no rayray a losid ato misafaelohan to nikawitan a tatayalen, no serangawan a radiw ato kero i matini.

Hong-ye a onsing(紅葉溫泉)

O noising no Hualien-Syen 花蓮縣, ora ma’araway a noising i, ira ko tolo a noising itini , pakayni piceleman no onsing, o Ruysuy onsing, o Hon-ye onsing ato Antong onsing. 1991 mihecan a masanga' na Ripong to Hong-ye a onsing, I’ayaw no mihofoc, o sowal a cecay, pararir tayri i onsing no Hon-ye to tatiretiregan, midoedo toni a lekakawa no Taywan , ta mihofoc to fa’inayan a wawa saan ko sowal.

O nikalopisak no Onsing (人口分佈)

Itiniay i Ruisui-Syang(瑞穗鄉) Cen no Hualien-Syen(花蓮縣) ko Onsing a niyaro’, 424 ko sa’osi no parod no loma’, 979 ko sa’osi no tamdaw.

29% ko ka’aloman(多的) no Yincomin(原住民), polong han i, 283 ko tamdaw.

O pa-sin-to(百分比) no ka’aloman no tamdaw no kasafinacadan(族群) i, ko Amis(阿美族)20%, Bunun(布農族)1%,Truku (太魯閣族) 1%, roma(其他)1%.

O finacadan no Yincomin (所屬阿美族群)

O Siwkolan a ’Amis hananay ko Onsing(溫泉) a niyaro’ , o Siwkolan a ’Amis han ko Onsing a niyaro’ , nano to’as ho kita o ’Amis na itiniay to i kalala’ed no matelengay i sifo no Taywan a lotok. Itiniay i sa’amisan ira ko Fo-ming a niyaro 富民村, i satimolan ira ko Olalip 屋拉力 a niyaro’. iraay to Kiwit a niyaro’, Olaw a niyaro’, Olalip niyaro’, Kalala a niyaro’, Sapat a niyaro’, Atolan a niyaro’, Langas a niyaro’, Lacihakan a niyaro’ , Koyo a niyaro’ ato Morocan a niyaro, falo a niyaro’ ko kasaniyaro’aro’ i Ruysuy-syang.

O pitooran no finawlan (族人信仰)

mamaan ca ko deamk no sapitolon ko niyaro’. pakayni sa’opo no kinkay,malosakarikec sto sakarakat no ’orip no Yincomin, ano iraay ko adada, o pades ato ira ko tatiihay a manmaan a demakan, maemin mitahidang to kiwkay mipadang. o pitooran ko finawlan no Onsing i, ora ma’araway a kiwkay i, ira ko tosa a kinkay , o tingsikiw ato ciwlokiwkay, o ciwlokiwkay a tamdaw ko ka adihay.

O kasadakan Tilid(參考文獻)