Wp/ami/Cinamalay a paliding

< Wp‎ | amiWp > ami > Cinamalay a paliding

Cinamalay a paliding (火車)

 
Cinamalay

I 'ayaw no tosaso'ot a miheca'an,malaheciay to ni Setiwonseng(史蒂文生) hananay a tamdawmisanga ko cinamalay a paliding(火車), pakayn i faedet no nanom a masadak ko dahor ko sakaci'icel a dademak ko kikay,ta cumikay ko cinamalay a paliding(火車),nikaolila,miromromay to namal,satano'acefelsanay ko paliding. o niyaro' ni Setiwonseng (史蒂文生) i inko (英國)hananay a kitakit. Tangasa a nini,adihay ko citangalay a tamdaw,liyawliyawhan a misanga',macakat to kofacu ato 'icel no cikay no cinamalay a paliding(火車).caayto ka ciacefel ko sakaciicel no sakacumikay no cinamalay a paliding.ono tingki to a'icel ko sakadademak no kikay no cinamalay a paliding a cumikay.

Yoira to ko cinamalay a paliding i.pakayni a makelid ko polong no kitakit a mihawang to nanolaka:tsanay a 'orip, a masafaeloh ko, sakalomakat no tamdaw,mikalicto to paliding ko amilaod to kahicelaan a pala ato niya ro',hatila'ay ko nikacaloway no 'orip,tahanini.

Iti:yaho awa ko paliding i,laka:tsa ko tamdaw a taylaiomah a mawmah ato taylailoma a niyaro'a palafang. anoira ko cacuro'en a dafong i 'olonghananay,latek i pa'olongen ko kolong lomasato,papikidkid ko kolong.caaykadepoc a milaod to omah a mawmah ato palafang i malaayay a niyaro'.

Hatinihantoi,ira to ko[cinamalay a paliding],capahoda a tangasa i katahiraan,ano nanikalingko a mikalic to [cinamalay a paliding]i,tosa ko tatokian i tahirato i taypak,hatomangata'ayto, nikaolila,anolakaten i latekmasafolad ko romi'ad. Toloay ko kakiloma no cikay no[cinamalay a paliding],o sahacikay i o cecinghaw hananay,ano macaloh ko lakat i onini ko kakalicen.isafaay a cikay i o cikanghaw hananay,o macedengay a cikay i o cicince hananay.

O [cinamalay a paliding] i,o miculo'ay to tamdaw ato dafng,adihay ko kasahako a makakitikiting,lateksepat、enen、moetep、safawtosa ko kaadihay no kasakitikiting no hako no[cinamalay a paliding].ano ira:'ay a mikecul to karomakat no [cinamalay a paliding]i,mareko o cumikay a masalaylayyay a roma', mangalef a masadak nanikemod no lotok ko cinamalay a paliding,mareko o lalikah.kahemeka a nengnengen.

[1]

  1. 陳富美. (2011). Wikipedia 維基百科 族語詞條試寫─原住民族語詞條 2011作品集. 教育部.