Wp/ami/Atolan

< Wp‎ | amiWp > ami > Atolan

O ngangan no Atolan (阿多瀾部落)

I tiniay i tarawadaw a lomowad no Atolan, Co-o-dang (週武洞) han ko pipangangan no Holam, o ngangan no cecay a tomaok saan ko sowal, tada to mangodo no finawlan, moraraw to Holam ko Atolan hannanay a ngangan i kasakapingan, saka Atolan han to finawlan no Pangcah. ora Atolan hananay a sowal, mitolang han no Pangcah. i ’ayawho, metalaw a militangal ko Iwatan to Pangcah, saka misanga’ to atol i taliyok no loma’, sa ira to Atolan hananay a ngangan no niyaro’. o roma i, ira ko cecay a kongko no Iwatan i kafafaw no Valankau ’alo (馬蘭溝) : i kawanan no lotok i Foyin ’alo( i `ayaw no foyin-fotikoan ), ira ko cecay Valankau hananay a sera, o kongko no itiniay ho a Pangcah, o sapiteli to ’okak no tangal no tamdaw. militangal ko lotokay a Iwatan to Pangcah i ’ayaw, ikol no pidasa’ i misarad to ’okak no tangal itini, o paysino on ’Amis, o tatiihay a sera saan no sowal ko Pangcah. i ka Riponan ho, Pa’ilasen han no Ripon a pangangan koni a niyaro’, mapapolong to Kangkonga, Morocan, Atolan, Langasan, Lacihakan, Ke’yatey ato Palaceng, polong han a pangangan to cecay Pa’ilasen sanay a ngangan. Tayhira to i minko’ko tolo polo’ ira ko ^nem a miheca, salatolo han to a paliyaw a pangangan ko Pi’ilasen,富民村, Lacihakan, han to tahamatini. talacowa adihay ko kongko no mato’asay i kasaniyaroaro’ , nikaorira awaay ko tilid no mita, orasaka adihay ko kapawanan to.

O kasiikedan no niyaro’(部落特色)

O Atolan a riyaro’, o mamangay a niyaro’i ilaloma’ay no Ruysuy-syang (瑞穗鄉 sowal no holam ) no Hualien-siyen (花蓮縣 sowal no holam ) ko Atolan , itini i ira ko tolo a niyaro’ pisaopoan i Fo-ming a niyaro’, o Morocan a niyaro、o Atolan a niyaro’, polong han kona tolo a niyaro’ sowal no holam i o Fo-ming a niyaro’ 富民村 hananay.

Talo’an no niyaro’

paytemek ira ko cecay a talo’an no niyaro’, o talo’an, o kasa’opoan no selal, o kasa’opoan no finawlan ano ira ko cara no niyaro’.o kakalimelaan a kasa’opoan to finawlan no niyaro’ to milipahak a sera ko Talo’an, o roma sato, i polong no masamaanay no Pangcah i laloma’ no cecay a mihecaan, o satata’akay haw i, ya ilisin no kaloniyaro’ itiniay i faloay a folad, onini a piilisinan a romi’ad, o kaolahan no mihololay a tayra mikapot to acang no kaloniyaro’.

’adipangpang a lotok

itini i no niyao’ no Atolan i, ira ho ko cecay o kaolahan no mihololay a tayra a mipalafang. i ’ayaw no Atolan a niyaro’ ira ko Foyin-Hotiko(蝴蝶谷), itini i ira ko lalanlalan no pala, o coyacoy no lotok, o cascas ato ’adipangpang, tada adihay ko ’adipangpang i lotok. sakatolo folad tangasa i sakafalo folad to mihecahecaan, tada pakaka a minengnengen to adipangpang ko  ’adipangpang a lotok. ano tayni i mama’araw to masamaamaanay a ’adipangpang malecad to misakero. sakasiwa folad i to mihecahecaan, ira ko ‘alipaonay, yo to’eman to ko kakarayan, miyatmiyat sa ko ‘alipaonay i talotalodan kilangkilangan. caay kaeca aciyah hananay a romi’ad tangasa to i safaw cecay folad.

O nikalopisak no Atolan (人口分佈)

I tiniay i Ruysuy Siang(瑞穗) no Hualien(花蓮縣) ko Atolan a niyaro’, 107 ko sa’osi no parod no loma’, 292 ko sa’osi no tamdaw.

85% ko ka’aloman no Yincomin(原住民), polong han i, 247 ko tamdaw; o roma sato i, 15% ko ka’aloman no roma a finacadan, polong han i, 45 ko tamdaw.

O pasinto no ka’aloman no tamdaw no kasafinacadan(族群) i, o ’Amis(阿美族)80%, Bunun(布農族)1%, roma(其他)3%.

O finacadan no Yincomin (所屬阿美族群)

O Siwkolan a ’amis han ko Atolan a niyaro’ , na itira i tarawadaw no Kalingko talatimol tangasa i Cilamitay, nawhani maemin paniyaro’ i lawac no Siwkolan a tarawadaw sa mapangangan to Siwkolan a ’amis. i tiniay i Ruysuy-syang (瑞穗鄉 sowal no holam ) no Hualien-siyen (花蓮縣 sowal no holam ) ko Atolan a niyaro’,  Itiniay i sa’amisan ira ko Fata’an, i satimolan ira ko Posko. ona niyaro’ a maemin i, caayay kalalecad ko rayray no lilengawan, o rakat no kafolaw, o taliyok no paniyaro’an ato kasasiroma no saka’orip, caayay kalecad ko ngarngar no serangawan.

O pitooran no finawlan (族人信仰)

Tadasakenaay a pitooran no finawlan ko Fo-yen ciwlokiwkay, na o makatelang a elieli’an a kiwkay, ikor i cifaloco’ ko finawlan no kiwkay a misanga’ to kiwkayl no niyaro’. ta ira ko matiniay a ‘amoto a pitooran. o pitooran ko finawlan no Atolan i, kalimelaan ko sowal no Kawas, to sakafana’ to ’orip no tamdaw, ato awaay to ko kaka to nikafana’to codad how i. ora ma’araway a kiwkay i, o tingsikiw ato ciwlokiwkay, o ciwlokiwkay a tamdaw ko ka adihay. pakayni sa’opo no kinkay, malosakarikec sto sakarakat no ’orip no Yincomin, mamaan ca ko deamk no sapitolon ko niyaro’.

O kasadakan Tilid(參考文獻)