Wp/aii/ܟܠܒ

< Wp‎ | aii
Wp > aii > ܟܠܒ

ܟܠܒ ܚܝܘܐܢ ܬܕܝܝܐܬ ܡܢ ܦܨܝܠܬ ܟܠܒܝܐܬ ܡܢ ܠܘܐܚܡ. ܕܓܢ ܗܕܐ ܚܝܘܐܢ ܘܐܣܬܐܢܣ ܩܒܠ 14000 ܐܠܐ 150000 ܣܢܬ. ܥܐܕܬ ܡܐ ܝܬܡ ܘܨܦ ܗܕܐ ܚܝܘܐܢ ܒܘܦܐܥ، ܘܝܛܠܩ ܥܠܝܗ ܠܩܒ "ܐܦܨܠ ܨܕܝܩ ܠܠܐܢܣܐܢ" ܕܠܟ ܠܡܩܕܪ ܬܗ ܥܐܠܝܬ ܥܠܐ ܬܕܟܪ ܨܐܚܒܗ ܘܠܘ ܒܥܕ ܐܕܩܛܐܥ ܛܘܝܠ ܥܢܗ. ܬܘܓܕ ܡܢܗ ܣܠܐܠܐܬ ܟܬܝܪܬ ܡܚܬܠܦܬ ܛܒܐܥ ܘܡܗܡܐܬ، ܡܢܗܐ: ܟܠܒ ܨܝܕ ܘܟܠܒ ܚܩܘܠ ܘܟܠܒ ܪܥܐܬ ܘܟܠܒ ܚܪܐܣܬ ܘܟܠܒ ܒܘܠܝܣܝ ܘܟܠܒ ܓܪܐܝ ܗܐܘܢܕ ܘܟܠܒ ܡܪܐܦܩܬ ܡܟܦܘܦܝܢ ܘܟܠܒ ܙܠܐܩܐܬ؛ ܐܠܕܝ ܝܣܬܥܡܠ ܠܓܪ ܥܪܒܐܬ ܥܠܐ ܓܠܝܕ ܐܠܐ ܥܨܪܢܐ ܗܕܐ