Wp/aa/Hsinchu Daqaara

< Wp‎ | aa
Wp > aa > Hsinchu Daqaara

Hsinchu Daqaara (新竹縣)

Usug kinnih sinaama daqaara xintoh waq weeqayti-namma tattaba wagsiisak eneki tanim ceeliyyi Taiwan rasi miraaciinu. Arac geeh adda kiblatti ayrô culma Taiwan, eneki gubtimara wagsiisak iffan ta daqaara kinnih mango-waqdi Hakka; luk sinaama Taiwanese baaxô baxa qunxa-urru adda eneki gaabi-ayrô mawqah iimi weeqayti-namma tattaba wagsiisak iffan ta daqaara. Zhubei kinnih eneki Daqaara daffeesiyya, anke eneki doolata buxa kee-h daqaara buxa kinnih arac geeh.

Aydaadu

edit

Xayi uddur aydaadu

edit

Dumal eneki Han Chaynaytu gufeh, eneki Hsinchu araca suge guubuh edde eneki baaxô xaylòh yan Taokas, Saisiyat kee-h Atayal horta. Malqo eneki Esben horta taama faxatiinu wareeri kabih Taiwan, Katolikta diini-farmoyta gari Tek-kham adda 1626. Minnanese (Hoklo) kee-h Hakka gaantooti tokkeek qimmiseh abquriyya eneki ardi, qembisak furgata eneki baddi afih booxaaxi kee-h yangayyeh iffan eneki dora golò kee-h damuuma.

Qing nuguusinna

edit

Adda 1684, waktih addat eneki miraacise Qing nuguusinna, Zhuluo Daqaara suge timixxigeh, kee-h muxxi Han gaantooti yengeyyeh yan xayih Tek-kham. Sinaama Chaynaytu magaala suge qembo tokkel adda 1711 kee-h muggaaqiseh Hsinchu adda 1875,[1] qaxa amqiyya weeqayti-namma tattaba wagsiisak Taipeh Miraacisan rakaakaya. Adda eneki raqe 19th bool sanata, eneki Hoklo horta lowsiise eneki baddi afih booxaaxi, gutqot eneki Saisiyat kee-h Atayal kedo iffan wadir arac korsa iffan araca dariifa Jianshi kee-h Wufeng. Gudeek, eneki Hakka kee-h Taoka dogoom siitalluk adda eneki dora golò kee-h damuuma.

Miraacise edde Jabbaan agattiina

edit

Jabbaan agattiina taama Taiwan qimmiseh iriri eneki Aakamah Sino-Jabbaan agattiina Carbi anakara adda 1895. Waktih addat ta sona qabala, Hsinchu suge muggaaqiseh Shinchiku.

Reboblik Chayna

edit

Iriri Taiwan suge gaba teceem gaba kale furgata Jabbaan iffan eneki Reboblik Chayna adda 1945, Hsinchu daqaara suge timixxigeh December 25, 1945.[2]

Baaxòo kee dariifaay

edit
 

Hsinchu Daqaara kinnih arac geeh fanah eneki kiblatti ayrô culma weeqayti-namma tattaba wagsiisak Taiwan Kuddi. Teet xagaaxagiyyitte Taoyuan Magaala iffan eneki kilbata, Miaoli Daqaara iffan eneki gabbi, eneki Taiwan Namma bad elle yangale ceenale araca iffan eneki ayrô korma, kee-h eneki Xueshan & Dabajian qale iffan eneki ayro mawqa. Teet liino araca 1,427.59 km2 (551.20 sq mi).[2]

Rosqa

edit

Eneki fantiita rosqa adda Hsinchu Daqaara kinnih caalihyan.[3]

Xinto

edit

Hsinchu Daqaara lowsiisitte 1 magaala, 3 magaalah magaaloolu, 6 barri magaaloolu, kee-h 2 qale baaxô xaylòh yan magaaloolu.

Milaagime caagidi Migaaqa Chaynaytu Hokkien Hakka Formosan
Magaala Zhubei Magaala 竹北市 Tek-pak Tsuk-pet
Magaalah magaaloolu Guanxi 關西鎮 Koan-se Kûan-sî Kansai Atayal
Xinpu 新埔鎮 Sin-po͘ Sîn-phû
Zhudong 竹東鎮 Tek-tang Tsuk-tûng
Barri magaaloolu Baoshan 寶山鄉 Pó-san Pó-sân
Beipu 北埔鄉 Pak-po͘ Pet-phû
Emei 峨眉鄉 Gô-bî Ngô-mì
Hengshan 橫山鄉 Hoâiⁿ-san Vàng-sân
Hukou 湖口鄉 Ô͘-kháu Fù-khiéu
Qionglin 芎林鄉 Khiông-nâ Khiûng-lìm
Xinfeng 新豐鄉 Sin-hong Sîn-fûng
Qale baaxô xaylòh yan magaaloolu Jianshi 尖石鄉 Chiam-chio̍h Tsiâm-sa̍k Nahuy Atayal
Wufeng 五峰鄉 Ngó͘-hong Ńg-fûng Gohogo Atayal, Saisiyat

Sumaaqitte

edit

  1. https://www.chinapost.com.tw/supplement/2007/10/25/128155/Hsinchu-owns.htm
  2. 2.0 2.1 https://web.archive.org/web/20140623053854/http://web.hsinchu.gov.tw/english/hsin-eng/page/About%20Hsinchu-1.jsp
  3. https://web.archive.org/web/20140810234824/http://www.hsinchu.gov.tw/en-us