Wn/tl/Wikinews:Kailangan ka ng Wikinews!

< Wn‎ | tl
Wn > tl > Wikinews:Kailangan ka ng Wikinews!
Hindi pa tapos ang pagsasalin ng pahinang ito.

Maligayang pagdating ang lahat sa Wikinews, ang malayang pinagmulan ng balitang maaari mong sulatan! Lahat na mababasa mo dito ay sinulat ng mga taong katulad mo. Maaari mong baguhin ang anumang artikulo — ayusin ang mga kamalian sa pagbaybay, bantas o balarila, gawing tama ang mga kamalian o tuluyang lawakin ang artikulo!

Pakitandaan na kung ikaw ay sangkot sa isang pangyayaring gusto mong balitain ng Wikinews, baka mas nararapat para sa iyo na humiling ng interbiyu kasama ng pamayanang Wikinews. Ang paghihiling ng interbiyu ay parang isang pagtatanghal ng isang kumperensiyang pampahayagan.

Ano ang mga artikulong Wikinews

Una, ang mga artikulo sa Wikinews ay sinusulatan mula sa isang tinging walang kinikilingan at hindi naglalaman ng opinyon o komentaryo (kung gusto mong sabihin sa buong mundo ang iyong pananaw tungkol sa isang balita, subukan mo ang pagbo-blog.)

May dalawang pangunahing uri ng artikulo:

  • Mga artikulong sinintesis na sinulatan gamit ng impormasyon mula sa iba pang mga pinagmulan ng balita. "Ano ba ang inaalok nito na hindi ko makukuha mula sa, um, Google News?", tanong mo. Simple — masasabayan namin ang lahat ng mga makukuhang pangyayari mula sa lahat ng pinagmulan tungkol sa isang pangyayari sa balita sa isang artikulo para sa kumbeniyensiya, at mapapakita ang impormasyon sa isang paraang walang kinikilingan — na umiiwas sa anumang hilig na baka may presensiya sa iba pang mga pinagmulan ng balita. Bukod sa iyon, palagi kaming sumisipi ng aming mga sanggunian para matsetsekan mo ang aming mga gawa.
  • Orhinal na pagbabalita - ang pamamahayag mula sa mga taga-ambag sa Wikinews. Maaari ka mismong sumulat ng balita sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga direktong balita ng isang pangyayaring balita. Humihiling lang kami na ikaw ay sumulat ng detalyadong tanda at presentahin ito kasabay ng iyong artikulo upang masuportahan ang iyong gawa.

Lahat ng mga artikulo ay isang kolaborasyon. Walang anumang tao ay ang 'may-akda', at lahat ay may kalayaang bumago ng anumang artikulo, basta ang mga pagbabago ay hindi lumalabag sa aming mga patakaran.

Ano ang gusto namin mula sa IYO!

Gusto namin na ikaw ay sumulat ng mga artikulo para sa Wikinews sa mga paksang:

  • Nakikita mo ay kawili-wili: Kung nawiwili-wili ka sa sinusulatan mo, magiging kawili-wili ito sa mas maraming tao!
  • Nararamdaman mong hindi nakukuha ng sapat na pag-aabot: May alam ka bang isyu na nakalimutan o hindi kumukuha ng sapat na atensyon sa ibang bahagi ng pahayagan? Ito na ang iyong pagkakataong sabihin sa buong mundo!
  • Ay importante sa iyo: Ang balitang sinusulatan mo ay maaaring tumungkol sa isang pandaigdigang pangyayari o kung anong nangyayari sa iyong bayan — wala kaming paki!

Pero gusto rin namin na ikaw ay magbago at magpalawak sa ibang mga artikulong makikita mo dito. Pero 'di-katulad sa ibang mga pinagmulan ng balita, kung may nakikita kang pagkakamali o anumang alam mong hindi tama, maaari mong ayusin!

Sige, pasimulain mo na ako!

Magbasa ng isang mas buo na pakikilala, Wikinews:Introduction.

For learning how Wikinews articles are written, see Wikinews:Writing an article

For a quick how-to on using the Wiki markup to edit Wikinews pages, see Wikinews:How to edit a page.

Ready to write? Go to the Newsroom, the heart of the site, to write new articles and edit existing ones.

Need to discuss with other editors or ask for assistance? go to the Water cooler.

We also highly recommend that you Create an account for use on Wikinews so that your edits and articles can be attributed to you.

Want to see some examples? Here is some of our best.