Wn/shn/Mike Johnson တႅၼ်းၽွင်း ရီႇပတ်ႉပလီၵၢၼ်ႇ ထုၵ်ႇလိူၵ်ႈပဵၼ် ၽူႈၼမ်းသၽႃးတႂ်ႈ

< Wn‎ | shn
Wn > shn > Mike Johnson တႅၼ်းၽွင်း ရီႇပတ်ႉပလီၵၢၼ်ႇ ထုၵ်ႇလိူၵ်ႈပဵၼ် ၽူႈၼမ်းသၽႃးတႂ်ႈ

ဝၼ်းၽတ်း၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 26၊ 2023

Mike Johnson ဢၼ်ပဵၼ် တႅၼ်းၽွင်းရီႇပတ်ႉပလီႇၵၢၼ်ႇ သၽႃးတႂ်ႈ ၼႆႉ ထုၵ်ႇလိူၵ်ႈတၢင်ႇပဵၼ် ၽူႈၼမ်းသၽႃးတႂ်ႈယဝ်ႉ။ ဢၼ်ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈ ၽူႈၼမ်းသၽႃးတႂ်ႈ ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးတီႈၼႂ်းထႅၼ်ႈလွင်ႈဢွၼ်ႁူဝ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇ ဢမႄႇရိၵၢၼ်ႇ ၼႆႉ လႆႈပဝ်ႇဝႆႉ တႃႇ 22 ဝၼ်းသေ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ပဵၼ်ဢၼ်လိူၵ်ႈတၢင်ႇလႆႈယဝ်ႉ။

Johnson တႅၼ်းၽွင်းသၽႃးတႂ်ႈ ဢၼ်ဢႃႇယုႇ မီး 51 ပီ ၼႆႉ မၼ်းလႆႈဢဝ်ပုၼ်ၽွၼ်း တီႈသၽႃးတႂ်ႈ တႃႇဢႃႇယု သၢမ်ၵမ်းယဝ်ႉသေ တီႈၼႂ်း ပႃႇတီႇရီႇပတ်ႇပလီႇၵၢၼ်ႇၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ဢၼ်ၸၼ်ႉတႅမ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ တီႈသၽႃးတႂ်းၼႆႉ ဢဝ်တင်း ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်ၵမ်ႉထႅမ် 220၊ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်သၢၼ်ၶတ်း 209 ၶႅပ်းသေၵေႃႈ လိူၵ်ႈတၢင်ႇမၼ်းမႃႈယဝ်ႉ။ တႅၼ်းၽွင်း တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉ သၽႃးတႂ်ႈ တင်း 209 ၵေႃႉၼၼ်ႉတႄႉ ၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ် ပၼ် ၵၢင်ၸႂ် Hakeem Jeffries ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၵမ်းၵမ်ႉဢေႇ တီႈ သၽႃးတႂ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

Johnson တႅၼ်းၽွင်းသၽႃးတႂ်ႈၼႆႉ ပဵၼ် တႅၼ်းၽွင်းတၢင်တူဝ်ႈၸႄႈမိူင်း Louisiana သေ မၼ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈပဵၼ်ပႃး တႅၼ်းၽွင်းရီႇပတ်ႉပလီႇၵၢၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်လွမ်ႉႁွပ်ႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈၵဝ်ႇ Donal Trump ဢၼ်ဢၢၼ်းပိၼ်ႈၽူၼ် ၽွၼ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တႅၼ်းၽွင်းသၽႃးတႂ်ႈ Tom Emmer ဢၼ်ၵေႃႉထုၵ်ႇ လိူၵ်ႈငႃႇဝႆႉ တွၼ်ႈတႃႇ ဢွင်ႈတီႈ ၽူႈၼမ်းသၽႃးတႂ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ မၼ်းလႆႈထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇတီႈ လွင်ႈၶေႉၶဵင်ႇ တႃႇပဵၼ်ၽူႈၼမ်းသၽႃးတႂ်ႈ မိူဝ်ႈဝၢႆးဝၼ်း ဝၼ်းဢင်းၵၢၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ၽၢႆႇရီႇပတ်ႉပလီႇၵၢၼ်ႇၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်လိူၵ်ႈငႃ Mike Johnson တႃႇၶဝ်ႈလိူၵ်ႈ ၽူႈၼမ်းသၽႃးတႂ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ တႅၼ်းၽွင်းရီႇပတ်ႉပလီႇၵၢၼ်ႇ 8 ၵေႃႉ လႄႈ တႅၼ်းၽွင်း တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉ 212 ၵေႃႉၶဝ် ႁူမ်ႈၵၼ် ပူတ်းပႅတ်ႈ ၽူႈၼမ်းသၽႃးတႂ်ႈၵဝ်ႇ Kevin McCarthy သေ တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈ လိူၼ်ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 3 ဝၼ်းမႃးၼၼ်ႉ ဢွင်ႈတီႈ ၽူႈၼမ်းသၽႃးတႂ်ႈၼႆႉ လႆႈလုတ်ႈႁၢမ်းမႃးယဝ်ႉ။

ငဝ်ႈငႃႇ edit