Wn/shn/Gina Lollobrigida သဵင်ႈၵၢမ်ႇ

< Wn‎ | shn
Wn > shn > Gina Lollobrigida သဵင်ႈၵၢမ်ႇ

ဝၼ်းသုၵ်း၊ ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 20၊ 2023

Gina Lollobrigida

Gina Lollobrigida ၼႆႉပဵၼ် ၼၢင်းဢဵၵ်ႇ ဢီႇတႃႇလီႇယဝ်ႉ။ မၼ်းၼၢင်း လႆႈသဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇတီႈ ရူမ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းၸၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဢႃႇယုမၼ်းၼၢင်း လႆႈ 95 ၶူပ်ႇယဝ်ႉ။ Lollobrigida ၼႆႉ လႆႈၵိူတ်ႇတီႈ သူပီယႃးၵူဝ်ႇ မိူဝ်ႈပီ 1927 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈမၼ်းၼၢင်း ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်းၼုမ်ႇၼၼ်တႄႉ မၼ်းၼၢင်းပဵၼ် ၼၢင်းငၢမ်းယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပီ 1947 ၼၼ်ႉ မၼ်းၼၢင်းလႆႈ ထိသၢမ် တီႈ ပၢင်လိူၵ်ႈ ၼၢင်းငၢမ်း ဢီႇတႃႇလီႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ထိုင်မႃး ဝၢႆးလင် ပီ 1950 ၼၼ်ႉ မၼ်းၼၢင်း လႆႈၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင်မႃးယဝ်ႉ။ မၼ်းၼၢင်း လႆႈၶဝ်ႈလဵၼ်ႈပႃး တီႈၼ်း ငဝ်းတူင်း ယူးရူဝ်ႇပီႇယႅၼ်ႇ လႄႈ ငဝ်းတူင်ႉ ဢမႄႇရိၵၢၼ်ႇတင်းၼမ်ယဝ်ႉ။ ဢၼ်မၼ်းလႆႈ ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇသေပိူၼ်ႈတႄႉ ပဵၼ်ၼႂ်းငဝ်းတူင်ႉ ‘Beat the Devil’ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈၼႂ်းငဝ်းတူင်ႉၼၼ်ႉ မၼ်းၼၢင်း လႆႈလဵၼ်ႈၸိူင်းတင်း ၸၢႆးဢဵၵ်ႉ Humphrey Bogart ယဝ်ႉ။

Lollobrigida လႆႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ လွင်ႈလဵၼ်ႈၸိူင်း ငဝ်းတူင်ႉ မိူဝ်ႈပီ 1997 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မၼ်းၼၢင်းလႆႈပဵၼ်မႃႈ မေႃထႆႇႁၢင်ႈ လႄႈ မေႃၶႅၵ်းႁၢင်ႈယဝ်ႉ။ မၼ်းၼၢင်းႁဵတ်းပႃးၵၢၼ် တွၼ်ႈတႃႇ ၶွမ်ႇပၼီႇ ၾႅတ်ႇသျိၼ်ႇ လႄႈ မဵၵ်ႉၵၢပ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵွၼ်ႇ။ မၼ်းၼၢင်းလႆႈပဵၼ် ၽွင်းတၢင်တူဝ် UNICEF ယဝ်ႉ။ မၼ်းၼၢင်း လႆႈတႄႇၼႃႈႁိူၼ်းမႃးၸွမ်း မေႃယႃ ၵူၼ်းယူႇၵူဝ်ႇသလႃႈဝီးယႅၼ်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 22 ပီယဝ်ႉ။ ၶဝ်မီး လုၵ်ႈၸၢႆးႁူမ်ႈၵၼ် ၵေႃႉၼိုင်ႈယဝ်ႉ။