Wn/shn/ႁိူဝ်းမိၼ် ၾၢႆႇတႃႇၵျႅတ်ႉ ၶွင် ရတ်ႈသျႃး ပွႆႇၶႆႇၾႆးသႂ်ႇ တရုၼ်းၶွင်ယူႇဢႅတ်ႉ တီႈ သီးရီးယႃး

< Wn‎ | shn
Wn > shn > ႁိူဝ်းမိၼ် ၾၢႆႇတႃႇၵျႅတ်ႉ ၶွင် ရတ်ႈသျႃး ပွႆႇၶႆႇၾႆးသႂ်ႇ တရုၼ်းၶွင်ယူႇဢႅတ်ႉ တီႈ သီးရီးယႃး

ဝၼ်းပုတ်ႉ၊ ၸူႇလၢႆႇ 26၊ 2023

Russian Su-35
ႁိူဝ်းမိၼ် Su-35 ၽွင်းလႆႈႁၼ် မိူဝ်ႈပဵၼ်လွင်ႈတၢင်း
ၶႅပ်းႁၢင်ႈ: United States Air Forces Central.


မိူဝ်ႈဝႃးၼၼ်ႉ ငဝ်ႈငုၼ်း တပ်ႉၵၢင်ႁၢဝ် ယူႇဢႅတ်ႉသ် လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵျႅတ်ႉၾၢႆႇတႃႇ Sukhoi Su-35 ၶွင် ရတ်ႈသျႃး ၶဝ် လႆႈမိၼ်သိတ်ႈၸမ် ဢၼ်မီးၽေးၶဵၼ် မွၵ်ႈလၢႆမီႇတႃႇ တီႈၼိူဝ် တရူၼ်း MQ-9 ၶွင် ယူႇဢႅတ်ႉသ် ဢၼ်တိုၵ်ႉမိၼ်ၸွမ်းလူၺ်ႈ ၼႃႈၵၢၼ်တိုၵ်းၶဵၼ် ISIS [Islamic State] တီႈၼိူဝ် သီးရီးယႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။ ၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉဝႃႈတႄႉ ၵူၼ်းၶပ်းၵျႅတ်ႉၾၢႆႇတႃႇ ရတ်ႈသျႃးၼႆႉ ၶဝ်လႆႈပွႆႇ ၶႆႇၾႆးသႂ်ႇလႄႈ ၽတ်ႉလူမ်း MQ-9 လႆႈမီးတၢင်းလူႉလႅဝ်ၵႂႃႇသေတႃႉ မၼ်းၶိုၼ်းႁွတ်ႈထိုင်တီႈ ဢွင်ႈပၵ်းသဝ်းမၼ်း လွတ်ႈၽေးလီယူႇ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

Damaged MQ-9 propeller
ၽတ်ႉလူမ်ႈ MQ-9 ဢၼ်လႆႈလူႉလႅဝ်ၵႂႃႇ
ၶႅပ်းႁၢင်ႈ: United States Air Forces Central.

ၸွမ်သိုၵ်း Alex Grynkewich ဢၼ်ပဵၼ် ၶွၼ်ႇမႅၼ်ႇတႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်းတပ်ႉၵၢင်ႁၢဝ် ယူႇဢႅတ်ႉသ် လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ "ဢၼ်ၵျႅတ်ႉၾၢႆႇတႃႇရတ်ႈသျႃး မီးလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၼိူဝ် ၵၢၼ်ႁေႃႈႁိူဝ်းမိၼ် ဢၼ်လွတ်ႈၽေးလီၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်လွင်ႈယႃႉၵဝ်းၼိူဝ် ၵၢၼ်ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ တေႃႇသူႈ ဢၢႆဢႅတ်ႉသ်ဢၢႆဢႅတ်ႉသ် ၶဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ" Grynkewich လႆႈၽိူမ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ "ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈတုၵ်းယွၼ်း တပ်ႉသိုၵ်းရတ်ႈသျႃး ၸိူဝ်းမီးယူႇတီႈ သီးရီးယႃးၼၼ်ႉဝႃႈ ႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇပဵၼ် ပရူဝ်ႇၾႅတ်ႇသျိၼ်ႇၼႄႇလ် ၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ် ၼႆယူႇ"။

တေႃႇထိုင် ဝၼ်းဢင်းၵၢၼ်းၼၼ်ႉတႄႉ ၽၢႆႇရတ်ႈသျႃးၶဝ် ပႆႇပၼ် ၵႂၢမ်းႁၼ်ထိုင်သင်။

ၸွမ်းလူၺ်ႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ယူႇဢႅတ်ႉသ် ၶဝ်မွၵ်ႇလၢတ်ႈသေ တၢင်းၼမ်လွင်ႈတူဝ်တွပ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈ ရတ်ႈသျႃး လႄႈ ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းယူႇဢႅတ်ႉသ် တီႈ ၵၢင်ႁၢဝ်သီးရီးယႃးၼႆႉ လႆႈသုင်ၶိုၼ်ႈၼမ်မႃး ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။ ၸွမ်ႁၢၼ် Mark Milley ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈၼမ်း Joint Chiefs of Staff ယူႇဢႅတ်ႉသ် မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၵူၼ်းဢဝ်ၶၢဝ်ႇၶဝ် တီႈ ပၢင်ၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉၼၼ်ႉတႄႉဝႃႈ "ႁူမ်ႈဝႃႈ မီးလွင်ႈၶိုၼ်ႈလွင်ႈလူင်း ဢိတ်းဢွတ်းသေတႃႉ ၵဝ်ႇၶႃႈ ဢမ်ႇပေႃးၶႂ်ႈလၢတ်ႈလိူဝ်ၼမ်ႁႅင်း။ ၵဝ်ၶႃႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ တီႈတပ်ႉၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မီးဝႆႉ ၵူတ်ႉမၢႆငူပ်ႉငိ လႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ၵေႃႈ မီးဝႆႉပၵ်းပိူင်ဢၼ်ၵုမ်ႇထူၼ်ႈ တႃႇၵႅတ်ႇၶႄတူဝ်ၶဝ်ယူႇ။" ၸွမ်ႁၢၼ် Milley ၽိူမ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ" လွင်ႈတၢင်း ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသင်လႄႈ လွင်ႈၽိူမ်ႉၶိုၼ်ႈ လႆႈမီးမႃးၼမ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ၶႃႈၵေႃႈ ဢမ်ႇပႆႇၼႄႉၸႂ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ႁဝ်းၶႃႈတိုၵ်ႉထတ်းသၢင် တႃႇႁႃတူၺ်း ၶေႃႈတွပ်ႇမၼ်းယူႇ။"

မိူင်းတင်းသွင်မိူင်းၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈလူၺ်ႈ ၵၢၼ်သိုၵ်းလႄႈ လႆႈမီးဝႆႉယူႇတီႈ သီးရီးယႃးယဝ်ႉ၊ ရတ်ႈသျႃးၶဝ် လႆႈၵမ်ႉထႅမ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶွင် ၸွမ်ပွင်ၸိုင်ႈ ပသျႃႇ ဢႃႇသတ်ႉ သေ ယူႇဢႅတ်ႉသ် ၶဝ်ႈ ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် Operation Inherent Resolve ၸုမ်းတေႃႇသူႈ-ဢိတ်ႇသလၢမ်းမိတ်ႉသတဵၵ်ႉ ဢိၵ်ႇတင်း ႁႅင်းသိုၵ်း မွၵ်ႈ 900 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သီးရီးယႃး လႄႈ ရတ်ႈသျႃးၶဝ် လႆႈၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းၼိူဝ် ဢၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းယူႇဢႅတ်ႉသ် မီးဝႆႉယူႇတီႈ သီးရီးယႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈလိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် ၼၼ်ႉ သၽႃးတႂ်ႈ ၶွင် ယူႇဢႅတ်ႉသ် လႆႈပၼ်ၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်း ၼိူဝ် လွင်ႈတႅပ်းတတ်း ဢၼ်တေလူဝ်ႇဝႃႈ တႃႇႁႂ်ႈမိူင်းၶဝ် ထွၼ်ဢွၵ်ႇ တီႈၼႃႈတီႈၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။


ၶၢဝ်ႇၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၵပ်း edit

ငဝ်ႈငႃႇ edit