Wn/shn/ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၵၢဝ်းလီႁွင်ႇ ၵိမ်ၸူင်ဢုၼ်ႇ ႁွတ်ႈထိုင် ရတ်ႈသျႃး ယဝ်ႉ

< Wn‎ | shn
Wn > shn > ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၵၢဝ်းလီႁွင်ႇ ၵိမ်ၸူင်ဢုၼ်ႇ ႁွတ်ႈထိုင် ရတ်ႈသျႃး ယဝ်ႉ

ဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉ၊ သႅပ်ႇ​ထႅမ်ႇပႃႇ 10၊ 2023

ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၵၢဝ်းလီႁွင်ႇ ၵိမ်ၸူင်ဢုၼ်ႇ

ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၵၢဝ်းလီႁွင်ႇ ၵိမ်ၸူင်ဢုၼ်ႇ ၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇထူပ်းၵၼ်တင်း ၸွမ်ၸိုင်ႈရတ်ႈသျႃး ဝလႃႇၻီႇမီႇရ် ပူႇထိၼ်ႇ ၼၼ်ႉ မၼ်းၵႂႃႇႁွတ်ႈထိုင် ဝဵင်း ဝလႃႇတီႇဝေႃႉသတွပ်ႉ၊ မိူင်းရတ်ႈသျႃးယူႇယဝ်ႈ။

ဢမႄႇရိၵၢၼ်ၶဝ် ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈတႄႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပၢင်သိုၵ်း ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇတီႈ ယူႇၶရဵၼ်းၼၼ်ႉလႄႈ ရတ်ႈသျႃးၼႆႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၵၢဝ်းလီႇႁွင်ႇၶဝ် ၶၢႆပၢင်ၶိူင်ႈလၢၵ်ႈၼႃႈယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵိမ်ၼႆႉ ၶီႇတင်း လူတ်ႉလဵၼ်းလူင်ဢၼ်ႁႄႉမၢၵ်ႇၵွင်ႈလႆႈၼၼ်ႉသေ ၵႂႃႇတင်းၶိုၼ်းသေယဝ်ႉ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ထိုင်ၵႂႃႇတီႈၼႂ်း မိူင်းရတ်ႈသျႃးယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇ ႁိူၼ်းၵႅဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈရတ်ႈသျႃး ႁၢင်ႈႁေႃၵရႅမ်းလိၼ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈတႄႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်သွင်ၵေႃႉၼႆႉ တေႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေၶၢဝ်းတၢင်း ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၵင်ႈ ရတ်ႈသျႃး သႄႇရၸေးသျွႆၵူႇ ၵႂႃႇ မိူင်းၵၢဝ်းလီႁွင်ႇ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၸူႇလၢႆႇၼၼ်ႉယဝ်ႉသေ ၵိမ်ႇ ၸင်ႇလႆႈမီးၶပ်ႉမၢႆၶၢဝ်းတၢင်း ရတ်ႈသျႃး မႃးၸိူင်ႉၼႆၼႆ ၽူႈထတ်းသၢင်ၶဝ်တႄႉ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈၼၼ်ယဝ်ႉ။

ႁဵတ်းသင်လႄႈ ၵိမ်ၸူင်ဢုၼ်ႇ ၶီႇလူတ်ႉလဵၼ်းသေ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း

ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼႂ်းလူၵ်ႈ ၵမ်ႉၼမ်ၼႆႉ ပေႃးဝႃႈၶဝ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇ ၵူႈမိူင်းမိူင်းၼႆႉ ဢမ်ႇသူႈႁၼ်ၵႂႃႇတင်း လူတ်ႉလဵၼ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵိမ်ႇ တီႈ ၵၢဝ်းလီႁွင်ႇတႄႉ ၵႆႉၶီႇလူတ်ႉလဵၼ်းၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင်ၶဝ်သေၵေႃႈ ၵႆႉလႆႁၼ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းဝႆႉယဝ်ႉ။

သွႆႉလူတ်ႉလဵၼ်းၶဝ် ၼိုင်ႈသွႆႉၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမၼ်းႁႄႉၵင်ႈလႆႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈလႄႈ မၼ်းတိူဝ်းၼၵ်းလိူဝ် လူတ်ႉလဵၼ်းပၵတိလႄႈ ပေႃးႁေႃႈၵေႃႈ မၼ်းၵႂႃႇထိူင်းထိူင်းၼၼ်ႉယဝ်ႈ။

ၶၢဝ်းတၢင်း ဢၼ် ၵိမ်ၸူင်ဢုၼ်း ၵႂႃႇ ဝဵင်းဝလႃႇတီႇဝေႃႉသတွပ်ႉ ပွၵ်ႈၵမ်းဢွၼ်တၢင်းတၢင်း ၼၼ်ႉ ႁိုဝ် 20 ၸူဝ်ႈမူင်းယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပီ 2019 ဢၼ်ပဵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်း ဝႅတ်ႉၼမ်း ဢၼ်တႃႇထူပ်း ၸွမ်ၸိုင်ႈဢမႄႇရိၵၢၼ်ႇ တေႃႇၼႄႇထရမ်ႉၼၼ်ႉၼႆ ႁိုင်ပဵၼ် 60 ၸူဝ်ႈမူင်းယဝ်ႉ။

ၵိမ်ႇၸူင်ဢီႇ ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈ ၵိမ်ႇ ၼႆၵေႃႈ မၼ်းၵူဝ်ႇ တႃႇတေလႆႈၶီႇ ႁိူဝ်းမိၼ်သေ တီႈၼႂ်းၶၢဝ်ႇယၢမ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်ၸႂ်ႉၼႂ်းမိူင်း ဢၼ်ပဵၼ် ႁိူဝ်းမိၼ်ၵၢပ်ႈပၢၼ် သူဝ်ႇဝီႇယႅတ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇယုမ်ႇ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

မုင်ႉႁိူၼ်းၵိမ်ႇၶဝ်ၼႆႉ ၶဝ်ဝႆႉၽၢင်ႉလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၶဝ်လီငၢမ်းသေ ၶဝ်လႅပ်ႈမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ထူပ်းၽေး ၽွင်းၶဝ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၼွၵ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉယဝ်ႈ။ လူတ်ႉလဵၼ်းၼႆႉ မၼ်းယၢပ်ႇယဵၼ်း တႃႇၸွပ်ႇတၢင်းသေတႃႉ ႁိူဝ်းမိၼ်တႄႉ မၼ်းမီးသၢႆငၢႆ ဢၼ်ၸၢင်ႈထုၵ်ႇယိုဝ်းတူၵ်းၼၼ်ႉယဝ်ႈ။

မိူဝ်ႈပီ 2009 ၼၼ်ႉ ၶၢဝ်ႈပိုၼ်ႉတီႈဝႃႈ မိူဝ်ႈပႆႇဢွၵ်ႇတၢင်းၸိူင်ႉၼႆၼၼ်ႉ လူတ်ႉလဵၼ်းလမ်းၼိုင်ႈ လႆႈၵႂႃႇလူင်ႈၼႃႈသေ ၵူတ်ႇတူၺ်း သၢႆငၢႆ သဵၼ်ႈတၢင်း၊ ၸွင်ႇလႅပ်ႈမီး လွင်ႈလွၵ်ႇငိူတ်ႈသင် ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။


ငဝ်ႈငႃႇ

edit