Wn/shn/ၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ

< Wn‎ | shn
Wn > shn > ၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ
ဝီႇၶီႇၶၢဝ်ႇ ႁပ်ႉတွၼ်ႈယူႇၶႃႈ
ငဝ်ႈငႃႇ ၶၢဝ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶဝ်ႈတႅမ်ႈလႆႈ!
ဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉ၊ တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 4၊ 2022၊ 1946 (UTC)
Amtrak ၼႆႉ တႄႇဢဝ် ၵျူႇလၢႆႇ 29 သေ တေတႄႇလႅၼ်ႈ ၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈၸူး ပႃႇလိင်ႇတၢၼ်ႇ၊ ဝႃႇမွၼ်ႉထ်
Amtrak ၼႆႉ တႄႇဢဝ် ၵျူႇလၢႆႇ 29 သေ တေတႄႇလႅၼ်ႈ ၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈၸူး ပႃႇလိင်ႇတၢၼ်ႇ၊ ဝႃႇမွၼ်ႉထ်

ဢေႇၵျႅၼ်ႇသီႇ ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇ ဝႃႇမွၼ်ႉ လႆႈၼႄႉၼွၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းၽတ်း ၼၼ်ႉဝႃႈ ဢၼ်ပဵၼ် ၵၢၼ်ငၢၼ်းလူတ်ႉလဵၼ်း Amtrak ၼၼ်ႉ ပေႃးလိူၼ်ၵျူႇၸၢႆႇ 29 မႃး တေတႄႇၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈၸူး ပႃႇလိင်ႇတၢၼ်ႇ၊ ၼႂ်းၵႃႈၶၢဝ်းတၢင်း ၸမ် ၸဵတ်းသိပ်းပီၼႆႉ ပဵၼ် ၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈလူတ်ႉလဵၼ်း တၢင်ႇၵူၼ်း ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းဢၼ်မႃးၸူး တီႈဝဵင်းၼႆႉယဝ်ႉ။

[ML] [ ± ] - ၶရႅတ်ႉတိတ်ႉ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - လူထႅင်ႈ...

ၶၢဝ်ႇလႃႈသုတ်း ဝီႇၶီႇၶၢဝ်ႇ တီႈ ဢတမ်ႇၾိတ်ႉ ဝီႇၶီႇၶၢဝ်ႇ တီး တုၺ်ႉတႃႇ ဝီႇၶီႇၶၢဝ်ႇ တီႈ ၾဵတ်ႉပုၵ်ႉ ဝီႇၶီႇၶၢဝ်ႇ တီႈ ဝႅပ်ႉသၢႆႉ ၽူင်းမူဝ်ႇပၢႆး Refresh Page ±

ၵရႅၼ်းၵျူႇရီႇ မၢပ်ႇတၢင်းၽိတ်း ၵူၼ်း ဢၼ်ပႃးတီႈ လွင်ႈဢၢၼ်း ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ Brett Kavanaugh
ၵရႅၼ်းၵျူႇရီႇ မၢပ်ႇတၢင်းၽိတ်း ၵူၼ်း ဢၼ်ပႃးတီႈ လွင်ႈဢၢၼ်း ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ Brett Kavanaugh

မိူဝ်ႈဝၼ်းပုတ်ႉၼၼ်ႉ Nicholas John Roske တီႈ ၸႄႈမိူင်းၵႄႇလီႇၽူဝ်းၼီးယႃးၼႆႉ လႆႈထုၵ်ႇမၢပ်ႇတၢင်းၽိတ်း ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ လွင်ႈဢၢၼ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆ Brett Kavanaugh ဢၼ်ပဵၼ် ၵႅမ်ၽူႈတတ်းသိၼ် ငဝ်ႈငုၼ်းလုမ်းတတ်းသိၼ် ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

[ ± ] - ၶရႅတ်ႉတိတ်ႉ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - လူထႅင်ႈ...

ၶႅၼ်ႇၼေႇတႃႇ လႄႈ တႅၼ်းမၢၵ်ႈၶဝ် ၽွမ်ႉတႃႇၵႄႈလိတ်ႈ လွင်ႈထဵင်ၵၼ် လူၺ်ႈ ၼႃႈလိၼ်ဢႃႇတိၵ်ႉ
ၶႅၼ်ႇၼေႇတႃႇ လႄႈ တႅၼ်းမၢၵ်ႈၶဝ် ၽွမ်ႉတႃႇၵႄႈလိတ်ႈ လွင်ႈထဵင်ၵၼ် လူၺ်ႈ ၼႃႈလိၼ်ဢႃႇတိၵ်ႉ

ၶႅၼ်ႇၼေႇတႃႇ လႄႈ တႅၼ်းမၢၵ်ႈၼႆႉ ၶဝ် ၸႅၵ်ႇ ၵုၼ် Hans ဢၼ်ပဵၼ်ၵုၼ် တီႈဢၼ်ၵူၼ်းဢမ်ႇယူႇၼၼ်ႉ ႁဵတ်းပဵၼ်သွင်တွၼ်ႈသေၵေႃႈ ၶဝ်ၽွမ်ႉၵၼ် တႃႇႁႂ်ႈ လွင်ႈထဵင်မေႃးၵၼ် ဢၼ်ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ လႅၼ်ၼမ်ႉဢႃႇတိၵ်ႉၼၼ်ႉ သုတ်းယဝ်ႉၵႂႃႇဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

[ ± ] - ၶရႅတ်ႉတိတ်ႉ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - လူထႅင်ႈ...

တႅၼ်းၽွင်း Vince Catania ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇတီႈ ပႃႇလီႇမၢၼ်ႇၸေႈမိူင်း
တႅၼ်းၽွင်း Vince Catania ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇတီႈ ပႃႇလီႇမၢၼ်ႇၸေႈမိူင်း

တႅၼ်းၽွင်း Vince Catania ဢၼ်ပဵၼ် တႅၼ်းၽွင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢၼ်တၢင်တူဝ် ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း တွၼ်ႈၵၢင် ၼၼ်ႉ မၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈ ဝၼ်းသုၵ်းဝႃႈ မၼ်းတေ ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇတီႈ ပႃႇလီႇမၢၼ်ႇ ဢေႃႉသထရေးလီးယႃး ပွတ်းတူၵ်း ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

[ ± ] - ၶရႅတ်ႉတိတ်ႉ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - လူထႅင်ႈ...

ၵျုၼ်ႇ 27 တေတႄႇၵူတ်ႇထတ်း လိူင်ႈ ဝႃႈ Brittany Higgins ထုၵ်ႇၵၼ်ႉ
ၵျုၼ်ႇ 27 တေတႄႇၵူတ်ႇထတ်း လိူင်ႈ ဝႃႈ Brittany Higgins ထုၵ်ႇၵၼ်ႉ

ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ လွင်ႈဢၼ် Bruce Lehrmann ထုၵ်ႇမၢပ်ႇတၢင်းၽိတ်းဝႃႈ မၼ်းလႆႈၵၼ်ႉ Brittany Higgins ဢၼ်ပဵၼ် တႅၼ်းၽွင်းပႃႇလီႇမႅၼ်ႇ ဢေႃႉသထရေးလီးယႃး ၵဝ်ႇ ၼၼ်ႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းပုတ်ႉၼၼ်ႉ ဝၢႆးသေ ၼႄႉၼွၼ်းဝႃႈ Canberra barrister Steven Whybrow ၼႆႉ တေတၢင်တူဝ် Lehrmann ၼႆယဝ်ႉသေ လႆႈတႄႇႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇတႄႇလွင်ႈၵူတ်ႇထတ်း တီႈ လိူၼ်ၵျုၼ်ႇ 27 ဝၼ်းၼႆယဝ်ႉ။

[ ± ] - ၶရႅတ်ႉတိတ်ႉ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - လူထႅင်ႈ...

Chat bubbles.svg

လွင်ႈထၢမ်တွပ်ႇ လႃႈသုတ်း Wikinews recent interviews  ±


Nuvola apps knewsticker.png

လွင်ႈတၢင်ႇၶၢဝ်ႇ ငဝ်ႈတိုၼ်း±

ၵၢၼ်ဢဝ်ၶၢဝ်ႇ မိုဝ်းၼိုင်ႈဢၼ် ၵူၼ်းဢဝ်ၶၢဝ်ႇႁဝ်း ႁဵတ်းမႃး Wikinews original reporting


ၵဵဝ်ႇၵပ်း ဝီႇၶီႇၶၢဝ်ႇ±

တႃႇတၢင်ႇၼႄၶၢဝ်ႇ ဢၼ်မီးလွင်ႈၵပ်းၵၢႆ၊ ဢၼ်တမ်းၸႂ်လႆႈ၊ ဢၼ်ဢမ်ႇပႄႉပႃႉၽၢႆႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လမ်းၼႂ်းႁဝ်းၶႃႈ တင်းသဵင်ႈၼႆႉ ပိုၼ်ဢွၵ်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇ ဝႂ်ၶႂၢင်းလွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉဢေႃႈ။ ဢဝ်လမ်းၼႂ်းႁဝ်းၶႃႈ သိုပ်ႇပိုၼ်ၽႄႈ လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်း လႄႈ ၸႂ်ႉၵႂႃႇၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ မုင်ႈမွင်း တႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈသၢင်ႈၸူး တီႇၵျိတ်ႇတႄႇ ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼမ် တီႈၼႂ်းလူၵ်ႈၵမ်ႇၽႃႇၼႆႉ။ လွင်ႈတၢင်း ဝီႇၶီႇၶၢဝ်ႇၼႆႉ တႅမ်ႈဝႆႉၼင်ႇ ၸဵင်ႇမုင်ႈႁၼ် သၽႃႇဝ တွၼ်ႈတႃႇ ႁႂ်ႈမၼ်းၼႄႉၼွၼ်းဝႃႈ မၼ်းမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း ပဵၼ်လွင်ႈတၢင်ႇၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ဢမ်ႇပႄႉပႃႉၽၢႆႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

Current Events Barnstar Hires.png

ၵၢၼ်ဝီႇၶီႇၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ၶႅမ်ႉသေပိူၼ်ႈ Wikinews Featured articles  ±
လွင်ႈၶပ်ႉဝႆႉ ၸိူဝ်းတၢင်ႇမႃး ဢၼ်လႃႈသုတ်း။ No pages meet these criteria.

ႁိမ်းႁွမ်း ဝီႇၶီႇၶၢဝ်ႇ±

ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းတၢင်ႇၸိူဝ်း တီႈ ဝီႇၶီႇၶၢဝ်ႇ

Shqip (ဢႃႇပႃးၼီးယႅၼ်း) · العربية (ဢႃးရပိၵ်ႉ) · Български (ပူႇၵႃႇရီႇယႅၼ်ႇ) · Bosanski jezik (ပွတ်ႉသၼီးယႅၼ်ႇ) · Català (ၶႅတ်ႇတလၼ်ႇ) · 中文 (ၶႄႇ) · Česky (ၶျႅၵ်ႉ) · Nederlands (တၢတ်ႉၶျ်) · Deutsch (ၵျႃႇမၼ်ႇ) · Ελληνικά (ၵရိတ်ႈ) · ဢႅတ်ႉသ်ပရႅၼ်တူဝ်ႇ · Suomi (ၾိၼ်းၼိတ်ႉသျ်) · Français (ၾရၢင်ႇသဵတ်ႈ) · עברית (ႁီးပရူး) · Italiano (ဢထႃးလီယႅၼ်ႇ) · 日本語 (ၵျႃႇပၢၼ်ႇ) · 한국어 (ၵၢဝ်းလီ) · Limburgs (လိမ်းပႃးၵႅတ်ႉသျ်) · Norsk (ၼေႃႇဝီးၵျႅၼ်ႇ) · فارسی (ၽႃသျႅၼ်ႇ) · Polski (ၽေႃးလိတ်ႉသ်ျ) · Português (ပေႃးတူႉၵိတ်ႉသ်) · Română (ရူဝ်ႇမေးၼီးယႅၼ်း) · Русский (ရတ်ႉသျၼ်ႇ) · Српски / Srpski (သႃးပီးယႅၼ်း) · Español (သပႅၼ်းၼိတ်ႉသျ်) · سنڌي (သိၼ်းတီႇ) · Svenska (သုၺ်းတိတ်ႉသျ်) · ไทย (ထႆး) · Türkçe (တိူဝ်းၵိတ်ႉသ်ျ) · Українська (ယူႇၶရဵၼ်းၼီးယႅၼ်း) · தமிழ் (တမီးလ်)တႄႇလွင်ႈပိုၼ်ဢွၵ်ႇ ဢၼ်မႂ်ႇ

Sister projects

» More Wikinews stories