Wn/shn/ၼမ်ႉထူမ်ႈ လိပ်ႉပျႃး ၵူၼ်းတၢႆ 6000 ပၢႆ၊ ၵူၼ်းႁၢႆ 10000 ပၢႆ

< Wn‎ | shn
Wn > shn > ၼမ်ႉထူမ်ႈ လိပ်ႉပျႃး ၵူၼ်းတၢႆ 6000 ပၢႆ၊ ၵူၼ်းႁၢႆ 10000 ပၢႆ

ဝၼ်းၽတ်း၊ သႅပ်ႇ​ထႅမ်ႇပႃႇ 14၊ 2023

လူမ်းလႅင်ႉ Daniel ဢၼ်ၶဝ်ႈ ပွတ်းႁွင်ႇ လိပ်ႉပျႃး မိူဝ်ႈ သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ 9, 2023

တီႈမိူင်းလိပ်ႉပျႃး တီႈလိုမ်ဢႃႇၾရိၵ ပွတ်းတူၵ်း ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၼမ်ႉလူၵ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉႈလႄ ၵူၼ်းတၢႆ မီးၵႂႃႇ 6,000 ပၢႆသေ ၵူၼ်းဢၼ်ႁၢႆဝႆႉယူႇၼႆႉ မီးၵႂႃႇ 10,000 ပၢႆၼႆ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းပုတ်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၸိူဝ်းႁၢႆဝႆႉၼၼ်ႉ တေလႆပႃးၵႂႃႇတီႈၼႂ်း ပၢင်ႇလၢႆႇၼႂ်းလိၼ် ႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ် လႅပ်ႈတေမီးယူႇ ၽၢႆႇတႂ်ႈတိူၵ်ႈၵုၼ်ႇပင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉႁိုဝ် ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။ လုၵ်ႉတီႈ ၸုမ်းၵူႈမိူင်းမိူင်း ဢၼ်ၵဵဝ်ၵပ်း လွင်ႈၶၢႆႉလၢႆႈဢွင်ႈတီႈယူႇသဝ်း ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ(IOM) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉတႄႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၼမ်ႉလူၵ်ႈတီႈ ပွတ်းဢွၵ်ႇလိပ်ႉပျႃးၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းတႃႇ 30,000 ၼႆႉ လႆႈႁၢမ်းႁိူၼ်းႁၢမ်းယေးၵႂႃႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တီႈဝဵင်းတႃႇၼႃႇ(Derna) ဢၼ်ပဵၼ်ဝဵင်းတႃႈႁိူဝ်း ဢၼ်လႆႈပဵၼ် လွင်ႈလုလႅဝ်ၼမ်ၼၼ်ႉ တီႈဢေႇသုတ်းမၼ်း ၵူၼ်း 30,000 လႆႈဢွၵ်ႇယၢၼ်ပၢႆႈဝဵင်းသေ ၸိူဝ်းပဵၼ်တၢင်ႇတီႈ ဢိၵ်ႇတင်း ပၼ်ႇၵႃႇၸီႇ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းဢၢၼ်ႇႁူဝ်ႁဵင်မၼ်း လႆႈၶၢႆႉဢွင်ႈတီႈယူႇၼႆ IOM ၶဝ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈၼၼ်ႇၼင်ယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ လူမ်းလႅင်ႉလူင် ဢၼ်ပၼ်ၸိုဝ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၻၼ်ႇၼီႇယႄႇလ် (Daniel) ၼၼ်ႉသေ ၽူၼ်တူၵ်းႁႅင်းၼႃႇလႄႈ ၽၢႆသွင်ဢၼ် ဢၼ်မီးယူႇၽၢႆႇၼိူဝ် ဝဵင်းတႃႇၼႃႇၼၼ်ႉ လႆႈၵူၼ်ႇပင်းသေ ၼမ်ႉၸင်ႇလႆႈလူၵ်ႈၸိူင်ႉၼႆယဝ်ႉ။ တီႈလိပ်ႉပျႃးၼႆႉ ယွၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶၢင်းၵၼ် သွင်ဢၼ် လႆႈပဵၼ်သိုၵ်းၵၼ်မႃး 10 ပၢႆ လႄႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၼႄႉၼွၼ်း ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းလႆႈလုတၢႆ ဢၼ်တႄႉမၼ်းၼႆႉ ယၢပ်ႇယဵၼ်းဝႆႉယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵမ်ႈၽွင်ႈလၢတ်ႈတႄႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉ ၵူၼ်းတၢႆၼႆႉ လႅပ်းတေပဵၼ်လႆႈ သွင်ပုၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇသၢႆၵၢၼ်မိၼ်ၵူၼ်းမိူင်း Hichem Abu Chkiouat ဢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပွတ်းဢွၵ်ႇလိပ်ႉပျႃးၼၼ်ႉဝႃႈတႄႉ တီႈ တႃႇၼႃႇၼႆႉ ႁၼ်ဝႆႉ တူဝ်တၢႆ 5,300 ပၢႆၼႆ မၼ်းလႆႈမွၵ်ႇၸူး ႁွင်ႈၶၢဝ်ႇရၢႆႉတႃႇဝႃႈၼၼ်ယဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ယႃႈယႃ လႄႈ တၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉၼႆ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၸုမ်း ပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ ၸုမ်းၽူတ်ႇၸွႆႈၶဝ် လႆႈမွၵ်ႇထိုင် ဝီႇဢူဝ်ႇဢေႇဝႆႉယူႇ။

ငဝ်ႈငႃႇ edit