Wn/shn/ၵျႃႇပၢၼ်ၶဝ် ၽိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း တီႈႁိမ်း ပိုၼ်ႉတီႈၼမ်ႉ ဢၼ်ၸၢင်ႈတိူဝ်ႉယွၼ်ႈ ၶႄႇ ငၢႆႈ

< Wn‎ | shn
Wn > shn > ၵျႃႇပၢၼ်ၶဝ် ၽိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း တီႈႁိမ်း ပိုၼ်ႉတီႈၼမ်ႉ ဢၼ်ၸၢင်ႈတိူဝ်ႉယွၼ်ႈ ၶႄႇ ငၢႆႈ

ဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉ၊ ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 19၊ 2023

ႁႅၵ်းသိုၵ်း ၵႅတ်ႇၵင်ႈၼႃႈလိၼ်

ဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၸုမ်းတပ်ႉမရိၼ်း မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ ၶဝ် လႆႈႁဵတ်းလွင်ႈၽိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၶိုၼ်ႈၽင်ႇ တီႈၵုၼ် Tokunushima ဢၼ်ၶဝ်ပိူင်ႇ ဢၼ်မီးဝႆႉ တီႈၼႂ်း သမ်ႇမုတ်ႉတရႃႇပၸိၽိၵ်ႉ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵုၼ်ၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ တီႈသၢပ်ႇပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၽၢႆႇၵျႃႇပၢၼ်ႇၶဝ် လႆႈမႆႈၸႂ်ဝႃႈ ၵူဝ်ၽၢႆႇမိူင်းၶႄႇၶဝ် လႆႈၶဝ်ႈတိုၵ်းမႃးလႄႈ ၸင်ႇလႆႈႁဵတ်း လွင်ႈၽိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၸိူင်ႉၼႆယဝ်ႉ။

တီႈၼႂ်းၵၢၼ်ၽိုၵ်းသိုၵ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃး ႁိူဝ်းသိုၵ်းၼမ်ႉၵျႃႇပၢၼ်ႇ 2 လမ်း လႄႈ ရူတ်ႉတိုၵ်းသိုၵ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈၼႂ်းၼမ်ႉသေ ၸၢင်ႈၶိုၼ်ႈလႆႈၸူးၽင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉသေၵေႃႈ လႆႈၽိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းမႃးယဝ်ႉ။

လွင်ႈယိူင်းဢၢၼ်းပိူင်လူင် ဢၼ်လႆႈႁဵတ်း လွင်ႈၽိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆႉတႄႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ မိူင်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈထုၵ်ႇတိုၵ်းလႄႈ သင်ဝႃႈပဵၼ်မႃး သၢႆငၢႆၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉၼႆ တွၼ်ႈတႃႇ ႁူမ်ႈႁွမ်းႁဵတ်းသၢင်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇ သၢႆငၢႆပဵၼ်မႃးၼၼ်ႉၼႆ ဢၼ်ပဵၼ် ၸွမ်းသိုၵ်းလူင် တပ်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ Yoshihide Yoshida လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈမႃးဝႃႈၼင်ႇၼၼ်ယဝ်ႉ။

ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၵျႃႇပၢၼ်ႇ Fumio Kishida ၵေႃႈ လႆႈပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈၵႅၼ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 5 ပီ ဢၼ်တေမႃးၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇငိုၼ်းၸႂ်ႉၸၢႆႇၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆႉ တေတိူဝ်းပၼ် 2 ပူၼ်ႈၼႆလႄႈ ႁႅင်းၽိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇၼႆႉ ၼႂ်းၵႃႈ ပီၼႃႈမႃးၼၼ်ႉ တေႁူမ်ႈပႃးတင်း ၸုမ်းတပ်ႉဢမႄႇရိၵၢၼ်ႇသေ တေတိူဝ်းလိူဝ်ၼမ်မႃးယူႇ။

ငဝ်ႈငႃႇ edit