Wn/shn/ၵူႇၵႄႇလ် လႆႈပိုၼ်ဢွၵ်ႇ Bard ဢၼ်ပဵၼ် တူဝ်ၶႄႉၶဵင်ႇ ChatGPT

< Wn‎ | shn
Wn > shn > ၵူႇၵႄႇလ် လႆႈပိုၼ်ဢွၵ်ႇ Bard ဢၼ်ပဵၼ် တူဝ်ၶႄႉၶဵင်ႇ ChatGPT

ဝၼ်းဢင်းၵၢၼ်း၊ ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 7၊ 2023

ၵူႇၵႄႇလ် ၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇ ၶႄႉၶဵင်ႇ ChatGPT ၼႆသေ လႆႈပိုၼ်ဢွၵ်ႇ chatbot ဢၼ်ၸႂ်ႉႁႅင်း Artificial Intelligence (AI) ဢၼ်လႆႈၸိုဝ်ႈဝႃႈ Bard ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပႆႇပိုၼ်ဢွၵ်ႇပၼ် တႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းတင်းၼမ်ၸႂ်ႉၼၼ်ႉ မွၵ်ႈလၢႆလၢႆဝူင်ႈၼႆႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၸုမ်းၵူတ်ႇထတ်းၶဝ် တေၸၢမ်းၸႂ်ႉ Bard ၵႂႃႇၼႆ လုၵ်ႉတီႈ ႁူင်းၵၢၼ်ၵူႇၵႄႇလ် လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႆႉယဝ်ႉ။

Bard ၼႆႉ မၼ်းဢဝ် မေႃႇတႄႇၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းလူင် ၶွင် ၵူႇၵႄလ် ဢၼ်ပဵၼ် Lamda ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းပဵၼ်ပိုၼ်ႉသေၵေႃႈ ၵေႃႇသၢင်ႈဝႆႉသေ ဢိၼ်ႇၵျိၼ်ႇၼီႇယႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈတႄႉ လွင်ႈတုမ်ႉတွပ်ႇမၼ်းၼႆႉ မိူၼ်ၵူၼ်းသေ ယုမ်ႇယမ်ဝႆႉဝႃႈ မၼ်းပဵၼ် ၵေႃႉၸႂ်ၵႂၢင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ယၵ်းၽၢႆႇထႅၵ်ႇၼေႃႇလေႃႇꩡီႇ ပိုၼ်ၶၢဝ်ႇပႃး ၶိူင်ႈ AI မႂ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇ ဢိၼ်ႇၵျိၼ်ႇၵၢၼ်ၶူၼ်ႉႁႃ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

AI chatbots ၼႆႉ လႆႈႁဵတ်း တီႇသၢႆးဝႆႉတွၼ်ႈတႃႇ တွပ်ႇပၼ် ၶေႃႈထၢမ် လႄႈ သွၵ်ႈႁႃ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ။ ChatGPT ၼႆႉ ပဵၼ်တူဝ်ယၢင်ႇ ဢၼ်ထၢင်ႇၸႅင်ႈလီၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၶဝ်ၸႂ်ႉ ၸိူဝ်းဢၼ်မီးတီႈၼိူဝ် ဢိၼ်ႇထႃႇၼႅတ်ႉ ၼင်ႇ ပဵၼ် ယွင်ၶေႃႈမုၼ်းယႂ်ႇလူင် ၶွင် ပိုၼ်ႉႁူႉၼႆသေ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ လႆႈမီးလွင်ႈမႆႈၸႂ်ဝႃႈ မၼ်ႈတေၸၢင်ႈၶဝ်ႈပႃး လွင်ႈလူလၢႆ လႄႈ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇၸိူဝ်းဢမ်ႇမၢၼ်ႇဢမ်ႇမႅၼ်ႈ တႄႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

ဢၼ်ပဵၼ်ႁူဝ်ၼႃႈ ၵူႇၵႄႇလ် Sundar Pichai တႅမ်ႈဝႆႉတီႈ ပလွၵ်ႉမၼ်းဝႃႈတႄႉ "Bard ၼႆႉ မၼ်းတေသွၵ်ႈႁႃ တႃႇဢဝ် တၢင်ႉႁႅင်း၊ လွင်ႈမေႃႁူႉ လႄႈ လွင်ႈမေႃသၢင်ႈ ၶွင် မေႃႇတႄႇၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းယႂ်ႇလူင် ႁဝ်းၶႃႈၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈၵၼ်တင်း ပၢႆးႁူႉလူၵ်ႈၵမ်ႇၽႃႇ" ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

ဢၼ် မိတ်ႇသတႃႇ Pichai မွၵ်ႇလၢတ်ႈၼၵ်းၼၵ်းၼႃၼႃတႄႉ ၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈ AI ၶွင် ၵူႇၵႄႇလ်ၼႆႉ မၼ်းလူဝ်ႇလႆႈမီး "လွင်ႈႁတ်းႁၢၼ်လႄႈ လွင်ႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း" ၼႆသေတႃႉ လွင်ႈဢၼ်ဝႃႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ် ၵႅတ်ႇၶႄပၼ် လွင်ႈမီးၽေးၶဵၼ် လွင်ႈလိူင်းၸိူင်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ မၼ်းဢမ်ႇၶဝ်ႈပႃးဝႆႉၼႂ်း ၶေႃႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈမၼ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။

မၼ်းဝႃႈတႄႉ တေးတၢင်းၼၼ်ႉ မၼ်ႈတေႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈၼိူဝ် ဝႃးသျိၼ်း Lamda ဢၼ် "မဝ်မဝ်"၊ တၢင်ႉႁႅင်းမၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးလူဝ်ႇၼမ်လႄႈ ၵူၼ်းတင်းၼမ် တေၸၢင်ႈႁူမ်ႈၵၼ်ၸႂ် မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶွင် ၵူႇၵႄႇလ် ၼႆႉ မၼ်းဢွၵ်ႇမႃးၸွမ်းၽၢႆႇလင် ဢၼ်လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ငိၼ်းဝႃႈ Microsoft ၼႆႉ မၼ်းၽင်တိုၼ်းလၢင်း ႁူဝ်ႁဵင်လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇ တီႈ OpenAI ဢၼ်ပဵၼ် ၶွမ်ႇပၼီႇၽၢႆႇလင်မၼ်းသေၵေႃႈ တေဢဝ် AI chatbot ChatGPT မႃးၸူးတီႈ Bing ဢၼ်ပဵၼ် ဢိၼ်ႇၵျိၼ်ႇၶူၼ်ႉႁႃမၼ်းၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ChatGPT ၼႆႉ တႄႇဢဝ်ၸဵမ်မိူဝ်ႈ 2021 မႃးၼၼ်ႉသေ မၼ်းၸၢင်ႈ တွပ်ႇပၼ် ၶေႃႈထၢမ် လႄႈ ဢိင်ၼိူဝ် လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ ဢၼ်မႃးတီႈ ဢိၼ်ႇထႃႇၼႅတ်ႉသေ မၼ်းၸၢင်ႈတွပ်ႇပၼ် ၼင်ႇ တူဝ်လိၵ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မၼ်းၸၢင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇပၼ်လႆႈ ၶေႃႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈ၊ ၽဵင်းၵႂၢမ်း၊ လွင်ႈထုတ်ႇလွၵ်းၵၢတ်ႇ၊ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ၶၢဝ်ႇ လႄႈ ဢႅတ်ႉသေးလုၵ်ႈႁဵတ်း ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉၵေႃႈ မၼ်းပၼ် ႁႂ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈၸႂ်ႉၾရီးသေတႃႉ တွၼ်ႈတႃႇၽၢႆႇႁူင်းၵၢၼ်ၶဝ်တႄႉ တႃႇၵူၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉၼႆႉ ၶဝ်လႆႈသဵင်ႈၵႃႈမၼ်းယူႇႁူဝ်ပျႃးမၼ်းဢိတ်းဢွတ်း။ မိူဝ်ႈပႆႇပေႃးႁိုင်ပေႃးၼၢၼ်းၼၼ်ႉ OpenAI လႆႈပိုၼ်ၶၢဝ်ႇ ဝႃႈ ၸၢင်ႈလူင်းၸိုဝ်ႈ တႃႇလွင်ႈတိတ်းတၢမ်း ဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈ ၾရီးၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ တၢင်းယိူင်းဢၢၼ်းတီႈသုတ်း ၶွင် Chatbots ၼႆႉပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈၶူၼ်ႉႁႃဢိၼ်ႇထႃႇၼႅတ်ႉ၊ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၶဝ်တႄႉ ယုမ်ႇယမ်ဝႆႉဝႃႈ ဢဝ်တင်း ၶေႃႈတွပ်ႇ ဢၼ်ၼႄႉၼွၼ်းသေဢၼ်ဢၼ်သေ တႅၼ်းတၢင်ႇပၼ် ၼႃႈလိၵ်ႈ ႁႅင်းၵွင်ႉဝႅပ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

Sundar Pichai လၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းတေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ၶဝ်ၸႂ်ႉ လွင်ႈၶူၼ်ႉႁႃ ၵူႇၵႄႇလ် ၼႆႉ ပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇထၢမ် ၶေႃႈထၢမ် ဢၼ်လၢၵ်ႇလၢႆး ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်း - မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၶေႃႈထၢမ် ဢၼ်ထၢမ်ၼမ် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း ပီႇယႃႇၼူဝ်ႇ ၼႆႉ မၼ်းမီး ၵီး (Keys) လၢႆဢၼ်ၼႆသေ ၊ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉၵေႃႈ လိူဝ်သေဝႃႈ မၼ်းတိူဝ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းယၢပ်ႇလိူဝ် တိင်ႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉသေ ဢၼ်လႅပ်ႈပဵၼ်လႆႈတႄႉ ဢမ်ႇပႆမီးၶေႃႈတွပ်ႇပၼ်လႆႈၵမ်းလဵဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

မၼ်းတႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈတႄႉ "ပေႃးပဵၼ်မဵဝ်းၼႆမႃး AI ၼႆႉ တေၸၢင်ႈၶဝ်ႈတၢင်းတိုဝ်း၊ တေၸၢင်ႈဢဝ် တၢင်းႁူႉႁၼ်မၼ်းႁူမ်ႈၵၼ်ပၼ် တွၼ်ႈတႃႇ ၸိူဝ်းဢမ်ႇပႆႇမီး ၶေႃႈတွပ်ႇ ဢၼ်မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈမၼ်းၼၼ်ႉ" ၼႆယဝ်ႉ။

"ဢမ်ႇႁိုင်ဢမ်ႇၼၢၼ်း တေလႆႈႁၼ် ႁႅင်းႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈ ၵၢၼ်ၶူၼ်ႉႁႃ ဢၼ်ၸႂ်ႉႁႅင်း AI သေ ၸႅၵ်ႇထၢၼ်ႈပၼ် ၶေႃႈမုၼ်း တီႈ ၸဵင်ႇမုင်ႈႁၼ် ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇလႄႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေၸၢင်ႈ ပွင်ႇၸႂ်ႇ လွင်ႈၶႅပ်းႁၢင်ႈယႂ်ႇယႂ်ႇ လႄႈ တေၸၢင်ႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်းလိူဝ်ၼႆႉထႅင်ႈ တီႈၼိူဝ် ဝႅပ်ႉသၢႆႉ" ၼႆယဝ်ႉ။

ငဝ်ႈငႃႇ edit