Wn/shn/ၵူၼ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ် လုမ်းၽွင်းဢိတ်ႇသရေး မိူင်းၶႄႇ ထုၵ်ႇၺႃးမိတ်ႈတမ်

< Wn‎ | shn
Wn > shn > ၵူၼ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ် လုမ်းၽွင်းဢိတ်ႇသရေး မိူင်းၶႄႇ ထုၵ်ႇၺႃးမိတ်ႈတမ်

ဝၼ်းသဝ်၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 14၊ 2023

လုမ်းၽွင်းဢိတ်ႇသရေး တီႈ မိူင်းၶႄႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းသုၵ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸၢႆးဢိတ်ႇသရေး ဢႃႇယု 50 ၶူပ်ႇ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇတီႈ လုမ်းၽွင်းဢိတ်ႇသရေး တီႈဝဵင်းပႄႇၸိင်း မိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇၺႃးဢဝ်မိတ်ႈယဝ်ႈတမ် တီးၽၢႆႇၼႃႈ ၵၢတ်ႇၶၢႆၶူဝ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ ၼႆ ပလိၵ်ႈၶႄႇ လႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢိတ်ႇသရေး ၶဝ် လႆႈပိုၼ်ၶၢဝ်ႇဝႆႉယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၸၢႆးမိူင်းၼွၵ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ် ဢႃႇယု 53 ၶူပ်ႇ ဢၼ်လီထၢင်ႇထိူမ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပလိၵ်ႈၶႄႇၶဝ် လႆႈတိၺွပ်းဝႆႉယဝ်ႉ။ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်လႆႈဢဝ်မိတ်ႈယဝ်ႈတမ်ၼၼ်ႉတႄႉ ပႆႇလႆႈႁူႉၵွၼ်ႇ။

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢိတ်ႇသရေး လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈတႄႉ ၵူၼ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ် လုမ်းၽွင်းဢိတ်ႇရေးၼၼ်ႉ သၢႆငၢႆမၼ်း ဢမ်လႆႈမႆႈၸႂ်သင်“ ၼႆသေ လွင်ႈတၢင်းႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈလၢတ်ႈဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇ။ တီႈၼႂ်းငဝ်းတူင်ႉ ဢၼ်တၢင်ႇဝႆႉ တီႈၼိူဝ် သိုဝ်ႇတူင်ႇဝိူင်းၼၼ်ႉတႄႉ လႆႈႁၼ် ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢဝ်မိတ်ႈယဝ်ႈတမ် ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢႆလၢႆၵမ်းသေ တီႈတေးတၢင်းၼၼ်ႉၵေႃး လႆႈႁၼ် လိူတ်ႈပေႃးၵူဝ်ႈလူင်ႈဝႆႉယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေ ၸုမ်ႈႁႃးမၢတ်ႉသ်ၶဝ် လႆႈၶဝ်တိုၵ်း ပွတ်းၸၢၼ်းဢိတ်ႇသရေး မိူဝ်ႈဝၼ်းသဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉသေ ဢိတ်ႇသရေးၶဝ် ၶိုၼ်းလႆႈဢဝ်မၢၵ်ႇပွႆႇသေ တွပ်ႇတႅၼ်းၶိုၼ်းလႄႈ ၸၢဝ်းမူသလိမ်ႇပတ်ႉပိုၼ်ႉၼႂ်းလူၵ်ႈၼႆႉ ဝၢႆးသေ ၶဝ်ႈယွၼ်းသူး ဝၼ်းသုၵ်းယဝ်ႉႁေၵေႃႈ ၶဝ်လႆႈဢွၵ်ႇၼိူဝ်တၢင်းသေ လႆႈၼႄၵၢင်ၸႂ်ယဝ်ႉသေၵေႃႈ ၸင်ႇလႆႈပဵၼ် လွင်ႈဢဝ်မိတ်ႈယဝ်ႈတမ်ၸိူင်ႉၼႆမႃးယဝ်ႉ။ ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် ၶၢဝ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢိတ်ႇသရေး ထတ်းသၢင် ၼိူဝ် လွင်ႈ မိူင်းၶႄႇ ဢွၵ်ႇ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ ၸုမ်းႁႃးမၢတ်ႉသ်ၶဝ် ၶဝ်ႈတိုၵ်း ဢိတ်ႇသရေးပွတ်းၸၢၼ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

မိူင်းႇၶႄၼႆႉ ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ လွင်ႈႁႃးမၢတ်ႉသ်ၶဝ် ၶဝ်ႈတိုၵ်းဢိတ်ႇသရေးသေ ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းလွင်ႈသႄႉသွမ်းသင်တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈလႄႈသင် လွင်ႈဝႃႈ ၽၢႆႇဢိတ်ႇသရေးၼႆႉ ၶဝ်မီးသုၼ်ႇ ၵႅတ်ႇၵင်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢၼ်ဝႃႈၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁၼ် ၶႄႇၶဝ် ၵမ်ႉထႅမ်ႁၼ်ထိုင်ၸွမ်သင်လႄႈ ၽၢႆႇဢိတ်ႇသရေးၶဝ် လႆႈသၢၼ်ၶတ်းဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ လွင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢိတ်ႇသရေးသေ လႆႈတွင်ထၢမ်ထိုင် Wang Wenbin ၽူႈမီးသုၼ်ႇလၢတ်ႈ ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်းၶႄႇ ဝႃႈတႄႉ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ မဵဝ်းဢၼ်တိူဝ်ႉၶိူၵ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ မိူင်းၶႄႇ တိုၼ်းသၢၼ်ၶတ်းသေ ၼၼ်ႉမၼ်းပဵၼ် လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ် ပၵ်းပိူင်ၵူတ်ႉမၢႆၵူႈမိူင်းမိူင်း ဝႃႈၼႆႉယဝ်ႉ။ မိူင်းၶႄႇၼႆႉ တေသိုပ်ႇႁဵတ်းၵႂႃႇ ႁႂ်ႈသၢႆငၢႆမၼ်း ယွၼ်ႇယွမ်းလူင်းမႃးသေ ႁႂ်ႈၶိုၼ်းတႄႇလႆႈ ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ်" ၼႆ လႆႈတွပ်ႇၶိုၼ်းဝႃႈဝႆႉၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။