Wn/shn/ဢိၼ်းတီးယႃး ပွႆႇ Aditya-L1 ၶိုၼ်ႈၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ ပဵၼ်တႃႇၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း လႅတ်ႇ

< Wn‎ | shn
Wn > shn > ဢိၼ်းတီးယႃး ပွႆႇ Aditya-L1 ၶိုၼ်ႈၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ ပဵၼ်တႃႇၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း လႅတ်ႇ

ဝၼ်းသဝ်၊ သႅပ်ႇ​ထႅမ်ႇပႃႇ 2၊ 2023

Space Centre တီႈ Sriharikota

ဢိၼ်းတီးယႃးၼႆႉ ၶဝ်လႆႈတႄႇ ၶၢဝ်းတၢင်းမိတ်ႇသျိၼ်ႇ ဢႃႇၵႃႇသ ဢၼ်ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း တွၼ်ႈတႃႇ ၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း လႅတ်ႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႈ။

ဝၢႆးသေ လူင်းလႆႈၼိူဝ် ၽိဝ်ၼႃႈလိူၼ်ယဝ်ႉ ပႆႇပေႃးႁိုင်ပေႃးၼၢၼ်းၼႆႉ ဢိၼ်းတီးယႃးၶဝ် လႆႈသိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်းမိတ်ႇသျိၼ်ႇ လွင်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ဢႃႇၵႃႇသ ၸိူင်ႉၼႆမႃးသေ ၶဝ်လႆႈၵေႃႇသၢင်ႈ ပႃႇဝႃႇလွင်ႈႁူမ်ႇငမ်း ဢႃႇၵႃႇသမႃးၽႂ်းၽႂ်းယူႇယဝ်ႈ။

ဢၼ်ပဵၼ် လႅင်လၢဝ်ဢွၼ်ႇ တႃႇ လဵပ်ႈႁဵၼ်းဢႃႇၵႃႇသ ဢၼ်ၼႆႉၼႆႉ ၶဝ်ယိူင်းဢၢၼ်းဝႆႉဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ်ၼႆႉ တႃႇၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်း ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ လၢၼ်ႉပၢႆၶိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ လွင်ႈၶဝ်ႁဵတ်းသၢင်ႈဢၼ်ၼႆႉၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇ တိူဝ်းႁူႉပွင်ႇၸႂ်လီဝႃႈ လွင်ႈသင် ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ် သၢႆငၢႆ ရႃႇသီႇဢုတု တီႈၼႂ်း ဢႃႇၵႃႇသၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼူၽႆး ဢၼ်တေႃႉတၢင်ႇ လႅင်လၢဝ် Aditya ၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈ ဢွင်ႈဢႃႇၵႃႇသ သရီႇႁႃႇရီႇၵူဝ်ႇတႃႇ (Sriharikota) ဢၼ်မီးတီႈ ၸႄႈမိူင်း ဢၼ်တရ ပရႃႇတဵတ်ႉသျ် (Andhra Pradesh)ၼၼ်ႉသေ ပွႆၶိုၼ်ႈၵၢင်ႁၢဝ်ယဝ်ႉ။ တွၵ်ႉတႃႇ သၼ်ၵႃရႃသူပရႃမႃၼီယႅၼ် (Dr. Sankarasubramanian) ဢၼ်ပဵၼ် ၸဝ်ႈပၢႆးသၢႆႈပိူင်လူင် ၶွင် ယူင်ႉၵၢၼ်ဢၼ်ၼႆႉၼၼ်ႉ မၼ်းမွၵ်ႇလၢတ်ႈသပ်းလႅင်းၼႄ ၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။

“ဢၼ်ႁဝ်းလႆႈၶတ်းၸႂ်ယူႇၼႆႉ ပဵၼ်တႃႇ တိူဝ်းပွင်ႇၸႂ်ၼိူဝ် ႁႅင်းၽတ်ႉလူမ်းသူဝ်ႇလႃႇ ဢၼ်လႆႈပဵၼ် ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ပဵဝ်လူမ်း ၸၼ်ႉၼွၵ်ႈသုတ်း ၶွင် လႅတ်ႇၼႆႉ ၵႂၢင်ႈ​မႃးၼၼ်ႉယဝ်ႈ။ ႁဝ်းၶႃႈ တေလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵႂႃႇဝႃႈ ႁဵတ်းႁိုဝ်လႄႈ လွင်ႈပဝ်ႇဢွၵ်ႇ မုၼ်ႈပလႃႇၸမႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်မႃး၊ မီးႁႅင်းၽႂ်း မၼ်းၵႃႈႁိုဝ်" ဝႃႈၼႆယဝ်ႈ။

ငဝ်ႈငႃႇ edit