Wn/shn/ဢမႄႇရိၵၢၼ်ႇ သိုပ်ႇယိုတ်ႈလွင်ႈဢဝ်လိူင်ႈ ၼိူဝ် ၶွင်ႇၸီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅင်ႈ ပီၼိုင်ႈ

< Wn‎ | shn
Wn > shn > ဢမႄႇရိၵၢၼ်ႇ သိုပ်ႇယိုတ်ႈလွင်ႈဢဝ်လိူင်ႈ ၼိူဝ် ၶွင်ႇၸီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅင်ႈ ပီၼိုင်ႈ

ဝၼ်းဢင်းၵၢၼ်း၊ ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 7၊ 2023

လုၵ်ႉတီႈ ႁိူၼ်းသီၶၢဝ် သေႈ လႆႈယိုတ်ႈသိုပ်ႇဢႃႇယုႇ မၢႆၶေႃႈပူင် 14014 ဢၼ် ၸွမ်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵျူဝ်း ပၢႆႇတႅၼ်ႇ လႆႈတမ်းဝၢင်းဢဝ်လိူင်ႈၼိူဝ် ၶွင်ႇၸီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈ လိူၼ်ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ (11) ဝၼ်း ပီ 2021 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေ ၶွင်ႇၸီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈယိုတ်ႈသိုပ်ႇ သၢႆးငၢႆၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉယဝ်ႉသေ ႁိူၼ်းသီၽိူၵ်ႇ ၸွမ်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢမႄႇရိၵၢၼ်ႇၵေႃႈ လႆႈၶိုၼ်းပိုၼ်ဢွၵ်ႇ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈၼၼ်ယဝ်ႉ။ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢၼ်ယိုတ်ႈသိုပ်ႇဢႃႇယုၼၼ်ႉ ၸွမ်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵျူဝ်း ပၢႆႇတႅၼ်ႇ လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းဝႆႉသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 6 ဝၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ပီ 2021 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 1 ဝၼ်းၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ လႆႈပူတ်းၶျႃးပႅတ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ထုၵ်ႇလိူၵ်ႈတၢင်ႇၸွမ်းၼင်ႇ လွၵ်းလၢႆး တီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇသေၵေႃႈ လႆႈတိၺွပ်းဝႆႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃႈ တီႈၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ မီးလွင်ႈတိၺွပ်း၊ လွင်ႈၶႃႈႁႅမ်ႈတၢႆ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်း၊ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း၊ ၽူႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ လႄႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၽႃႇသႃႇၵိူဝ်းယမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃၼႆယဝ်ႉ။ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ မၼ်းမီးလွင်ႈလွၵ်ႇငိူတ်ႈလၢၵ်ႇလၢႆး တွၼ်ႈတႃႇ ပၢႆးႁူမ်ႇလူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢမႄႇရိၵၢၼ်ႇလႄႈ ပေႃႇလသီႇၵၢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်း ဢမႄႇရိၵၢၼ်ႇ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼၼ်လႄႈ ၸင်ႇလႆႈယိုတ်ႈသိုပ်ႇဢႃႇယု မၢႆၶေႃႈပူင် 14014 ထႅင်ႈတႃႇ ပီၼိုင်ႈၼႆ ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁိူၼ်းသီၽိူၵ်ႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈၼၼ်ယဝ်ႉ။

ငဝ်ႈငႃႇ edit