Wn/shn/လွင်ႈယိုဝ်းတီႈ သယႅမ်ႇပႃႇရႃႇၵွၼ်ႇ ၵုင်းထဵပ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

< Wn‎ | shn
Wn > shn > လွင်ႈယိုဝ်းတီႈ သယႅမ်ႇပႃႇရႃႇၵွၼ်ႇ ၵုင်းထဵပ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

ဝၼ်းပုတ်ႉ၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 4၊ 2023

တိူၵ်ႈသယႅမ်ပႃႇရႃႇၵွၼ်ႇ တီႈၵုင်းထဵပ်ႈ

တီႈ သယႅမ်ႇပႃႇရႃႇၵွၼ်ႇ တီႈ ၵုင်းထဵပ်ႈ မိူင်းထႆး ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ဢႃႇယုမီႈ 14 ၶူပ်ႇ လႆႈတႄႇၶဝ်ႈတီႈ ၸၼ်ႉထၢပ်ႈတႂ်ႈသေ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ််းၵူၼ်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း တိူၵ်ႈသယႅမ်ႇပႃႇရႃႇၵွၼ်ႇၼၼ်ႉလႄႈ ၶဝ်ႈပႃး ၼၢင်းယိင်း မိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသေ ၵူၼ်းလႆႈတၢႆၵႂႃႇ 2 ၵေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းလႆႈတၢင်းယဵပ်းမၢတ်ႇ မီး 5 ၵေႃႉၼႆ ၸွမ်ပလိၵ်ႈထႆး လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈၼၼ်ယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 3 လိူၼ်ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇၼၼ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢၼ်မီး ဢႃႇယု 14 ၶူပ်ႇၼၼ်ႉ ၽွင်းၶၢဝ်းယၢမ်း 4 မူင်း 20 မိတ်ႉၼိတ်ႉၼၼ်ႉ မၼ်းလႆႈၶဝ်ႈမႃး တီႈၼႂ်း တိူၵ်ႈၵုၼ်ႇ Siam Paragon ဢၼ်မီးတီႈ ၵုင်းထဵပ်ႈ မိူင်းထႆးၼၼ်ႉသေ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းၵူၼ်း တီႈၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵမ်း ၼႆ ပလိၵ်ႈၵုင်းထဵပ်ႈ လႆႈမွၵ်ႇဝႃႈၼၼ်ယဝ်ႉ။ မၼ်းၼႆႉ ဢဝ်တင်း ၵွင်ႈပွတ်း 9မမ သေၵေႃႈ ႁၼ်ၽႂ်တီႈၼႂ်းတိူၵ်ႈၵုၼ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ မၼ်းလမ်းယိုဝ်းဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉလွင်ႈယိုဝ်းၼႆႉသေ ၵူၼ်း လႆႈလုတၢႆ 2 ၵေႃႉ ဢၼ်လႆႈတၢင်းၸဵပ်းမၢတ်ႇ မီး 5 ၵေႃႉၼႆ ဢၼ်ပဵၼ် ၸွမ်ပလိၵ်ႉ Pol. Gen. Torsak Sukwimon ဢၼ်ႁွတ်ႈၽႅဝ်မႃး ဢွင်ႈတီႈပဵၼ်လွင်ႈယိုဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈႁဵတ်း ပၢင်ၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇသေၵေႃႈ သပ်းလႅင်းၵႂႃႇယူႇ။

ၸွမ်ပလိၵ်ႈထႆး Pol. Gen. Torsak Sukwimon တေႃႇသၵ်ႉ သုၵ်ႇၶဝိမုၼ် လၢတ်ႈဝႃႈတႄႉ "ၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်လဵၼ်ႈၵိမ်းဢွၼ်ႇလၢႆးသေ လႆႈၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၸႂ်လူၵ်ႈလၢၵ်ႈဝႆႉလႄႈ ပဵၼ်ၵေႃႉဢၼ်တိုၵ်ႉလႆႈၶၢမ်ႇဢဝ် တၢင်းယူတ်းယႃတီႈ ႁူင်းယႃပၢႆးၸႂ် ၼႆယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈလွင်ႈယိုဝ်းဢၼ်ၼႆႉသေ ၵူၼ်းသွင်ၵေႃႉ လႆႈလုတၢႆ ၵူၼ်းႁႃႈၵေႃႉ လႆႈတၢင်းၸဵပ်းမၢတ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈလုတၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၼႆ ၸွမ်ပလိၵ်ႈ လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼႄႉၼွၼ်း ၵႂႃႇယဝ်ႉ။

သၢႆငၢႆမိူဝ်ႈဝႃးတႄႉ လႆႈဢိုတ်းတိူၵ်ႈၵုင်ႇၶိုၵ်းၶၵ်ႉသေ ၸွမ်ၽွင်းလူင်မႂ်ႇမိူင်းထႆးၵေႃႈ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ၵူတ်ႇထတ်း တီႈပဵၼ်လွင်ႈတၢင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၽွင်းမိူဝ်ႈ ၸုမ်းပလိၵ်ႉၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၶဝ် ႁွတ်ႈၽႅဝ်မႃႈတီႈဢၼ်ပဵၼ် ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵေႃႉၵမ်ၵွင်ႈၼၼ်ႉ လႆႈဝၢင်းၶိူင်ႈယွမ်းတူဝ်ထိုင် ပလိၵ်ႈၶဝ် ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈပဵၼ်ၵၢၼ်ယိုဝ်းၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ မိူဝ်ႈ ပီ 2022 လိူၼ်ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 7 ဝၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈပဵၼ်မႃး တီႈမိူင်းထႆး တီႈ ၸႄႈတွၼ်ႈ ၼွင်ပူဝ်လမ်းၽူႊ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ်ႇသေ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵူၼ်းၵမ်ၵွင်ႈ ၽူႈၸပ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈၶဝ်ႈယိုဝ်းလႄႈ ဢိၵ်ႇပႃးတင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ သေ ၵူၼ်းလႆႈလုတၢႆ 37 ၵေႃႉယဝ်ႉ။

ငဝ်ႈငႃႇ edit