Wn/shn/ရူမ်း

< Wn‎ | shn
Wn > shn > ရူမ်း

ဢၼ်ၼႆႉပဵၼ် ပိူင်ထၢၼ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ Wn/shn/ရူမ်း၊ ဝဵင်းလူင် ၶွင် ဢီႇတႃႇလီႇ

ၶၢဝ်ႇ လႃႈသုတ်း

တႃႇတူၺ်း လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် လႃႈသုတ်း ရီႇၾရႅတ်ႉ သဵၼ်ႈမၢႆဢၼ်ၼႆႉ

မႃးတီႇ ဝီႇၶီႇၶၢဝ်ႇ၊ ငဝ်ႈငႃႇၶၢဝ်ႇ ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ် ၸၢင်ႈၶဝ်ႈတႅမ်ႈလႆႈ။


View of Rome from Terrazza del Pincio (1)
View from Terrazza del Pincio, 2018 (ၶႅပ်းႁၢင်ႈ: Krzysztof Golik)

View from Terrazza del Pincio, 2018 (ၶႅပ်းႁၢင်ႈ: Krzysztof Golik)


Location map of Wn/shn/ရူမ်း.
Location map of Wn/shn/ရူမ်း.
Coat of arms of Wn/shn/ရူမ်း.
Coat of arms of Wn/shn/ရူမ်း.
Flag of Wn/shn/ရူမ်း.
Flag of Wn/shn/ရူမ်း.

ပရေႃးၵျႅတ်ႉ ပီႈၼွင်ႉၵၼ်