Wn/shn/ရူတ်ႉတႅင်ႉ ၵျႃႇမႅၼ်ႇ တီႈ ယူႇၶရဵၼ်း

< Wn‎ | shn
Wn > shn > ရူတ်ႉတႅင်ႉ ၵျႃႇမႅၼ်ႇ တီႈ ယူႇၶရဵၼ်း

ဝၼ်းသဝ်၊ ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 4၊ 2023

တိုၵ်ႉဢဝ် ရူတ်ႉတႅင်ႉ LT 50-3 Elefant တၢင်ႇၶိုၼ်ႈၼိူဝ် ရူတ်ႉတၢင်ႇၶူဝ်း 56 t

ၸဵမ်မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လၢႆလၢႆလိူၼ်ၼၼ်ႉ ယူႇၶရဵၼ်းၶဝ် တုၵ်းယွၼ်း မိူင်းဝၼ်းတူၵ်းၶဝ် တွၼ်ႈတႃႇၸွႆႈထႅမ် တႃႇ တိုၵ်း ရတ်ႈသျႃး။

ယူႇၶရဵၼ်းၶဝ် တုၵ်းယွၼ်းမႃး တွၼ်ႈတႃႇ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ရူတ်ႉတႅင်ႉၶိုတ်းၵၢပ်ႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ မိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ တိုၵ်ႉၵူဝ်ႁေႇ တႃႇၸွႆႈယူႇၶရဵၼ်း ထၢင်ႇႁၢင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉတႄႉ ၵျႃႇမၼီႇၶဝ် တႅပ်းတတ်း တႃႇ ဢဝ် ရူတ်ႉတႅင်ႉၶိုတ်းၵၢပ်ႈ 14 သူင်ႇပၼ် ယူႇၶရဵၼ်းၼႆယဝ်ႉ။ တၢင်ႇမိူင်းၵေႃႈ ၶဝ်တေဢဝ် ရူတ်ႉတႅင်ႉၵျႃႇမႅၼ်ႇၶဝ်ၼၼ်ႉ သူင်ပၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ပိူင်ပဵၼ်ဢၼ်တေဢဝ် ရူတ်ႉတႅင်ႉၵျႃႇမႅၼ်ႇၶဝ် တိုၵ်းတီႈၼႂ်း ယူးရူပ်ႉၼႆႉ မၼ်းတေပဵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၸဵမ်မိူဝ်ႈသိုၵ်းၵမ်ႇၽႃႇပွၵ်ႈသွင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

မိူင်းတၢင်ႇၸိူဝ်း ၶဝ်ႈပႃး ၾိၼ်ႇလႅၼ်ႇ၊ ပူဝ်ႇလႅၼ်ႇ လႄႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁေႃၶမ်း ပရိတ်ႈတဵၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉဝူၼ်ႉသွၼ်ႇ ဝႃႈ ၶဝ်တေလႅပ်ႈသူင်ႇပၼ် ရူတ်ႉတႅင်ႉၸူး ယူႇၶရဵၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ရတ်ႈသျႃးၶဝ်မွၵ်ႇလၢတ်ႈတႄႉ ပေႃးၶဝ်ႁဵတ်းၼၼ် ၶဝ်တေလႆႈထူပ်း ၽွၼ်းဢၼ်ႁၢႆႉၸႃႉ တီႈ ယူးရူပ်ႉၼႆယဝ်ႉ။ ၽွင်းတၢင် ရတ်ႈသျႃး ဢၼ်မီးတီႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢမႄႇရိၵၢၼ်ၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈတႄႉ ပေႃး ယူႇဢႅတ်ႉသ် သူင်ႇရူတ်ႉတႅင်ႉၸူး ရတ်ႈသျႃးၼႆၸိုင် မၼ်းတေပဵၼ် လွင်ႈပိုတ်ႇမွၵ်ႇ ၵႂၢမ်းတေႃးသ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။