Wn/shn/ရတ်ႈသျႃး ဝူၼ်ႉ တႃႇထွၼ်ဢွၵ်ႇတီႈ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ လွင်ႈႁႄႉႁၢမ်ႈ ၵၢၼ်ၸၢမ်း ၼိဝ်ႇၵလီးယႃး

< Wn‎ | shn
Wn > shn > ရတ်ႈသျႃး ဝူၼ်ႉ တႃႇထွၼ်ဢွၵ်ႇတီႈ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ လွင်ႈႁႄႉႁၢမ်ႈ ၵၢၼ်ၸၢမ်း ၼိဝ်ႇၵလီးယႃး

ဝၼ်းသဝ်၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 7၊ 2023

Vladimir Putin လႄႈ Vyacheslav Volodin

မိူဝ်ႈဝၼ်းသုၵ်းၼၼ်ႉ ၽူႈၼမ်းသၽႃးရတ်ႈသျႃး Vyacheslav Volodin လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တႅၼ်းၽွင်းသၽႃးရတ်ႈသျႃးၶဝ် တေၶိုၼ်းထတ်းသၢင်တူၺ်းဝႃႈ ၸွင်ႇတေထွၼ်ဢွၵ်ႇ ဢမ်ႇထွၼ်ဢွၵ်ႇ တီႈ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ လွင်ႈႁႄႉႁၢမ်ႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ တီႈ ၵၢၼ်ၸၢမ်းလၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈၼိဝ်ႇၵလီးယႃး ၵူႈမိူင်းမိူင်း ဢၼ်လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၵူႈမိူင်းမိူင်း ဢၼ်ၼႆႉ ဢၼ်ပဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢမႄႇရိၵၼႆႉ ဢမ်ႇတွၼ်ႉယၢမ်ႈလူင်းလၢႆးမႃးသေပွၵ်ႈသေ ၽၢႆႇရတ်ႈသျႃးၵေႃႈ တိုၵ်ႉဝူၼ်ႉသွၼ်ႇ တႃႇၶိုၼ်ႈႁုပ်ႈသိမ်းလွင်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းဝႆႉၼႆ ၸွမ်ၸိုင်ႈရတ်ႈသျႃး Vladimir Putin လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈပၢၼ်ၽၢင်ႉယဝ်ႉ ဢမ်ႇပေႃးႁိုင်ၵႃႈႁိုဝ် ဢၼ်ပဵၼ် ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၽူႈၼမ်းသၽႃးၵေႃႈ လႆႈဢွၵ်ႇမႃး ၸိူင်ႉၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈၼမ်းသၽႃးရတ်ႈသျႃး Volodin မွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တွၼ်ႈတႃႇႁဵတ်းသၢင်ႈ ႁႂ်ႈမၼ်းငမ်ႇမႅၼ်ႈ ၽွၼ်းလီၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈ ၸင်ႇလႆႈဝူၼ်ႉသွၼ်ႇမႃးၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၼႆႉၵေႃႈ မၼ်းပဵၼ် လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ဢၼ်မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢမႄႇရိၵ ဢမ်ႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းတီႈ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၼၼ်ႉ တေႃႇမိူဝ်ႈလဵဝ် ၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵူႈမိူင်းမိူင်း ပီ 1996 ဢၼ်ပဵၼ် လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆႁႄႉႁၢမ်ႈ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸၢမ်း လၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈၼိဝ်ႇၵလီးယႃး မဵဝ်းလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ တီႈၼႂ်းလူၵ်ႈပတ်ႉပိုၼ်ႉ ၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ်မိူင်း 187 မိူင်း ဢွၼ်ၵၼ် လူင်းလၢႆးမိုဝ်းဝႆႉယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ မိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းဝႆႉၼႆႉ မီးဝႆႉ 8 မိူင်းသေ ၼႂ်းၼၼ်ႉၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢမႄႇရိၵယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ Robert Floyd ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆႁႄႉႁၢမ်ႈ လွင်ႈၸၢမ်းလၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈၼိဝ်ႇၵလီးယႃး ၵူႈမိူင်းမိူင်းၼၼ်ႉ မွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ မိူင်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းဝႆႉ မိူင်းလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ လွင်ႈဝႃႈ တေၶိုၼ်းႁုပ်ႈသိမ်းၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်လီလႆႈမႆႈၸႂ်၊ ပဵၼ်ဢၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီတႄႉတႄႉ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ လႆႈမီးလွင်ႈမႆႈၸႂ်ဝႃႈ ရတ်ႈသျႃးၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇ ႁႄႉႁၢမ်ႈ မိူင်းဝၼ်းတူၵ်း ဢၼ်ပၼ်တၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၵၢၼ်သိုၵ်းယူႇၶရဵၼ်းၼႆသေ မၼ်းလႅပ်ႈတေၶိုၼ်းတႄႇ လွင်ႈၸၢမ်းၶိူင်ႈလၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈ ၼိဝ်ႇၵလီးယႃး ၼႆယဝ်ႉ။ ၽၢႆႇရတ်ႈသျႃးၵေႃႈ လႆႈႁၼ်မီး ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈမႃးဝႃး တိုၵ်ႉဝူၼ်ႉသွၼ်ႇ တႃႇၶိုၼ်းႁုပ်ႈသိမ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၼႆၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ငဝ်ႈငႃႇ edit