Wn/shn/ရတ်ႈသျႃး တိူဝ်းလိူဝ် လွင်ႈမၵ်းၶၼ်ႈ ဢႃႇယု ၵူၼ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း ဢၼ်ဢမ်ႇႁၢပ်ႇဢမ်ႇလႆႈ

< Wn‎ | shn
Wn > shn > ရတ်ႈသျႃး တိူဝ်းလိူဝ် လွင်ႈမၵ်းၶၼ်ႈ ဢႃႇယု ၵူၼ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း ဢၼ်ဢမ်ႇႁၢပ်ႇဢမ်ႇလႆႈ

ဝၼ်းသဝ်၊ သႅပ်ႇ​ထႅမ်ႇပႃႇ 30၊ 2023

လူတ်ႉထရၢၵ်ႉရတ်ႈသျႃး တီႈၼႂ်းယူႇၶရဵၼ်း

ၼႂ်းၼႃႈၶၢဝ်းၵတ်းၼႆႉ ရတ်ႈသျႃႈၶဝ် ႁွမ်ႁႅင်းၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ 130,000 ၸိူဝ်းဢမ်ႇႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်းဢမ်ႇလႆႈၼၼ်ႉသေ လွင်ႈမၵ်းၶၼ်ႈဢႃႇယု ၼၼ်ႉၵေႃႈ လုၵ်ႉဢဝ် 28 တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထိုင် 30 ၼႆ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၵင်ႈရတ်ႈသျႃးၶဝ် လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းသုၵ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇတေတိူဝ်း လွင်ႈမၵ်းၶၼ်ႈဢႃႇယု ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း ဢမ်ႇႁၢပ်ႇဢမ်ႇလႆႈၼၼ်ႉ လႆႈပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်တႅပ်းတတ်း တီႈၼႂ်း သၽႃးရတ်ႈသျႃးမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈ လိူၼ်ၸူႇလၢႆႇၼၼ်ႉသေ ၵူတ်းမၢႆဢၼ်ၼႆႉ တေတႄႇမီးဢႃႇယု မႃး ၼႂ်းပီ 2024 လိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 1 ဝၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လွင်ႈႁွမ်ႁႅင်း ၵူၼ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆႉ တေတႄႇ လိူၼ်ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 1 ဝၼ်းသေ တေၶဝ်ႈပႃး ၼႃႈလိၼ် ၸိူဝ်းသိမ်းဢဝ်ဝႆႉ တီႈ ယူႇၶရဵၼ်း ၼၼ်ႉလႄႈ ႁူမ်ႈတင်း ၼႃႈလိၼ် ရတ်ႈသျႃးၾႅတ်ႇတရေးသျိၼ်း တင်းမူတ်း ၼႆ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၵင်ႈ လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈၼၼ်ယဝ်ႉ။ တီႈရတ်ႈသျႃးၼႆႉ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၵူၼ်းၸၢႆး ဢၼ် ဢႃႇယုတဵမ် 18 ၶူပ်ႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ တိုၼ်းဝႃႈ တေလႆႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း (1) ပီၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပီၵၢႆၼၼ်ႉ ရတ်ႈသျႃႈ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ ၶပ်ႉမၢႆ ဢၼ်တေတိူဝ်း ႁႅင်းၵူၼ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း ၸိူဝ်းပဵၼ် တပ်ႉသိုၵ်းတႃႇသေ မၼ်းလႄႈ ၸိူဝ်းပဵၼ် တပ်ႉသိုၵ်း ဢၼ်ၵဵပ်းႁွမ်ႇၵူၼ်းမိူင်း တင်းသွင်ဢၼ်ၼႆႉ တေတိူဝ်းဢဵၼ်ႁႅင်းထိုင် 1.5 လၢၼ်ႉ တႃႇႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 30 ၼႆယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇတေတိူဝ်းထိုင် ႁူဝ်ၼပ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ တပ်ႉရတ်ႈသျႃး လႆႈတူၵ်းသုမ်းလုတၢႆတီႈၼႂ်း ယူႇၶရဵၼ်း ၼမ်ၼႃႇလႄႈ မၼ်းၵေႃႈ လႆႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉယဝ်ႉ။

ပေႃးတူၺ်းထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ မိူင်းဝၼ်းတူၵ်းၶဝ် လႆႈဢဝ် ၶိူင်ႈယိပ်းလၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် ယူႇၶရဵၼ်းသေ ၶဝ်ၵေႃႈ တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇလႆႈ လွင်ႈၵႅတ်ႇၵင်ႈ ၽေးၶိူင်းမိၼ် လႄႈ ဢိၵ်ႇတင်း ၶိူင်ႈယိပ်းလၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈသေ တွၼ်ႈတႃႇ ႁဵတ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ဢၼ်တေၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႈ တေၽႅဝ်မႃးယူႇၼႆ ထႅၼ်ႈၽူႈၼမ်းသိုၵ်း ၶွင် ၸွမ်ၸိုင်ႈယူႇၶရဵၼ်ႈ ရႃႇမၢၵ်ႉၶ် (Andriy Yermak) လႆႈမွၵ်ႇထိုင် ၽူႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇၶဝ် မိူဝ်ႈဝၼ်းသုၵ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ငဝ်ႈငႃႇ edit