Wn/shn/ယွၼ်ႉ လွင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ FBI လႄႈ ႁီႇလႃႇရီႇ ၶလိၼ်ႇတၢၼ်ႇ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

< Wn‎ | shn
Wn > shn > ယွၼ်ႉ လွင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ FBI လႄႈ ႁီႇလႃႇရီႇ ၶလိၼ်ႇတၢၼ်ႇ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

ဝၼ်းၸၼ်၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 31၊ 2016

ယွၼ်ႉ လွင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ FBI လႄႈ ႁီႇလႃႇရီႇ ၶလိၼ်ႇတၢၼ်ႇ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 31, 2016 : 01:34 PM ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈလွင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ် ၸုမ်းၽၢႆႇၸွပ်ႇမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ် FBI ၶဝ် ဢၼ်ဝႃႈ တေၶိုၼ်းၵူတ်ႇၸႅတ်ႈတူၺ်း လွင်ႈၸႂ်ႉဢီးမေးလ်သႃႇပိူဝ်ႇ သုၼ်ႇတူဝ်ၼၼ်ႉလႄႈ မၼ်းလႆႈထူပ်းဝႆႉ တၢင်းယၢပ်ႈၽိုတတ်ႇၼႆ ႁီႇလႃႇရီႇ ၶလိၼ်ႇတၢၼ်ႇ လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇတေထိုင် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉ ၵူၺ်းလူဝ်ႇမွၵ်ႇ 10 ဝၼ်းၼႆႉၵူၺ်းသေ လွင်ႈ FBI ၶဝ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇၸိူင်ႉ ၼႆၼႆႉ လႆႈပဵၼ် ဢၼ်လီဢၢမ်းဢေႃးဝႆႉၼႆ ႁီႇလႃႇရီႇ ၶလိၼ်ႇတၢၼ်ႇ လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈ တီႈ ပၢင်သူၼ်းတုမ် မၼ်းတီႈၼိုင်ႈၼႆယဝ်ႈ။ ၽူႈၸီႉသင် FBI ၵျဵမ်းၵူဝ်ႇမီႇ လၢတ်ႈတႄႉ ၶဝ်လႆႈထူပ်းႁၼ် လွင်ႈတၢင်းဢၼ်မႂ်ႇထႅင်ႈလႆႈ ၸင်ႇလႆႈမီး ပုၼ်ႈၽွၼ်း တႃႇတေလၢတ်ႈလႄႈ လႆႈလၢတ်ႈၵူၺ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ တႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၶဝ် လႆႈၵႂင်ၸႂ်ၸွမ်း ႁၼ်ၽိတ်း ၸွမ်းဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။ ႁီႇလႃႇရီႇ ၶလိၼ်ႇတၢၼ်ႇၼႆႉ မၼ်းလႆႈၽိတ်းပၵ်းပိူင်ဝႆႉသင် ထုၵ်ႇလီပၼ် တၢင်းၽိတ်းမၼ်းၼႆ ၵေႃႉဢၼ်ပဵၼ် တႅၼ်းၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ရီပတ်ႉပရီႇၵၢၼ်ႇ တေႃႇၼႄႇထရၢမ်ႉ လႆႈတူၵ်းယွၼ်းႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်းဝႆႉယူႇ။