Wn/shn/ယူႇဢႅတ်ႉသ် ယိုဝ်းတူၵ်း ပွင်းလူမ်းမိၼ်ၶႄႇ

< Wn‎ | shn
Wn > shn > ယူႇဢႅတ်ႉသ် ယိုဝ်းတူၵ်း ပွင်းလူမ်းမိၼ်ၶႄႇ

ဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉ၊ ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 5၊ 2023

ၽူႈၶပ်းၶိူင်ႈမိၼ် တပ်ႉၵၢင်ႁၢဝ် ယူႇဢႅတ်ႉသ် မုင်ႈတူၺ်းလူင်း ပွမ်းလူမ်းမိၼ်ႇၶႄႇ ဢၼ်လီထၢင်ႇထိူမ်

ပွင်းလူမ်းမိၼ်ၵၢၼ်ၸွပ်ႇ ၶွင်ၶႄႇ ဢၼ်လီထၢင်ႇထိူမ်ၼၼ်ႉ ဝၢႆးသေ မၼ်းလႆႈလတ်းၶၢမ်ႈ ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းယူႇဢႅတ်ႉသ် တီႈဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ ဢၼ်မီးတီႈ ဢမႄႇရိၵ ပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းၸၼ်ႉၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းယူႇဢႅတ်ႉသ်ၶဝ် လႆႈ ယိုဝ်းတူၵ်းပႅတ်ႈ ၵႃႈတီႈ ဢၢဝ်ႇပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇရူဝ်ႇလၢႆးၼႃး ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပွင်းလူမ်းမိၼ်လူင် ဢၼ်မီးတၢင်းယႂ်ႇ ထၢၼ်ႇမွၵ်ႈ ရူတ်ႉႁူင်းႁဵၼ်းသၢမ်လမ်းၼႆႉ မၼ်းမိၼ်ယူႇတီႈ တၢင်းသုင် 6 မိုၼ်ႇထတ်းၼၼ်ႉသေ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၶိူင်းပိတ်းပွတ်းဢၼ်လုလႅဝ်မၼ်းၼၼ်ႉ တူၵ်းသႂ်ႇတီႈၼႂ်း သမ်ႇမုၵ်ႉတရႃႇ ဢၵ်ႉတလၢၼ်ႇတိၵ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် တီႈၼႂ်း ၼႃႈၼမ်ႉၶွင် ဢမႄႇရိၵၢၼ်ႇလႄႈ တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇႁႃဢဝ်ၶိုၼ်းယူႇ။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ဢၼ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈတႄႉ ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်းသိုၵ်း ဢမႄႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈယိုဝ်း ပွင်းလူမ်းမိၼ်ၼၼ်ႉ တူၵ်း ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။ ၸွမ်ပွဝ်ၸိုင်ႈ ၵျူဝ်းပၢႆႇတၼ်ႇ လႆႈတွပ်ႇ ၽူႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇၶဝ် မိူဝ်ႈဝၼ်းသဝ် ၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉတႄႉ ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ ပွင်းလူမ်းမိၼ်ၼႆႉသေ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်တေ ဢဝ်လိူင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

ၽွင်းပွင်းလူမ်းမိၼ်ၼၼ်ႉ ၽႅဝ်ႁွတ်ႈမႃးတီႈၼႂ်း သမ်ႇမုၵ်ႉတရႃႇၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽၢႆႇၸတ်းၵၢၼ် သၢႆၵၢၼ်မိၼ် ဢမႄႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ တပ်ႉပႆၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇၶဝ် လႆႈၽႅဝ်ႈတၢင်း ၵၢင်ႁၢဝ်ႇ လႄႈ တၢင်းတီႈၼႃႈၼမ်ႉ ယႃႇႁႂ်ႈမီးသင်ဝႆႉၼႆယဝ်ႉ။ ၼႂ်းငဝ်းတူင်ႉၼၼ်ႉတႄႉ လႆႈႁၼ်ပဵၼ် လွင်ႈတႅၵ်ႇလႅဝ်ဢွၼ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈသေၵေႃႈ ပွင်းလူမ်းမိၼ်ၼၼ်ႉ လႆႈတူၵ်းၵႂႃႇ တီႈၼႂ်းၼမ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈႁိမ်းႁွမ်းမၼ်း လႆႈႁၼ် ႁိူၼ်းမိၼ်သိုၵ်း ဢမႄႇရိၵၢၼ်ႇၶဝ် မိၼ်ပၼ်ႇဝႆႉယူႇသေ တီႈၼိူဝ်ၼႃႈၼမ်ႉၵေႃႈ လႆႈႁၼ်ႁၢင်ႈ ႁိူဝ်းဝႆႉ တႃႇပႂ်ႉၽိူဝ်းဢဝ် ၶိူင်းပွင်းလူမ်းမိတ်း ၸိူဝ်းတူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းၼမ်ႉၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

ပွတ်းၼႂ် မိူဝ်ႈဝၼ်းသဝ်ၼၼ်ႉ ပွင်းလူမ်းမိၼ်ၼႆႉ လႆႈၽႅဝ်ႁွတ်ႈမႃးတီႈ ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ ၸႄႈမိူင်းၶႄႇရူဝ်ႇလၢႆးၼႃးသေ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶေႃႈပၼ်ၽၢင်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ ၶပ်ႉမၢႆၶၢဝ်းတၢင်း သၢႆၵၢၼ်မိၼ် ပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တီႈပၢင်ၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းသုၵ်းၼၼ်ႉတႄႉ ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် Pat Ryder ၵေႃႉဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈမီးသုၼ်ႇလၢတ်ႈ ပႅၼ်ႇတၵွၼ်ႇၼၼ်ႉ မွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈတႄႉ ပွင်းလူမ်းမိၼ်ၶႄႇ ဢၼ်မိၼ်ယူႇတီႈၼိူဝ်ၵၢင်ႁၢဝ် တီႈ ၸႄႈမိူင်း မုၼ်ႇတႃးၼႃး ဢၼ်ပဵၼ်တီႈ ၼႃႈလိၼ်ပၵ်းတပ်ႉလူမ်းဢမႄႇရိၵၢၼ်ႇ တီႈဢၼ်သိမ်းဝႆႉ မၢၵ်ႇၼူၽႆးၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ် တွၼ်ႈတႃႇမႃးၸွပ်ႇႁႃ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးသုၼ်ႇလၢတ်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်းၶႄႇ လၢတ်ႈဝႃႈတႄႉ ပွင်းလူမ်းမိၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈယိူင်းဢၢၼ်းသေ လႆႈၽႅဝ်ႁွတ်ႈၵႂႃႇတီႈၼႂ်း တူင်ႇၵၢင်ႁၢဝ်ဢမႄႇရိၵၢၼ်ႇလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီတႄႉတႄႉဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

ငဝ်ႈငႃႇ edit